Yükleniyor...
EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Ege Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Diploma veya Çıkış Belgesi
−Yüksek Lisansa ve doğrudan doktora programına başvuru için lisans diploması
−Yüksek Lisans derecesiyle doktora programına başvuru için lisans ve yüksek lisans diploması
2. Resmi Onaylı Transkript (alınan derslerin başarı notlarını ve kredilerini belirten belge),
−Yüksek Lisansa ve doğrudan doktora proragramına başvuru için lisans transkripti
−Yüksek Lisans derecesiyle doktora programına başvuru için lisans ve yüksek lisans transkripti
3. ALES Sonuç Belgesi (Tezsiz Yüksek Lisans adayları ve Yabancı Uyruklu adaylar için gerekli değildir.)
4. Yabancı Dil Belgesi (Tezsiz Yüksek Lisans adayları için gerekli değildir.)
5. İmzalı Başvuru Formu çıktısı,
6. Özgeçmiş
7. Taahhütname (Tıklayınız).
 
YABANCI DİL KOŞULUNU SAĞLAYAN BELGELER
Yüksek Lisans İçin:
1. Lisans eğitimini yabancı dilde yaptığını gösterir belge,
2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS)
veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ilgili alanda en az 50 not veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan gösterir belge.
Ancak Mekatronik, Biyomedikal Teknolojiler, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim dallarında
eğitimin %30’u ingilizce olmasından dolayı ilgili puanın 55 ve sınav dilinin Đngilizce olması gerekir.
(İlgili sınavlar ve eşdeğerlikler için http://www.yok.gov.tr/web/guest/yabanci-dil-esdegerlilikleri
adresinden bilgi alınabilir.)
3. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Üniversitelerarası Kurulca geçerli
sayılan İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden 100 üzerinden en az 70 puan gösterir belge
Ancak Mekatronik, Biyomedikal Teknolojiler, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim dallarında
eğitimin %30’u ingilizce olmasından dolayı sözkonusu puanın 75 ve sınav dilinin İngilizce olması gerekir.
 
Doktora İçin :
1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS)
veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ilgili alanda en az 55 not veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan gösterir belge.
(İlgili sınavlar ve eşdeğerlikler için http://www.yok.gov.tr/web/guest/yabanci-dil-esdegerlilikleri adresinden bilgi alınabilir.)
 
AÇIKLAMALAR ve UYARILAR
 
1) Başvuru için gerekli belgelerin resmi onaylı suretleri yok ise belgenin aslı gösterilerek fotokopisiEnstitü tarafından onaylanır,
2) Lisans Derecesiyle Doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamaları 4 üzerinden enaz 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
3) TC. ve KKTC uyruklu adaylar için yurt dışından alınmış diplomaların denklikleri Yüksek ÖğretimKurulu’nca onaylanmış olmalıdır.
4) 100 lük sistemin dışında alınmış olan transkriptlerin ilgili Üniversite tarafından 100 lük sistemeçevrilmiş olması gerekmektedir. Çevrimi yapılmamış ya da transkriptinde 4’lük sistemde aldığı notun100’lük hiçbir karşılığı ve tarif aralığı yok ise Yükseköğretim Kurulu çizelgesi ve YükseköğretimKurulu kararları uygulanır.
5) Yabancı Dil Seviye Sınavına girecek adayların 16 Ağustos 2013 mesai bitimine kadar Enstitüdenalacakları ön kayıt belgeleri ile birlikte E.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu’na başvurmalarıgerekmektedir.
6) Türkçe Seviye Sınavına girecek yabancı uyruklu adayların 16 Ağustos 2013 mesai bitimine kadar Enstitüden alacakları ön kayıt belgeleri ile birlikte Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nebaşvurmaları gerekmektedir.
7) Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği,E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve ÖğretimYönergesi ile E.Ü. Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek öğretim üst kuruluşlarına ait kararlar, E.Ü. Senatosu kararları ve EnstitümüzYönetim Kurulu kararları uygulanır.
8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge verenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemuygulanır.
9) Kesin kayıt hakkı kazanamayan adayların başvuru evrakları adaya geri verilmez.
 
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN:
 
Aşağıdaki koşulları sağlayan, kendi hesabına öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar
başvuru belgeleri ile birlikte Enstitü Öğrenci İşleri Şefliğine bizzat başvurmaları gerekmektedir.
• Yabancı Uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir, adayların Türkçe Dil seviyeleri tespiti için“E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü veya Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER)” tarafındandüzenlenen Türkçe kurslarını yada sınavlarını başardıklarını belgelemeleri gerekir.
• Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığınıbelgeleyen adaylar da yabancı dil (Türkçe) koşulunu sağlamış olur.
• Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar için “E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü”tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları
gerekmektedir.
• Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılanYDS/ÜDS/KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almaları zorunludur.
• Yabancı dilde Eğitim-Öğretim yapılan Anabilim Dallarına başvuruda bulunan Yabancı Uyrukluadayların öğrenim göreceği dil anadilinden farklı ise; Türkçe sınavına ek olarak ilgili programınyabancı dil sınavına da girmeleri gerekmektedir.
 
BAŞVURU, YABANCI DİL SEVİYE SINAVI, MÜLAKAT ve KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
BAŞVURU : 12 Ağustos 2013 – 16 Ağustos 2013
YABANCI DİL SEVİYE SINAVI: 20 Ağustos Salı Saat : 9:30
Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu
TÜRKÇE SEVİYE SINAVI: 22 Ağustos 2013 Perşembe Saat : 10:00
Sınav Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
YÜKSEK LİSANS MÜLAKATLARI
Tek Disiplinli Anabilim Dalları: 28 Ağustos Çarşamba Saat: 14.00
Çok Disiplinli Anabilim Dalları(*): 29 Ağustos 2013 Perşembe Saat:14:00
Sınav Yeri: Programların bağlı bulunduğu Anabilim Dalları
DOKTORA MÜLAKATLARI
Tek Disiplinli Anabilim Dalları: 28 Ağustos Çarşamba Saat: 09:00
Çok Disiplinli Anabilim Dalları(*): 29 Ağustos 2013 Perşembe Saat:09:00
Mülakat Yeri: Programların bağlı bulunduğu Anabilim Dalları
(*)Çok Disiplinli Anabilim Dalları: Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, Güneş Enerjisi, Nükleer Bilimler, Tabiat Tarihi, Uluslararası
Bilgisayar, Mekatronik, Biyomedikal Teknolojiler, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi
KESİN KAYIT : 3 Eylül 2013 Salı: Fen, Mühendislik ve Bilg. ve Öğr.Tek. Eğt. ABD
4 Eylül 2013 Çarşamba: Ziraat, Su Ürünleri ve Çok Disiplinli ABD
YEDEK KESİN KAYIT: 6 Eylül 2013 Cuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU NASIL YAPILIR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Başvuru tarihleri arasında http://ens.ege.edu.tr/ adresinden Lisansüstü Başvurusu linkini tıklayarakkarşınıza gelen ekranda “İlk Giriş” butonuna basınız.
• T.C. Uyruklu adaylar, Adınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı girdikten sonra “Kimlik
Bilgilerini Getir” butonuna tuşuna basınız. Nüfus bilgileriniz otomatik olarak gelecek ve NüfusBilgileri-2 kısmına elle giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır.
• Yabancı Uyruklu adaylar, Adınızı, soyadınızı ve Yabancı Kimlik Numaranızı girdikten sonra NüfusBilgileri-1’de Uyruk bilginizi girip Nüfus Bilgileri-2 kısmını doldurunuz.
• Adayların sisteme son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını yüklemeleri gerekmektedir.Vesikalık fotoğrafın yürürlükteki mevzuata uygun olması gerekmektedir.
• Karşınıza gelen ekrandaki bilgi sahalarını eksiksiz doldurduktan ve ÖNKAYIT BAŞVURUMU KAYDET butonuna bastıktan sonra ekranda bilgilerinizle birlikte, aday numaranızı ve şifrenizi göreceksiniz. Aday numaranızı ve şifrenizi lütfen saklayınız ve “Bu Sayfayı Yazdır” butonu ile 4 Başvuru Formunun çıktısını alınız. Başvuru Formu imzalanarak başvuru için gerekli diğer belgeler ilebirlikte Enstitümüze teslim edilecektir.
• Biri Tek Disiplinli Anabilim Dallarından, diğeri çok disiplinli Anabilim Dallarından olmak üzere enfazla iki Anabilim dalına başvuru yapılabilir. İkinci anabilim dalı başvurusu için yukarıdaki işlemlerintekrar yapılması gerekir.
• Aday numaranız ya da numaralarınızı aldıktan sonra, yukarıda açıklanan başvuru tarihleri süresincegerekli belgeler ile Enstitü Öğrenci Đşlerine başvurmanız ve ilgili memura ADAYNUMARANIZI/NUMARALARINIZI söylemeniz ve sınava giriş belgenizi almanız
gerekmektedir.
• Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Enstitümüzden aldığınız sınava giriş belgesi ve kimlikbelgeniz ile birlikte belirtilen tarihte ve yerde mülakata girebilirsiniz.
• Ege Üniversitesinin http://ens.ege.edu.tr/ adresinden Lisansüstü Başvurusu linkini tıklayarakkarşınıza gelen ekranda aday numaranızı ve şifrenizi girerek, gelen ekranın üst kısmında yer alan“Sınav Yer ve Sonuçları” sekmesini kullanarak mülakat yeri ve saati hakkında bilgi alabilirsiniz.Ayrıca sonuçları da bu sayfada açıklanacaktır.
Başvurulan Program Bilgileri (Anabilim Dalı-Bilim Dalı-Program)nin hatalı girilmesidurumunda aday tekrar numara alır, Enstitü personeli tarafından düzeltme yapılamamaktadır.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
09/07/2013 0 3733
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!