Yükleniyor...
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

Kimya Anabilim Dalı’na;
Yüksek Lisans:Fen Fakültesi mezunlarının, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fen Bilimleri Bölümleri mezunlarının, Mühendislik Fakültesi mezunlarının, Eğitim fakültelerinin Fen Bilimleri ilgili alanlardan mezun olanları, Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Ziraat Fakültesi mezunları başvurabileceklerdir.
Fizik Anabilim Dalı’na;
Yüksek Lisans:Fakültelerin Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezunları başvurabileceklerdir.
Biyoloji Anabilim Dalına;
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Alanına:
Yüksek Lisans:Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Doktora: Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun olup alanında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanına:
Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Biyokimya,  Moleküler Biyoloji ve Genetik, bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ve Kimya ABD’da yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.
Botanik Alanına:
Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı ve Orta Öğretim Fen ve Matematik alanında (OFMA)’da yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilirler.
Genel Biyoloji Alanına:
Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Gıda Mühendisliği bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.
Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ABD, Ziraat Bilimleri Bilim dalı, Su Ürünleri ABD ve Gıda Mühendisliği ABD’da Yüksek lisans yapmış olanlar  başvurabilirler.
Hidrobiyoloji Alanına:
Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Gıda Mühendisliği bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.
Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ABD, Ziraat Bilimleri Bilim dalı, Su Ürünleri ABD ve Gıda Mühendisliği ABD’da Yüksek lisans  mezunları başvurabilirler.
Zooloji Alanına:
Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ABD ve Su Ürünleri ABD’larında Yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilirler.
Biyoteknoloji Alanına:
Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Gıda Mühendisliği bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.
Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ABD, Ziraat Bilimleri Bilim dalı, Su Ürünleri ABD ve Gıda Mühendisliği ABD’da Yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilirler.


a) Yüksek Lisans Programları:Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylara, “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi hükmünce bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Doktora Programı: Yüksek Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylara, “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi hükmünce bilimsel hazırlık programı uygulanır.
b) Doktora programına girişte yabancı dil: YDS’den en az 55 (Ellibeş)  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan alması zorunluluğu bulunmaktadır.
c)ALES: Yüksek Lisans ve Doktora programı; en az 55 (Ellibeş) sayısal puan  olmalıdır.
d) Başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı bulunanların başvuruları kabul edilmez, tespiti halinde Enstitü ile ilişkileri kesilir.
e) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesinde

-Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.
-Not ortalamasının; tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CB, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az BB olması gerekir.
-Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olması gerekir.
-Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz.
-Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz.
-Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.
-Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvuru Tarihi:  12 Ağustos-23 Ağustos  2013
Başvuru Yeri:  Aşağıda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte, Fen Bilimleri Enstitü. Müdürlüğü’ne şahsen başvurulacaktır. Posta ile yapılan başvuru evrakları işleme konulmayacaktır.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe ve Lisansüstü Programlara Başvuru Formu:(http://fbe.giresun.edu.tr/index.php?id=275 Form–22 ),
2-Özgeçmiş, 
3-Diploma: Yüksek Lisans Programı: Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi.Doktora Programı: Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi.  
4-Transkript (onaylı): not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri zorunludur. Belgelerini  İbraz edemeyenlerin not dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolarına göre yapılacaktır.
5-Nüfus cüzdanı sureti,
6-Fotoğraf 4 adet vesikalık( kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun)
7-ALES Sonuç Belgesi: Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ den başvurduğu programın puan türünden en az 55(ellibeş) standart puana sahip olduklarına dair ALES sonuç belgesi,
8-YDS, ÜDS, TOEFL, IELTS KPDS’ ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puan muadili hesaplanarak %10’luk dil puanından yararlanacaktır. Söz konusu belgelere sahip olmayan adaylar için ayrıca yabancı dil sınavı yapılmayacaktır.

SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Mülakat Sınavı     : 27 Ağustos 2013 Salı   Saat: 10.00 Biyoloji ABD Başkanlığı, Kimya ABD Başkanlığı, , Fizik ABD Başkanlığı

 DEĞERLENDİRME

Yüksek Lisans :Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %20’si ve mülakat notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak, başarı notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 60 olması gerekir. En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır.
Doktora Programı:Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %20’si ve mülakat notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak, başarı notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ      

Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri : 02 Eylül 2013–06 Eylül 2013 tarihlerinde Enstitü Müdürlüğü’nde   yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Yüksek Lisans Programı:Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı.
   Doktora Programı: Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı
2) Transkript (aslı),
3)ALES Sonuç Belgesi (aslı),
4)Erkek öğrenciler için Askerlik Durum belgesinin aslı (Askerlik Şubesi Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesinin aslı
5) Fotoğraf 4 Adet (kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun, son 6 ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde),

İLETİŞİM

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Eski Rektörlük Binası Sultan Selim Mah. Eşref Dizdar Sok. No:5 (Eski Valilik Binası)
Tel: +90 (0454) 3101087-88 Fax: +90 (0454) 3101089   E-posta: fbe(at)giresun.edu(dot)tr

Kontenjanlar için fbe.giresun.edu.tr/index.php?id=260&tx_ttnews[tt_news]=109&tx_ttnews[backPid]=190&cHash=3931af1e65     adresine tıklayınız.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
26/08/2013 0 4440
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!