Yükleniyor...
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Çankiri Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 2301

Programı

Kontenjan

Şartlar

İktisat Tezli Yüksek Lisans

25

·         Lisans mezunu olmak.

·         Kazanan adayların transkriptleri incelenerek gerek görüldüğü takdirde İktisat Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı doğrultusunda adaylara lisans düzeyinde bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.


İktisatTezli Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 

1.    Başvuru Formu (Sosyal Bilimler Enstitüsü websitesindeki “Enstitü Lisansüstü Başvuru” linkinden ilgili form doldurulup,kaydedildikten sonra çıktısı alınacaktır.)

2.    Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet BelgesininAslı veya Onaylı Sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdanyapılmalı). Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise, Denklik Belgesinin aslıveya onaylı sureti.

3.   Transkript / NotDöküm Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti: Not sistemleri 100’lük sistemdenfarklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının100’lük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir.Getirmedikleri durumda YÖK’ün önerdiği not dönüştürme sistemi uygulanacaktır.

4.   ALES SonuçBelgesi (Başvuru esnasında Enstitümüzdenalınacaktır): ALES puanı Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan ve son Üç(3) yıl içinde alınmış olması gerekir.

5.    İki adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

6.    Yabancı Dil Sonuç Belgesi: YDS, KPDS veya ÜDS’den enaz 50 puana sahip olduklarını gösterir belge. TOEFL ve IELTS gibi sınavsonuçlarını gösteren belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-ÖğretimYönetmeliğine göre değerlendirilir. Yabancıdil şartını sağlayamayan adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak olanyabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir.

 

DEĞERLENDİRME

 

YüksekLisans:

 

Başvurularındeğerlendirilmesinde ALES puanlarının %50’sinin, Lisans notortalamasının (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %35’inin veMülakat notunun %15’inin toplamı en az 55 puan olması gerekir.Genel başarı notunun eşitliği halinde adayların mülakat değerlendirmesi notudikkate alınır. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilanedilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. Mülakata katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Diğer Konular:

 

1.    Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsütarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerinesırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

2.    Başvurular istenilen evraklar ile birlikte SosyalBilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvuruevrakları işleme konulmayacaktır.

3.    Kesin kayıt tarihleri daha sonra Enstitümüz websayfasından yayımlanacaktır.

4.    II. Öğretim Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programıdersleri hafta içi akşam saat 17.00’dan sonra veya Cumartesi-Pazar günleri08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

BAŞVURUBİLGİLERİ

 

BaşvuruTarihi          : 29 Temmuz – 13Ağustos 2013 tarihleri arası

Başvuru Yeri              : Çankırı Karatekin Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü

                                    İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No: 10, Kat: 3, 18100ÇANKIRI

Tel                               : 0 (376) 213 56 77

Web                            : www.sbe.karatekin.edu.tr

 

YABANCI DİL SINAVI      

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans, Tarih TezliYüksek Lisans ve Felsefe Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan yabancıdil belgesi olmayan adaylar için yapılacaktır.

Tarihi                          : 20 Ağustos 2013 Salı günü,Saat:11.00   

Yeri                             : Rektörlük Ana Binası,ÇANKIRI

 

MÜLAKAT SINAVI TARİH VE YERİ

 

İktisatTezli Yüksek Lisans:


Tarih   : 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü, Saat: 10.00

Yeri     : Rektörlük Ana Binası İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Konferans Salonu, ÇANKIRI


Programı

Kontenjan

Şartlar

Felsefe Tezli Yüksek Lisans

12

·         Felsefe Bölümü veya 4 yıllık Fakülte mezunu olmak.


FelsefeTezli Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 

1.    Başvuru Formu(SosyalBilimlerEnstitüsü web sitesindeki “Enstitü Lisansüstü Başvuru” linkinden ilgiliform doldurulup, kaydedildikten sonra çıktısı alınacaktır.)

2.    Lisans Diplomasının veyaGeçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti (Onay noterden veyabelgenin alındığı kurumdan yapılmalı). Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise,Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

3.    Transkript / Not DökümBelgesinin Aslı veya Onaylı Sureti: Not sistemleri 100’lük sistemden farklıolan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lüksistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir. Getirmedikleridurumda YÖK’ün önerdiği not dönüştürme sistemi uygulanacaktır.

4.    ALES Sonuç Belgesi (Başvuruesnasında Enstitümüzden alınacaktır): ALES puanı Eşit Ağırlık veya Sözelpuan türünün birinden en az 55 puan ve son Üç (3) yıl içinde alınmış olmasıgerekir.

5.    İki adet son altı aydaçekilmiş vesikalık fotoğraf.

6.    Yabancı Dil Sonuç Belgesi:YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 50 puana sahip olduklarını gösterir belge. TOEFLve IELTS gibi sınav sonuçlarını gösteren belgeler Üniversitemiz LisansüstüEğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Yabancı dil şartınısağlayamayan adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dilsınavına girmeleri gerekmektedir.

 

DEĞERLENDİRME

 

YüksekLisans:

 

Başvurularındeğerlendirilmesinde ALES puanlarının %50’sinin, Lisans notortalamasının (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %35’inin veMülakat notunun %15’inin toplamı en az 55 puan olması gerekir.Genel başarı notunun eşitliği halinde adayların mülakat değerlendirmesi notudikkate alınır. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilanedilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. Mülakata katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Diğer Konular:

 

1.    Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsütarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerinesırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

2.    Başvurular istenilen evraklar ile birlikte SosyalBilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvuruevrakları işleme konulmayacaktır.

3.    Kesin kayıt tarihleri daha sonra Enstitümüz websayfasından yayımlanacaktır.

4.    II. Öğretim Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programıdersleri hafta içi akşam saat 17.00’dan sonra veya Cumartesi-Pazar günleri08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 


BAŞVURUBİLGİLERİ

 

BaşvuruTarihi          : 29 Temmuz – 13Ağustos 2013 tarihleri arası

Başvuru Yeri              : Çankırı Karatekin Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü

                                    İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No: 10, Kat: 3, 18100ÇANKIRI

Tel                               : 0 (376) 213 56 77

Web                            : www.sbe.karatekin.edu.tr

 

YABANCI DİL SINAVI      

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans, Tarih TezliYüksek Lisans ve Felsefe Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan yabancıdil belgesiolmayan adaylar için yapılacaktır.

Tarihi                          : 20 Ağustos 2013 Salı günü,Saat:11.00   

Yeri                             : Rektörlük Ana Binası,ÇANKIRI

 

MÜLAKAT SINAVI TARİH VE YERİ


FelsefeTezli Yüksek Lisans:


Tarih   : 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü, Saat:14.00

Yeri     : Edebiyat Fakültesi D7 Sınıfı, Fatih Mah.TOKİ Konutları Kıbrıs Sk. No:3,  ÇANKIRI

Programı

Kontenjan

Şartlar

Tarih Tezli Yüksek Lisans

20

·       Lisans mezunu olmak

·       Kazanan adayların transkriptleri incelenerek gerek görüldüğü takdirde Tarih Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı doğrultusunda adaylara lisans düzeyinde bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.


TarihTezli Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 

1.    Başvuru Formu (Sosyal Bilimler Enstitüsü websitesindeki “Enstitü Lisansüstü Başvuru” linkinden ilgili form doldurulup,kaydedildikten sonra çıktısı alınacaktır.)

2.    Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet BelgesininAslı veya Onaylı Sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdanyapılmalı). Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise, Denklik Belgesinin aslıveya onaylı sureti.

3.   Transkript / NotDöküm Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti: Not sistemleri 100’lük sistemdenfarklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının100’lük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir.Getirmedikleri durumda YÖK’ün önerdiği not dönüştürme sistemi uygulanacaktır.

4.   ALES SonuçBelgesi (Başvuru esnasında EnstitümüzdeSistemden alınacaktır): ALES puanı Sözel puan türünde en az 55 puan ve sonÜç (3) yıl içinde alınmış olması gerekir.

5.    İki adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

6.    Yabancı Dil Sonuç Belgesi: YDS, KPDS veya ÜDS’den enaz 50 puana sahip olduklarını gösterir belge. TOEFL ve IELTS gibi sınavsonuçlarını gösteren belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-ÖğretimYönetmeliğine göre değerlendirilir. Yabancıdil şartını sağlayamayan adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak olanyabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

YüksekLisans:

 

Başvurularındeğerlendirilmesinde ALES puanlarının %50’sinin, Lisans notortalamasının (100’lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %35’inin veMülakat notunun %15’inin toplamı en az 55 puan olması gerekir.Genel başarı notunun eşitliği halinde adayların mülakat değerlendirmesi notudikkate alınır. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilanedilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. Mülakata katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Diğer Konular:

 

1.    Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsütarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerinesırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

2.    Başvurular istenilen evraklar ile birlikte SosyalBilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvuruevrakları işleme konulmayacaktır.

3.    Kesin kayıt tarihleri daha sonra Enstitümüz websayfasından yayımlanacaktır.

4.    II. Öğretim Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programıdersleri hafta içi akşam saat 17.00’dan sonra veya Cumartesi-Pazar günleri08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

BAŞVURUBİLGİLERİ

 

BaşvuruTarihi          : 29 Temmuz – 13Ağustos 2013 tarihleri arası

Başvuru Yeri              : Çankırı Karatekin Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü

                                    İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No: 10, Kat: 3, 18100ÇANKIRI

Tel                               : 0 (376) 213 56 77

Web                            : www.sbe.karatekin.edu.tr

 

YABANCI DİL SINAVI      

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans, Tarih TezliYüksek Lisans ve Felsefe Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan yabancıdil belgesiolmayan adaylar için yapılacaktır.

Tarihi                          : 20 Ağustos 2013 Salı günü,Saat:11.00   

Yeri                             : Rektörlük Ana Binası,ÇANKIRI

 

MÜLAKAT SINAVI TARİH VE YERİ

TarihTezli Yüksek Lisans:


Tarih   : 22 Ağustos 2013 Perşembe, Saat: 13.30

Yeri     : EdebiyatFakültesi Ek Bina 11 nolu Oda, Fatih Mah. TOKİ Konutları Kıbrıs Sk. No:3,  ÇANKIRI


 

 

 

 

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
01/08/2013 0 2301
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!