Yükleniyor...
Remzi Hoca'nın 2021 Sonbahar YÖKDİL Sınav Analizi ve Olası Doğru Cevapları

Remzi Hoca'nın 2021 Sonbahar Yökdil Sınav Analizi Ve Olası Doğru Cevapları

Remzi Hoca'nın 2021 Sonbahar YÖKDİL Sınav Analizi ve Olası Doğru Cevaplarını bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

2021 Sonbahar YÖKDİL Sosyal Olası Doğru Cevaplar

2021 Sonbahar sınavını tamamlamış bulunuyoruz.Sınava katılan herkesin hedeflediğini puana ulaşmasını temenni ederiz. 2021 Sonbahar YÖKDİL’in bundan önceki bir kaç sınavdan daha kolay olduğu söylenebilir. Bu durum son sınavlarda YÖKDİL’in YDS‘ye yaklaşmasından dolayı dile getiren şikayetlerden kaynaklanabilir.

İlk 20 soru ve Cloze Test tanıdık yapılardan oluşuyordu. Cümle tamamlama soruları anlama konusunda sorun yaratmış olabilir, yapısal olarak çözülebilen 3-4 soru vardı. Çeviri soruları son sınava göre daha anlaşılırdı.

Paragraf tamamlama sorularında yapısal çözülebilen 2-3 soru vardı, normal zorlukta oldukları söylenebilir. İlgisiz cümle soruları geçen sınava göre biraz daha anlaşılırdı. Paragraf soruları normal zorluktaydı, bu sınavda son sınavdan daha soyut konular verilmişti. Bir adet kelime sorusu soruldu.

1. gradually

2. unless

3. priority

4. prior to

5. because

6. though

7. enslavement

8. devoted

9. to take / are not exploited

10. so / that

11. started / had been photographed

12. unlike

13. throughout / with

14. for / around

15. even though

16. which

17. upon / for

18. bring about

19. interact

20. until

 

Cloze Test 1

1. according to

2. around

3. lasted

4. had started

5. such as

 

Cloze Test 2

1. where

2. as

3. within

4. intense

5. may have v3

2021 Sonbahar YÖKDİL Sağlık Olası Doğru Cevaplar

2021 Sonbahar YÖKDİL Sağlık Sınavı'nda, sorular genel itibariyle çok zorlayıcı değildi. Ancak her soru tipinde en az bir tane seçenekler arasında kalabileceğiniz sorular vardı.

İlk 20 soruda özellikle dikkat çeken zıtlık bağlaçlarının bolca kullanılmış olmasıydı. Cümle tamamlama soruları anlamdan çıkarılabilecek ve seçenekleri eleyebileceğimiz sorular vardı. Çeviri soruları EN-TR olanlar uzundu ve kafa karıştırıcı olan bir iki soru vardı. Umarım hepinizin sınavı güzel geçmiştir.

1. application

2. substitute (for)

3. outweigh

4. consequent

5. randomly

6. makes up

7. Though

8. Thanks to

9. cannot tolerate / including

10. While

11. Unlike

12. about / in

13. has been used / was prescribed

14. that

15. Because

16. for / to

17. either / or

18. Although

19. Even if

20. with / through

 

Cloze Test 1

1. with (age)

2. may contribute to

3. in addition to

4. although

5. account for

 

Cloze Test 2

1. However

2. proved (as important as …)

3. with the help of

4. mimicking

5. (impacts …) on

2021 Sonbahar YÖKDİL Fen Olası Doğru Cevaplar

YÖKDİL Fen ilk 20 soru anlamdan çıkarılabilecek ancak çeldiricileri düşündürücü olan sorulardı. Yine zıtlık bağlaçları hem ilk 20’de hem de Cloze Test’te oldukça fazla bir yere sahipti. Cümle tamamlama soruları hem anlamdan hem de gramerden anlaşılıyordu. Çeviri soruları soruları ise uzun olmasına rağmen özne-yüklem uyumu ile kolayca bulunabiliyordu. Geri kalan soru tipleri çeviri yapılarak anlamdan rahatlıkla doğru cevaba ulaşılabiliyordu.

1. Efficient

2. Declines

3. Accurately

4. Threat

5. Resolve

6. Refer to

7. to / in

8. during / across

9. with / from

10. by which

11. placed / have been developed

12. have been observing / has made

13. Otherwise

14. As

15. Nevertheless

16. Not only / but also

17. Due to

18. Yet

19. Despite

20. Whereas

 

Cloze Test 1

1. Follow

2. With the help of

3. However

4. During

5. Examine

 

Cloze Test 2

1. located

2. While

3. Under

4. condition

5. such as