Yükleniyor...
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Selçuk Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TESLİM EDİLECEK BELGELER 

 

Yüksek Lisans Programı

 

1- Aslı ibraz edilmek şartıyla Lisans Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulu&rsquondan alacağı Diploma Denklik Belgesi)

 

2- Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)  veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) puanı : Aslı ibraz edilmek şartıyla, başvurduğu programın puan türünden olmak kaydıyla, son üç yıl içindeki bir ALES sınavından en az 55 puan veya TUS sınavından (Temel Tıp Bilimleri  testi &ndash 1x 0.7)+(Klinik Tıp Bilimleri Testi 1 x 0.3) 50 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi.

 

3- Aslı ibraz edilmek şartıyla Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (transkript) fotokopisi,

 

 4- Aslı ibraz edilmek şartıyla nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),

 

 5- Özgeçmiş,

 

 6- 2 Adet Fotograf,

 

 7- Belgelerde eksik ya da hata bulunması halinde, adayların her durumda kayıtları yapılmayacak / kayıtları yapılmış ise kayıtları silinecektir.

 

 8- İstenen belgeleri 15 &ndash 19 Temmuz 2013 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile vereceklerdir.

 

 9- Posta yolu ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir, 

 

 10- Başvuru Formu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü&rsquonün http://www.sagbil.selcuk.edu.tr  web adresinden temin edilebilir.

 

Doktora Programı

 

 1- Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir Yüksek Lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri diplomasına ya da 8 yarıyıl süreli Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunları için Yüksek Lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre Laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir (Lisans/Yüksek Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulu&rsquondan alacağı Diploma Denklik Belgesi).

 

 2- ALES veya TUS puanı : Aslı ibraz edilmek şartıyla, başvurduğu programın puan türünden olmak kaydıyla, son üç yıl içindeki bir ALES&rsquoden en az 55 puan veya TUS sınavından (Temel Tıp Bilimleri  testi &ndash 1x 0.7)+(Klinik Tıp Bilimleri Testi 1 x 0.3) 50 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi.

 

 3- Doktora programına başvurular için yüksek lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (transkript) aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi. Doktora programına kendi lisans alanından farklı alanlarda başvuran öğrencilerden aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi lisans ve yüksek lisans transkript fotokopisi.

 

 4- Aslı ibraz edilmek şartıyla adayların ÜDS, KPDS, YDS&rsquoden (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,

 

 5- Aslı ibraz edilmek şartıyla nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),

 

 6- Özgeçmiş,

 

 7- 2 Adet Fotoğraf,

 

 8- Belgelerde eksik ya da hata bulunması halinde, adayların her durumda kayıtları yapılmayacak / kayıtları yapılmış ise kayıtları silinecektir.

 

 9- İstenen belgeleri 15 - 19 Temmuz 2013 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile vereceklerdir.

 

 10- Posta yolu ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir, 

 

 11- Başvuru Formu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü&rsquonün http://www.sagbil.selcuk.edu.tr  web adresinden temin edilebilir.

 

 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Koşulları Ve İstenilen Belgeler

 

 1- Yüksek Lisans Programına müracaatta Lisans Diploması ve not dökümünü gösterir aslı ibraz edilmek şartıyla belge (transkript) fotokopisi.

 

Doktora programına müracaatta adayların bir Yüksek Lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri diplomasına ya da 8 yarıyıl süreli Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunları için Yüksek Lisans dercesine sahip olmaları gerekir.  Lisans/Yüksek Lisans Diploması ve not dökümünü gösterir onaylı belgenin (transkript) temsilciliklerden tercüme edilmiş aslı ve fotokopisi (Yurt dışından başvuran adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu&rsquondan alacakları  Diploma Denklik Belgesi).

 

 2- Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES  yerine, Uluslararası geçerliliği olan &ldquoGraduate Record Examination&rdquo (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile &ldquoGraduate Management Aptitude&rdquo (GMAT) sınavında en az 550 puan aldığına dair sınav sonuç belgesi (Bu belgeler 2 yıl geçerlidir) istenecektir. Türkiye&rsquode Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES sınavına girme şartı aranır.

 

 3- Aslı ibraz edilmek şartı ile Yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi (Doktoraya başvuracak adaylar için ÜDS veya KPDS (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde biri)&rsquoden en az 55 ya da Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan   TOEFL, IELTS ve diğer sınavların birinden bu puan muadili bir sonuç aldığını gösterir belgenin fotokopisi.

 

 4- Aslı ibraz edilmek şartı ile Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesinin fotokopisi. TÖMER belgesi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler S.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2/d maddesi uygulanacaktır.

 

 5- Pasaportun aslı ve fotokopisi.

 

 6- Oniki adet fotoğraf.

 

 7- Vakıfbank&rsquoa öğrenci numarasına Eğitim-Öğretim harcının yatırıldığına dair banka dekontu (yabancı uyruklu öğrenciler, başvurdukları program için belirlenen yıllık öğrenim ücretinin 3 katını öderler).

 

 8- Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve Mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.

 

 9- Çift uyruklu vatandaşlık hakkı olan (Türk ve yabancı ülke vatandaşı) adaylar da Türk vatandaşı olarak başvuru yapacaklardır. 

 

DEĞERLENDİRME

 

1- Tezli Yüksek Lisans programlarına girişte ALES puanının % 50&rsquosi, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 30&rsquou ve yazılı bilim sınav notunun % 20&rsquosinin toplamı en az 60 ve üzeri puan sağlayan adaylar, en yüksek puandan itibaren aşağı doğru sıralanarak ilan edilen kontenjana göre  başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir.

 

 2- Doktora programlarına girişte Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) notunun % 50&rsquosi, Yüksek Lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 30 ve yazılı bilim sınavının % 20&rsquosinin alınması ile tespit edilir. Temel Tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES puanı veya TUS Temel Tıp Bilimleri puanı dikkate alınır. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 65 (TUS ile başvuranlar için en az 60) puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanır.

 

 3- Adayların Yüksek Lisans ve Doktora müracaatlarında not ortalamalarının dörtlük ve yüzlük sistemler arasındaki eşleştirmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan karşılık tablosuna göre (YÖK&rsquoün 09.11.2008 tarihli tebliğine göre) Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

 

 BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 

 1- Belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylar, başvurularını 15 &ndash 19 Temmuz 2013 tarihleri arasında Alaeddin Keykubat Kampüsü&rsquonde bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü&rsquone şahsen veya  noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile 19 Temmuz 2013  Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapacaklardır. 

 

2- Yüksek Lisans ve Doktora yazılı bilim sınavları, 31 Temmuz 2013 Çarşamba  günü       10.00 &ndash 12.00 saatleri arasında ilgili anabilim dallarında yapılacaktır. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 3- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin 3. Maddesi a bendi gereği (Bilimsel Hazırlık Programı), lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans ve Doktora programından farklı alanlarda tamamlamış olan adaylar ile Yüksek Lisans derecesini başvurdukları doktora programı dışından almış olan adaylar, Yüksek Lisans ve Doktora programına kabul edilmeleri halinde, Bilimsel Hazırlık programına alınabilirler. Bilimsel Hazırlık Programı S.Ü. Lisansüstü Eğitim - Öğretim yönetmeliği çerçevesince uygulanır.

 

 4- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 02 Ağustos 2013 Cuma günlerinde Enstitü ilan panosunda ve http://www.sagbil.selcuk.edu.tr   web sayfasında ilan edilecektir.

 

 5- Kazanan adayların kesin kayıtları 02 &ndash 06 Eylül 2013 tarihlerinde mesai bitimine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen veya  noter vekaleti verilen kişi aracılığı başvuruları ile yapılacaktır

 

 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
09/07/2013 0 4215
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!