Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Accumulate ne demek?

Accumulate ne demek? Accumulate ne anlama gelir? Accumulate İngilizce örnek cümle. Accumulate eş anlamlıları.

  accumulate (v)

  biriktirmek

  artırmak

  Accumulate (v) ingilizce örnek cümle

  By investing wisely, she accumulated a fortune.

  Akıllıca yatırım yaparak bir servet biriktirdi.

  Billions of plastic particles accumulate on remote islands mostly via sea.

  Milyarlarca plastik parçacık, çoğunlukla deniz yoluyla uzak adalarda birikir.

  Scientists know that metals like lead and copper accumulate in teeth.

  Bilim adamları dişlerde kurşun ve bakır gibi metallerin biriktiğini biliyorlar.

  Heavy metals accumulate in ecosystems and damage human health.

  Ağır metaller ekosistemlerde birikir ve insan sağlığına zarar verir.

  My grandma accumulated many valuable classic books during her life.

  Büyükannem hayatı boyunca birçok değerli klasik kitap biriktirdi.

  Accumulate (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; zaman içerisinde bir şeyin miktarının, sayısının artması anlamında kullanılabilir.
  accumulate (v) : biriktirmek
  build up (pv) : birikmek, göklere çıkarmak
  pile up (pv) : yığmak
  mount up (pv) : birikmek
  accrue (v) : çoğalmak
  multiply (v) : çoğaltmak, çarpmak (matematik)

  Bu kelimeler, bir şeyleri toplamak, biriktirmek anlamında kullanılabilir.
  collect (v) : toplamak, koleksiyon yapmak, gidip almak
  accumulate (v) : biriktirmek
  gather (v) : toplamak, kavramak
  amass (v) : toplamak
  accrue (v) : çoğalmak


  Accumulate (v) Collocations

  debris may accumulate : Enkaz birikebilir
  dirt may accumulate : kir birikebilir
  evidence may accumulate : kanıt birikebilir
  fat may accumulate : yağ birikebilir
  accumulate arrears : borç biriktirmek/eklemek
  13 Örnek daha
  accumulate asset : varlık biriktirmek
  accumulate capital : sermaye biriktirmek
  accumulate debt : borç biriktirmek
  accumulate evidence : kanıt toplamak
  accumulate fortune : servet biriktirmek
  accumulate point : puan biriktirmek
  accumulate reserve : kaynak biriktirmek
  accumulate wealth : servet biriktirmek
  accumulate gradually : yavaş yavaş/aşamalı bir şekilde biriktirmek
  accumulate quickly : çabuk biriktirmek
  accumulate rapidly : hızla biriktirmek
  accumulate slowly : yavaş yavaş toplamak/biriktirmek
  accumulate steadily : sürekli olarak biriktirmek
  Daha az gör