Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Argument ne demek?

Argument ne demek? Argument ne anlama gelir? Argument İngilizce örnek cümle. Argument eş anlamlıları.

  argument (n)

  tartışma

  münakaşa

  Argument (n) ingilizce örnek cümle

  After considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.

  Uzun bir tartışmadan sonra, alıcı ve satıcı nihayet anlaştılar.

  The argument lasted a long time because nobody would admit to being in the wrong.

  Tartışma uzun sürdü çünkü kimse yanlış olduğunu kabul etmedi.

  Jack and Mary were in the middle of a heated argument when John walked into the room.

  Jack ve Mary, John odaya girdiğinde, hararetli bir tartışmanın ortasındaydı.

  iddia

  argüman

  Argument (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tartışma, atışma anlamında kullanılabilir.
  argument (n) : tartışma, iddia
  row (n) : sıra, tartışma, kürek çekme
  fight (n) : dövüş, mücadele
  quarrel (n) : tartışma
  squabble (n) : didişme
  tiff (n) : atışma
  shouting match (n) : ağız dalaşı


  Argument (n) Collocations

  argument may apply : argüman uygulanabilir
  argument may arise : tartışma ortaya çıkabilir
  argument may assume : argüman varsayabilir
  argument may develop : tartışma gelişebilir
  argument may ensue : tartışma/iddia ortaya çıkabilir
  49 Örnek daha
  argument may erupt : tartışma patlayabilir
  argument may go : tartışma gelişebilir
  argument may imply : iddia ima edebilir
  argument may justify : iddia savunabilir
  argument may rage : tartışma şiddetlenebilir
  argument may run : iddia işleyebilir
  argument may show : iddia gösterebilir
  argument may suggest : iddia önerebilir
  argument may support : iddia destekleyebilir
  accept argument : iddiayı kabul etmek
  address argument : iddianın üzerine eğilmek
  advance argument : iddiayı geliştirmek
  apply argument : iddiaya başvurmak
  articulate argument : iddiayı söylemek
  bolster argument : iddiayı desteklemek
  build argument : iddiayı inşa etmek/geliştirmek
  cause argument : tartışmaya sebep olmak
  construct argument : argüman oluşturmak
  counter argument : karşı tartışma
  develop argument : sav geliştirmek
  have argument : tartışmak
  make argument : tartışma yapmak
  reinforce argument : argümanı/iddiayı/fikri desteklemek
  reject argument : iddiayı, tartışmayı reddetmek
  repeat argument : argümanı tekrarlamak
  settle argument : tartışmayı yatıştırmak, çözmek
  support argument : destek iddia
  undermine argument : argümanı zayıflatmak
  weaken argument : savı/iddiayı zayıflatmak/güçsüz düşürmek
  win argument : tartışma kazanmak
  compelling argument : ikna edici savunma
  conclusive argument : kesin argüman
  logical argument : mantıksal iddia
  main argument : temel iddia/sav
  moral argument : ahlaki görüş
  philosophical argument : felsefi görüş
  rational argument : rasyonel tartışma
  reasonable argument : makul iddia
  strong argument : güçlü tartışma
  valid argument : geçerli savunma/iddia
  violent argument : şiddetli tartışma
  general argument : genel iddia
  slippery-slope argument : kaygan/ hiç sağlam olmayan iddia/düşünce
  argument may break out : tartışma patlak verebilir
  present argument : iddia sunmak
  similar argument : benzer iddia
  get into argument : tartışmaya girmek
  argument may boil down to : iddia ...ya indirgenebilir
  pointless argument : anlamsız tartışma
  Daha az gör

  Argument (n) Preposition Kullanımları

  argument for : ... için argüman
  argument against : ...ya karşı tartışma
  argument between : ...arasındaki tartışma
  argument about : ... konusunda tartışma
  argument with : ... ile tartışma
  1 Örnek daha
  argument over : ... konuda tartışma
  Daha az gör