Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Assume ne demek?

Assume ne demek? Assume ne anlama gelir? Assume İngilizce örnek cümle. Assume eş anlamlıları.

  assume (v)

  varsaymak

  farz etmek, addetmek

  üstlenmek

  üzerine almak, elde etmek

  Assume (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, varsaymak anlamında kullanılabilir.
  suppose (v) : sanmak
  presume (v) : varsaymak
  assume (v) : varsaymak, üstlenmek
  speculate (v) : tahminde bulunmak, spekülasyon yapmak
  postulate (v) : öne sürmek
  presuppose (v) : önceden varsaymak, gerektirmek


  Assume (v) Collocations

  argument may assume : argüman varsayabilir
  forecast may assume : tahmin edebilir varsayabilir
  assume accent : aksan kullanmak
  assume alias : takma ad kullanmak
  assume authority : yetki vermek
  40 Örnek daha
  assume burden : yükü üstlenmek
  assume character : özellik almak
  assume command : komuta etmek
  assume control : Kontrolü elinde tutmak
  assume dominance : egemenlik kurmak
  assume duty : görev üstlenmek
  assume existence : varlığı varsaymak
  assume expression : ifade vermek
  assume familiarity : aşinalık kabul etmek
  assume form : biçim almak
  assume identity : kimliğine bürünmek
  assume importance : önem vermek
  assume leadership : liderliği almak
  assume liability : sorumluluk kabul etmek
  assume name : isim almak
  assume nationality : milliyeti kabul etmek
  assume obligation : yükümlülük kabul etmek
  assume office : pozisyon almak
  assume ownership : sahipliği üstlenmek
  assume position : pozisyon almak
  assume posture : tutum almak
  assume power : kontrolü devralmak
  assume presidency : başkanlık etmek
  assume responsibility : sorumlu hissetmek
  assume risk : risk almak
  assume role : rol üstlenmek
  assume shape : şekil almak
  assume significance : önem vermek
  assume stance : duruş almak
  assume superiority : üstünlüğü kabul etmek
  assume throne : tahta çıkmak
  assume worst : en kötüsünü beklemek
  assume commonly : yaygın olarak/genellikle varsay(ıl)mak
  assume generally : genel olarak varsaymak
  assume naturally : doğal olarak varsaymak
  assume widely : yaygın bir biçimde varsaymak
  assume responsibility : sorumluluk kabul etmek
  generally assumed : genellikle varsayılan
  assumed identity : varsayılan kimlik
  assumed name : takma isim
  Daha az gör

  Assume ile Bağlantılı Kelimeler