Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Beginning ne demek?

Beginning ne demek? Beginning ne anlama gelir? Beginning İngilizce örnek cümle. Beginning eş anlamlıları.

  begin (v)

  başlamak

  girişmek, harekete geçmek, yola koyulmak

  Beginning (v) ingilizce örnek cümle

  All of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.

  Aniden, karanlık gökyüzünden büyük yağmur damlaları düşmeye başladı.

  All cancers begin with a change in a cell's DNA.

  Tüm kanserler, bir hücrenin DNA'sındaki bir değişiklikle başlar.

  The concert began with a piano solo.

  Konser piyano solosu ile başladı.

  Beginning (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; başlamak, başlatmak anlamında kullanılabilir.
  begin (v) : başlamak
  start (v) : başlamak, (araç) çalıştırmak, (iş) kurmak
  embark on (pv) : başlamak
  commence (v) : başlamak
  set about (pv) : başlamak
  take up (pv) : almak (zaman, yer), başlamak


  Beginning (n) Collocations

  battle may begin : savaş başlayabilir
  bombardment may begin : bombardıman başlayabilir
  campaign may begin : kampanya başlayabilir
  career may begin : kariyere başlayabilir
  century may begin : yüzyıl başlayabilir
  123 Örnek daha
  conference may begin : konferans başlayabilir
  conflict may begin : çatışma başlayabilir
  decade may begin : on yıl başlayabilir
  decline may begin : düşüş başlayabilir
  dispute may begin : tartışma başlayabilir
  dynasty may begin : hanedan başlayabilir
  enquiry may begin : soruşturma başlayabilir
  era may begin : dönem başlayabilir
  exam may begin : sınav başlayabilir
  festival may begin : festival başlayabilir
  fighting may begin : savaş başlayabilir
  friendship may begin : arkadaşlık başlayabilir
  hearing may begin : duyma başlayabilir
  hostility may begin : düşmanlık başlayabilir
  hunt may begin : avlanma başlayabilir
  journey may begin : yolculuk başlayabilir
  letter may begin : mektup başlayabilir
  meeting may begin : toplantı başlayabilir
  migration may begin : göç başlayabilir
  movement may begin : hareket başlayabilir
  negotiation may begin : müzakere başlayabilir
  occupation may begin : işgal başlayabilir
  pain may begin : ağrı başlayabilir
  period may begin : çağ başlayabilir
  practice may begin : egzersiz başlayabilir
  preparation may begin : hazırlık başlayabilir
  problem may begin : sorun başlayabilir
  proceedings may begin : dava başlayabilir
  process may begin : işlem başlayabilir
  procession may begin : geçit töreni başlayabilir
  rebellion may begin : isyan başlayabilir
  recession may begin : durgunluk başlayabilir
  recovery may begin : iyileşme başlayabilir
  riot may begin : ayaklanma başlayabilir
  romance may begin : aşk başlayabilir
  run may begin : koşu başlayabilir
  sale may begin : indirim başlayabilir
  scene may begin : sahne başlayabilir
  season may begin : sezon başlayabilir
  semester may begin : dönem başlayabilir
  session may begin : oturum başlayabilir
  shift may begin : vardiya başlayabilir
  siege may begin : Kuşatma başlayabilir
  story may begin : hikaye başlayabilir
  tale may begin : masal başlayabilir
  talk may begin : tartışma başlayabilir
  thaw may begin : çözülme başlayabilir
  trading may begin : ticaret başlayabilir
  trail may begin : iz sürme başlayabilir
  transformation may begin : dönüşüm başlayabilir
  trial may begin : duruşma başlayabilir
  trouble may begin : sorun başlayabilir
  war may begin : savaş başlayabilir
  work may begin : iş başlayabilir
  year may begin : yıl başlayabilir
  begin ascent : tırmanmaya başlamak
  begin assault : saldırıya başlamak
  begin campaign : kampanya başlatmak
  begin career : kariyere başlamak
  begin century : yüzyıla başlamak
  begin construction : inşaata başlamak
  begin conversation : konuşmaya başlamak
  begin deliberation : müzakereye başlamak
  begin descent : inmeye başlamak
  begin dialogue : diyaloga başlamak
  begin discussion : tartışmaya başlamak
  begin enquiry : sorgulamaya başlamak
  begin evening : akşam başlamak
  begin exploration : keşfe başlamak
  begin hunt : avı başlatmak
  begin a journey : yolculuğa başlamak
  begin lesson : derse başlamak
  begin march : yürüyüşe başlamak
  begin meeting : toplantıya başlamak
  begin ministry : bakanlığa başlamak
  begin occupation : mesleğe başlamak
  begin operation : operasyona başlamak
  begin paragraph : paragrafa başlamak
  begin passage : paragrafa başlamak
  begin period : döneme başlamak
  begin phase : aşamaya başlamak
  begin practice : uygulamaya başlamak
  begin preparation : hazırlığa başlamak
  begin proceedings : işlemlere başlamak
  begin process : işlem başlatmak
  begin production : üretime başlamak
  begin programme : programa başlamak
  begin publication : yayına başlamak
  begin quest : soruşturmaya/tetkike başlamak
  begin regimen : rejime başlamak
  begin relationship : ilişkiyi başlatmak
  begin remark : söze başlamak
  begin restoration : restorasyona başlamak
  begin revolution : devrime başlamak
  begin ritual : ritüeli/alışkanlığı başlatmak
  begin romance : (aşk) ilişkisi başlamak
  begin round : olaylar başlamak
  begin routine : rutine başlamak
  begin run : koşmaya başlamak
  begin schooling : okula başlamak
  begin search : aramaya başlamak
  begin season : sezona başlamak
  begin semester : dönem başlamak
  begin sentence : cümleye başlamak
  begin service : hizmete başlamak
  begin session : oturuma başlamak
  begin shipment : sevkiyata başlamak
  begin slide : düşmeye başlamak
  begin strike : greve başlamak
  begin struggle : mücadeleye başlamak
  begin study : çalışmaya başlamak
  begin tale : hikayeye başlamak
  begin talk : konuşmaya başlamak
  begin task : göreve başlamak
  begin tenure : görevine başlamak
  begin term : dönem başlamak
  begin treatment : tedaviye başlamak
  begin trek : yolculuğa başlamak
  begin trend : eğilim başlamak
  begin work : işe başlamak
  begin finally : sonunda başlamak
  begin gradually : yavaş yavaş başla
  begin soon : birazdan başlamak
  Daha az gör

  Beginning (n) Preposition Kullanımları

  begin with : …ile başlamak
  begin on : ... ile başlamak
  beginning (n)

  başlangıç

  ilk, ön, baş

  Beginning (n) ingilizce örnek cümle

  The year 1760, is generally accepted as the beginning of the Industrial Revolution.

  1760 yılı genellikle Sanayi Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul edilir.

  Beginning (n) Collocations

  herald beginning : başlangıcı haber vermek
  mark beginning : başlangıca işaret etmek
  represent beginning : başlangıcı temsil etmek
  see beginning : başlangıcı ​​görmek
  signal beginning : başlangıç ​​sinyali vermek
  11 Örnek daha
  signify beginning : başlangıcı belirtmek
  spell beginning : başlangıcı söylemek
  symbolize beginning : başlangıcı simgelemek
  trace beginning : başlangıcı izlemek
  witness beginning : başlangıca tanık olmak
  auspicious beginning : elverişli başlangıç
  hopeful beginning : umutlu başlangıç
  inauspicious beginning : uğursuz başlangıç
  new beginning : yeni başlangıç
  promising beginning : umut verici başlangıç
  unpromising beginning : ümitsiz başlangıç
  Daha az gör

  Beginning (n) Preposition Kullanımları

  at the beginning of : …nın başlangıcında
  from the beginning : başlangıçtan itibaren
  in the beginning : başlangıçta