Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Casualty ne demek?

Casualty ne demek? Casualty ne anlama gelir? Casualty İngilizce örnek cümle. Casualty eş anlamlıları.

  casualty (n)

  zayiat

  kazazede, malül, kayıp

  Casualty (n) ingilizce örnek cümle

  There were a combined 32,000 casualties on both sides.

  Her iki tarafta toplam 32.000 zayiat vardı.

  acil servis

  Casualty (n) ingilizce örnek cümle

  Twenty medical professionals work in casualty department every day.

  Yirmi tıp uzmanı her gün acil servis bölümünde çalışıyor.

  Casualty (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir kazada veya saldırıda yaralanan veya hayatını kaybeden kişileri anlatmak için kullanılabilir.
  victim (n) : kurban
  casualty (n) : zayiat, acil servis
  fatality (n) : can kaybı


  Casualty (n) Collocations

  avoid casualty : zayiatı önlemek
  cause casualty : zayiata sebep olmak
  incur casualty : zayiat vermek
  inflict casualty : zayiata sebep olmak
  minimize casualty : zayiatı en aza indirgemek
  24 Örnek daha
  prevent casualty : zayiatı önlemek
  suffer casualty : zayiat vermek
  sustain casualty : zayiat vermek
  take casualty : zayiat vermek
  civilian casualty : sivil zayiat
  heavy casualty : ağır zayiat
  high casualty : yüksek zayiat
  human casualty : insan zayiatı
  light casualty : hafif zayiat
  low casualty : düşük zayiat
  military casualty : askeri zayiat
  pedestrian casualty : yaya zayiatı
  serious casualty : ciddi zayiat
  rush sb to casualty : birini acile götürmek
  casualty count : zayiat sayısı
  casualty rate : zayiat oranı
  casualty list : zayiat listesi
  casualty figures : zayiat sayısı
  take sb to casualty : birini acile götürmek
  be admitted to casualty : acil servise kabul edilmek
  casualty ward : acil servis
  casualty unit : acil servis birimi
  war casualty : savaş malulü
  combat casualty : savaş malulü
  Daha az gör

  Casualty (n) Preposition Kullanımları

  in casualty : acil serviste