Yükleniyor...
Certain [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Certain (Adj) ne demek?

Certain (Adj) ne anlama gelir? Certain ne demektir? Certain İngilizce örnek cümle.

  certain (adj)

  kesin

  emin

  Certain (adj) ingilizce örnek cümle

  Death is certain, only the time is uncertain.

  Ölüm kesindir, sadece zaman belirsizdir.

  I'm almost certain that Jack will get into the university of his choice.

  Jack'in istediği üniversiteye gireceğinden neredeyse eminim.

  belirli

  belli, kimi, bazı

  Certain (adj) ingilizce örnek cümle

  Certain side effects may require medical care.

  Bazı yan etkiler tıbbi bakım gerektirebilir.

  Some illnesses only occur in certain areas.

  Bazı hastalıklar sadece belirli bölgelerde ortaya çıkar.

  Certain religions are against organ donation.

  Bazı dinler organ bağışına karşıdır.

  Certain (adj) Collocations

  absolutely certain : tamamen kesin
  almost certain : neredeyse kesin
  virtually certain : neredeyse kesin
  certain amount : belirli miktar
  certain aspect : belli özellik
  16 Örnek daha
  certain circumstance : belirli şart
  certain exception : belirli istisna
  certain individual : belirli kişi (birey)
  certain kind : belirli tür
  certain number : belli sayıda
  certain proportion : belirli oran
  certain requirement : belirli gereksinim
  certain respect : belirli saygı
  certain similarity : belli bir benzerlik
  certain standard : belirli standart
  certain type : belirli tür
  feel certain : emin olmak
  make certain : kesinleştirmek
  certain assumptions : belli varsayımlar
  certain characteristics : belli özellikler
  a certain number of : belirli sayıda ...
  Daha az gör

  Certain (adj) Preposition Kullanımları

  certain about : ...konusunda emin
  certain of : ...dan emin

  Certain ile Bağlantılı Kelimeler