Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Check ne demek?

Check ne demek? Check ne anlama gelir? Check İngilizce örnek cümle. Check eş anlamlıları.

  check (v)

  kontrol etmek

  denetlemek, bakmak

  Check (v) ingilizce örnek cümle

  Check that the lights are all off before leaving the building.

  Binadan ayrılmadan önce ışıkların tamamen kapalı olduğunu kontrol edin.

  işaretlemek

  işaret koymak

  Check (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; kontrol etmek,incelemek anlamında kullanılabilir.
  check (v) : kontrol etmek, işaretlemek
  examine (v) : incelemek, sınav yapmak
  inspect (v) : teftiş etmek
  audit (v) : hesapları denetlemek
  go over (pv) : incelemek, üzerinden geçmek
  look at (pv) : gözden geçirmek, ele almak, muayene etmek


  Check (excl) Collocations

  electrician may check : elektrikçi kontrol edebilir
  inspector may check : müfettiş kontrol edebilir
  check account : hesabı gözden geçirmek
  check accuracy : doğruluğu kontrol etmek
  check appearance : görünüşünü kontrol etmek
  81 Örnek daha
  check archive : arşivi kontrol etmek/incelemek
  check authenticity : gerçekliğini kontrol etmek
  check availability : mevcudiyetini kontrol etmek
  check bag : çantayı kontrol etmek
  check baggage : valizi kontrol etmek
  check balance : bakiyeyi kontrol etmek
  check barometer : barometreyi okumak
  check bearing : yönü kontrol etmek
  check blood pressure : kan basıncını kontrol etmek/ölçmek
  check book : kitabı kontrol etmek
  check box : onay kutusu, kutucuğu işaretlemek
  check calendar : takvimi kontrol etmek/bakmak
  check change : parayı saymak
  check clip : şarjörü kontrol etmek
  check the clock : saati kontrol etmek
  check compass : pusulayı kontrol etmek
  check comprehension : anlamayı kontrol etmek
  check credentials : kimliği kontrol etmek
  check date : tarihi kontrol etmek
  check detail : ayrıntıları kontrol etmek
  check diaper : bebek bezini kontrol etmek
  check dictionary : sözlüğe bakmak
  check dimension : ebatlarını ölçmek
  check directory : telefon rehberini kontrol etmek
  check effectiveness : verimliliği değerlendirmek
  check email : E-Postayı kontrol etmek
  check fact : gerçeği/durumu kontrol etmek
  check file : dosyayı/yazıyı kontrol etmek/incelemek
  check forecast : (hava)tahmine bakmak
  check gauge : ölçüyü kontrol etmek/okumak
  check identification : kimliği kontrol etmek
  check impulse : dürtüye kontrol etmek/direnmek
  check information : bilgiyi kontrol etmek
  check input : veriyi kontrol etmek
  check instrument : aleti okumak
  check label : etiketi okumak
  check level : miktarı/büyüklüğü kontrol etmek
  check link : bağlantıyı kontrol etmek
  check lock : kilidi kontrol etmek
  check log : günlüğü/kaydı incelemek/ kontrol etmek
  check luggage : valizi kontrol etmek
  check mail : postayı kontrol etmek
  check make-up : makyajını kontrol etmek
  check manual : rehberi kontrol etmek
  check map : haritayı kontrol etmek
  check message : mesajı kontrol etmek
  check meter : ölçüm cihazını kontrol etmek
  check microphone : mikrofonu kontrol etmek
  check mirror : aynayı kontrol etmek
  check oil : yağı kontrol etmek
  check passport : pasaportu kontrol etmek
  check pocket : cebini kontrol etmek
  check post : gönderiyi/postayı kontrol etmek
  check profile : özgeçmişini/tanıtım bilgilerini kontrol etmek
  check progress : ilerlemeyi kontrol etmek
  check pulse : nabzı kontrol etmek/almak
  check record : kaydı kontrol etmek
  check reference : belgeyi kontrol etmek
  check schedule : planı/programı kontrol etmek
  check signature : imzayı doğrulamak
  check site : (web) siteyi ziyaret etmek/gezinmek
  check spelling : yazımı kontrol etmek
  check status : statüyü/Durumu belirlemek
  check takings : kazancı hesaplamak
  check time : saate bakmak
  check tyre : lastiği kontrol etmek
  check validity : geçerliliği kontrol etmek/değerlendirmek
  check visa : vizeyi kontrol etmek
  check watch : saate bakmak
  check weather : hava durumunu bakmak/öğrenmek
  check website : web sitesini kontrol etmek
  check wiring : elektrik şebekesi kontrol etmek
  check work : işi/eseri incelemek/gözden geçirmek
  check always : her zaman kontrol etmek
  check carefully : dikkatlice kontrol etmek
  check daily : günlük kontrol etmek
  check easily : kolayca kontrol etmek
  check mentally : zihinsel olarak kontrol etmek
  check periodically : periyodik olarak kontrol etmek
  check regularly : düzenli olarak kontrol etmek
  check thoroughly : iyice kontrol et
  Daha az gör

  Check (excl) Preposition Kullanımları

  check for : ...yı aramak
  check (n)

  kontrol

  denetleme, teftiş, yoklama

  işaret

  ✓ işaret koymak

  çek

  Check (n) ingilizce örnek cümle

  Write the amount on the check both in figures and in letters.

  Miktarı çekin üzerine hem rakamlarla hem de harflerle yazın.

  (restoran) hesap

  ekose

  Check (excl) Collocations

  complete check : tam kontrol
  do check : kontrol etmek
  give check : çek vermek
  have check : kontrol et
  maintain check : kontrolü sürdürmek
  37 Örnek daha
  make check : kontrol yap
  pay check : çek ödemek
  provide check : kontrol sağlamak
  split check : bölünmüş çek
  undergo check : kontrol etmek
  last check : son kontrol
  daily check : günlük kontrol
  annual check : yıllık kontrol
  careful check : dikkatli kontrol
  complete check : tam kontrol
  constant check : sürekli kontrol
  criminal check : ceza kontrolü
  dental check : diş kontrolü
  independent check : bağımsız kontrol
  medical check : Medikal kontrol
  natural check : doğal kontrol
  periodic check : periyodik kontrol
  quick check : hızlı kontrol
  random check : rastgele kontrol
  regular check : düzenli kontrol
  rigorous check : sıkı kontrol
  routine check : Rutin kontrol
  sound check : Ses kontrolü
  thorough check : ayrıntılı kontrol
  tight check : sıkı kontrol
  visual check : görsel kontrol
  full check : tam çek
  final check : son kontrol
  extensive check : kapsamlı kontrol
  pick up check : çeki almak
  carry out check : kontrol yapmak
  go for check : kontrol için gitmek
  hold in check : kontrol altında tutmak
  keep in check : kontrol altında tutmak
  background check : geçmiş/sabıka kontrolü
  check jacket : ekose ceket
  checks and balances : kuvvetler ayrılığı
  Daha az gör

  Check (excl) Preposition Kullanımları

  check for : ...yı arama
  check (excl)

  evet

  tamam