Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Continuing ne demek?

Continuing ne demek? Continuing ne anlama gelir? Continuing İngilizce örnek cümle. Continuing eş anlamlıları.

  continuing (adj)

  devam eden

  devam etmekte olan

  Continue (v) Collocations

  continuing battle : devam eden savaş
  continuing care : sürekli bakım
  continuing challenge : devam eden meydan okuma
  continuing commitment : devam eden taahhüt
  continuing conflict : devam eden çatışma
  43 Örnek daha
  continuing controversy : devam eden ihtilaf
  continuing debate : devam eden tartışma
  continuing decline : devam eden düşüş
  continuing dependence : devam eden bağımlılık
  continuing disagreement : devam eden anlaşmazlık
  continuing dispute : devam eden anlaşmazlık
  continuing education : sürekli Eğitim
  continuing effort : devam eden çaba
  continuing existence : devam eden varlık
  continuing expansion : devam eden genişleme
  continuing failure : devam eden/devamlı başarısızlık
  continuing fall : devam eden düşüş
  continuing fascination : devam eden büyülenme
  continuing fighting : devam eden mücadele
  continuing hostility : devam eden düşmanlık
  continuing immigration : devam eden göç
  continuing importance : devam eden önem
  continuing improvement : devam eden gelişme
  continuing industrial action : devam eden endüstriyel eylem
  continuing influence : devam eden etki
  continuing need : devam eden ihtiyaç
  continuing occupation : devam eden meslek
  continuing popularity : devam eden popülarite
  continuing preoccupation : devam eden meşguliyet
  continuing presence : devam eden varlık
  continuing protest : devam eden protesto
  continuing quest : devam eden görev
  continuing recovery : devam eden iyileşme
  continuing refusal : devam eden reddetme
  continuing relevance : devam eden ilişki
  continuing reliance : devam eden güven
  continuing reluctance : devam eden gönülsüzlük
  continuing rise : devam eden artış
  continuing saga : devam eden destan
  continuing speculation : devam eden spekülasyon
  continuing strength : devam eden güç
  continuing struggle : devam eden mücadele
  continuing success : devam eden başarı
  continuing support : devam eden destek
  continuing tension : devam eden gerginlik
  continuing uncertainty : devam eden belirsizlik
  continuing violence : devam eden şiddet
  continuing vitality : devam eden canlılık
  Daha az gör
  continue (v)

  devam etmek

  devamını getirmek, sürmek, sürdürmek

  Continue (v) ingilizce örnek cümle

  In spite of the fact that he was tired, he continued working.

  Yorgun olmasına rağmen çalışmaya devam etti.

  Continue (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, devam etmek anlamında kullanılabilir.
  continue (v) : devam etmek
  keep (v) : tutmak, devam etmek
  keep on (pv) : devam etmek
  go on (pv) : devam etmek
  carry on (pv) : devam etmek
  proceed (v) : ilerlemek


  Continue (v) Collocations

  attack may continue : saldırı devam edebilir
  battle may continue : savaş devam edebilir
  bombardment may continue : bombardıman devam edebilir
  century may continue : yüzyıl devam edebilir
  controversy may continue : tartışma devam edebilir
  45 Örnek daha
  conversation may continue : görüşme devam edebilir
  cycle may continue : döngüsü devam edebilir
  development may continue : gelişme devam edebilir
  discussion may continue : tartışma devam edebilir
  exhibition may continue : sergi devam edebilir
  fight may continue : kavga devam edebilir
  fighting may continue : savaş devam edebilir
  hostility may continue : düşmanlık devam edebilir
  hunt may continue : avlanma devam edebilir
  journey may continue : yolculuk devam edebilir
  killing may continue : öldürme devam edebilir
  letter may continue : mektup devam edebilir
  list may continue : liste devam edebilir
  luck may continue : şans devam edebilir
  negotiation may continue : müzakereye devam edilebilir
  occupation may continue : işgal devam edebilir
  practice may continue : uygulama devam edebilir
  preparation may continue : hazırlık devam edebilir
  process may continue : süreç devam edebilir
  progress may continue : ilerleme devam edebilir
  rain may continue : yağmur devam edebilir
  recovery may continue : iyileşme devam edebilir
  relationship may continue : ilişki devam edebilir
  saga may continue : destan devam edebilir
  situation may continue : durum devam edebilir
  skirmish may continue : çatışma devam edebilir
  stalemate may continue : çıkmaz devam edebilir
  struggle may continue : mücadele devam edebilir
  talk may continue : konuşmak devam edebilir
  tradition may continue : gelenek devam edebilir
  trend may continue : trend devam edebilir
  trial may continue : duruşma devam edebilir
  violence may continue : şiddet devam edebilir
  war may continue : savaş devam edebilir
  weather may continue : hava devam edebilir
  work may continue : iş devam edebilir
  wrangle may continue : kavga devam edebilir
  continue education : eğitimini sürdürmek
  continue effort : çabaya / girişime devam etmek
  continue a journey : yolculuğa devam etmek
  continue legacy : mirasa devam ettirmek
  continue practice : uygulamaya devam etmek
  continue pregnancy : hamileliği sürdürmek
  continue pursuit : takip etmeye devam etmek
  continue with pregnancy : hamileliği sürdürmek
  Daha az gör