Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Depressed ne demek?

Depressed ne demek? Depressed ne anlama gelir? Depressed İngilizce örnek cümle. Depressed eş anlamlıları.

  depress (v)

  mutsuz etmek

  moral bozmak, canını sıkmak

  Depressed (v) ingilizce örnek cümle

  And I know I'm hardly perfect, but the music she plays depresses me.

  Biliyorum mükemmel değilim ama çaldığı müzik benim canımı sıkıyor.

  azaltmak

  düşürmek

  Depressed (v) ingilizce örnek cümle

  One house in five sold in Britain now is repossessed, and that depresses the house price market.

  İngiltere'de satılan her beş evden biri şimdi yeniden ele geçirildi ve bu da ev fiyatları piyasasını düşürüyor.

  bastırmak

  Depressed (v) ingilizce örnek cümle

  When a load is placed on the platform, it depresses the all the cells evenly.

  Platforma bir yük konulduğunda tüm hücrelere eşit miktarda baskı yapar.

  When a visitor depresses a button at the front door, a chime box or bell sounds inside the home.

  Bir ziyaretçi ön kapıda bir düğmeye bastığında, evin içinde bir zil sesi veya zil sesi duyulur.

  Depressed (adj) Collocations

  depress accelerator : gaz pedalına basmak
  depress key : tuşa basmak
  depressed (adj)

  bunalımda

  morali bozuk, gergin, canı sıkkın

  Depressed (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, mutsuz ve umutsuz hisseden kişileri anlatmak için kullanılabilir.
  depressed (adj) : bunalımda
  gloomy (adj) : kasvetli, umutsuz
  demoralized (adj) : morali bozuk
  despondent (adj) : ümitsizliğe kapılmış
  dejected (adj) : üzgün
  down (adj) : mutsuz, çökmüş (sistem)


  Depressed (adj) Collocations

  chronically depressed : kronik olarak depresif
  clinically depressed : klinik olarak depresif
  deeply depressed : derin depresif
  increasingly depressed : artarak depresif
  mildly depressed : hafif depresif
  24 Örnek daha
  relatively depressed : nispeten depresif
  seriously depressed : ciddi depresif
  severely depressed : ciddi depresif
  slightly depressed : biraz depresif
  suicidally depressed : intihar derecesinde depresif
  terribly depressed : çok depresif/ bunalımlı
  thoroughly depressed : fazlasıyla üzüntülü
  economically depressed : ekonomik olarak depresif
  extremely depressed : son derece bunalımlı
  fairly depressed : oldukça depresif
  depressed economy : kriz içinde olan ekonomi
  depressed market : bunalımlı pazar
  depressed mood : depresyon hali
  depressed patient : depresif hasta
  depressed region : çökmüş bölge
  depressed teenager : depresif genç
  become depressed : üzülmek
  feel depressed : depresyonda hissetmek
  get depressed : depresyona girmek
  look depressed : depresif görünmek
  make sb depressed : birini depresif hale getirmek
  remain depressed : depresyonda kalmak
  seem depressed : depresif görünmek
  stay depressed : depresyonda kalmak
  Daha az gör

  Depressed (adj) Preposition Kullanımları

  depressed by : ...nın yüzünden bunalımda
  depressed about : ...konusunda morali bozuk