Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Desert ne demek?

Desert ne demek? Desert ne anlama gelir? Desert İngilizce örnek cümle. Desert eş anlamlıları.

  desert (v)

  terk etmek

  Desert (v) ingilizce örnek cümle

  The village had been hurriedly deserted, perhaps because terrorists were in the area.

  Köy, muhtemelen teröristler bölgede bulunduğundan aceleyle terk edilmişti.

  The police are looking for a woman who deserted her children.

  Polis, çocuklarını terk eden kadını arıyor.

  firar etmek

  kaçmak

  Desert (v) ingilizce örnek cümle

  Over 300 men deserted from army and navy last year.

  Geçen yıl 300'den fazla insan ordu ve donanmadan firar etti.

  The three men had tried to desert, but were brought back to camp and shot.

  Üç adam firar etmeye çalıştı, ancak kampa geri getirildi ve vuruldu.

  Desert (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir yerden ayrılmak, orayı boşaltmak anlamında kullanılabilir.
  abandon (v) : terk etmek
  desert (v) : terk etmek, firar etmek
  vacate (v) : boşaltmak
  evacuate (v) : tahliye etmek


  Desert (n) Collocations

  luck may desert : şans bitebilir/tükenebilir
  soldier may desert : asker ayrılabilir
  desert army : ordudan firar etmek
  desert (n)

  çöl

  sahra

  Desert (n) ingilizce örnek cümle

  Desert makes up over 95 percent of Saudi Arabia.

  Suudi Arabistan'ın yüzde 95'ini çöl oluşturur.

  In the desert, camels are more important than cars for transportation.

  Çölde, develer ulaşım için arabalardan daha önemlidir.

  The Sahara is the largest desert in the world.

  Sahra Çölü dünyanın en büyük çölüdür.

  Desert (n) Collocations

  desert may stretch : çöl yayılabilir
  become a desert : çölleşmek
  cross a desert : çölü geçmek
  Arctic desert : Kuzey Kutbu çölü
  arid desert : çorak çöl
  28 Örnek daha
  barren desert : çorak çöl
  hot desert : kızgın çöl
  inhospitable desert : yaşama elverişli olmayan çöl
  open desert : açık çöl
  polar desert : kutup çölü
  vast desert : engin çöl
  dry desert : kurak çöl
  flat desert : düz çöl
  empty desert : boş çöl
  turn into a desert : çöle dönüşmek
  turn to a desert : çöle dönüşmek
  desert area : çöl bölgesi
  desert country : çölden oluşan ülke
  desert land : çöl arazi
  desert landscape : çöl bölgesi
  desert region : çöl bölgesi
  desert conditions : çöl şartları
  desert heat : çöl sıcağı
  desert sand : çöl kumu
  desert soil : çöl toprağı
  desert floor : çöl yüzeyi
  desert surface : çöl yüzeyi
  desert plain : çöl ovası
  desert animal : çöl hayvanı
  desert plant : çöl bitkisi
  be stranded in the desert : çölde mahsur kalmak
  desert climate : çöl iklimi
  desert mouth : ağız kuruluğu
  Daha az gör

  Desert (n) Preposition Kullanımları

  in the desert : çölde
  through the desert : çölün içinden
  across the desert : çölün içinden
  into the desert : çöle