Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Difference ne demek?

Difference ne demek? Difference ne anlama gelir? Difference İngilizce örnek cümle. Difference eş anlamlıları.

  difference (n)

  fark

  ayrım, farklılık

  Difference (n) ingilizce örnek cümle

  A careful observation will show you the difference.

  Dikkatli bir gözlem size farkı gösterecektir.

  By looking closely, I could see the subtle difference between the twins.

  Yakından bakınca ikizler arasındaki ince farkı görebiliyordum.

  There is a huge time difference between India and America.

  Hindistan ve Amerika arasında büyük bir zaman farkı var.

  Differences with college rules will be noted.

  Üniversite kurallarındaki farklılıklar not edilecektir.

  Changes in technology made an enormous difference.

  Teknolojideki değişiklikler muazzam bir fark yarattı.

  uyuşmazlık

  anlaşmazlık, fikir ayrılığı

  Difference (n) ingilizce örnek cümle

  The meeting did not result in a resolution to their differences.

  Toplantı, onların uyuşmazlıklarına bir çözümle sonuçlanmadı.

  Difference (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, fark anlamında kullanılabilir.
  difference (n) : fark, uyuşmazlık
  contrast (n) : zıtlık
  distinction (n) : ayrım
  discrepancy (n) : tutarsızlık
  disparity (n) : farklılık
  dissimilarity (n) : fark


  Difference (n) Collocations

  appreciate difference : farkın farkında olmak
  compare difference : farkı karşılaştırmak
  demonstrate difference : farkı göstermek
  detect difference : farkı saptamak
  emphasize difference : farkı vurgulamak
  94 Örnek daha
  exaggerate difference : farkı abartmak
  examine difference : farkı incelemek
  exhibit difference : farkı göstermek
  explain difference : farkı açıklamak
  explore difference : farkı keşfetmek
  feel difference : farkı hissetmek
  find difference : fark bulmak
  highlight difference : farkı vurgulamak
  illustrate difference : farkı göstermek
  indicate difference : farkı belirtmek
  know difference : farkı bilmek
  make a difference : fark yaratmak
  mark difference : farkı yansıtmak
  note difference : farkı not etmek
  notice difference : farkı fark etmek
  observe difference : farkı gözlemlemek/fark etmek
  pay difference : farkı ödemek
  perceive difference : farkı algılamak
  pocket difference : farkı cebe atmak
  recognize difference : farkı tanımak
  reconcile difference : uyuşmazlığı gidermek
  reflect difference : farkı yansıtmak
  resolve difference : uyuşmazlığı çözmek
  reveal difference : farkı ortaya çıkarmak
  see difference : farkı görmek
  settle difference : uyuşmazlığı çözmek
  show difference : farkı göstermek
  spot difference : farkı fark etmek
  stress difference : farkı vurgulamak
  tell the difference : ayırt etmek
  underline difference : farkın altını çizmek
  understand difference : farkı anlamak
  apparent difference : belirgin fark
  big difference : büyük fark
  broad difference : büyük fark
  clear difference : net fark
  considerable difference : önemli fark
  crucial difference : önemli fark
  cultural difference : kültürel fark
  great difference : büyük fark
  historical difference : tarihsel fark
  huge difference : büyük fark
  ideological difference : ideolojik fark
  important difference : önemli fark
  irreconcilable difference : şiddetli geçimsizlik
  key difference : temel fark
  large difference : büyük fark
  main difference : temel fark
  major difference : büyük fark
  marked difference : belirgin fark
  minor difference : küçük/önemsiz fark
  national difference : ulusal fark
  noticeable difference : fark edilebilir fark
  obvious difference : bariz fark
  outstanding difference : göze çarpan fark
  physical difference : fiziksel fark
  political difference : politik fark
  potential difference : potansiyel fark
  profound difference : derin fark
  psychological difference : psikolojik fark
  qualitative difference : niteliksel fark
  racial difference : ırksal fark
  radical difference : köklü fark
  real difference : gerçek fark
  regional differences : bölgesel farklar
  serious difference : ciddi fark
  significant difference : önemli fark
  slight difference : küçük fark
  small difference : küçük fark
  social difference : toplumsal fark
  statistical difference : istatistiksel fark
  striking difference : göze çarpan fark
  structural difference : yapısal fark
  substantial difference : önemli fark
  subtle difference : ince fark
  vast difference : büyük fark
  wide difference : büyük fark
  ethnic difference : etnik fark
  genetic difference : genetik fark
  distinct difference : belirgin fark
  dramatic difference : çarpıcı fark
  enormous difference : büyük fark
  essential difference : temel fark
  fundamental difference : temel fark
  basic difference : temel fark
  observed difference : gözlenen/gözlemlenmiş fark
  make up the difference : farkı kapatmak
  sexual difference : cinsel fark
  focus on difference : fark üzerine odaklanmak
  look at difference : farka bakmak
  patch up difference : uyuşmazlığı çözmek
  put aside difference : uyuşmazlığı bir kenara koymak
  class differences : sınıf farklılıkları
  temperature difference : sıcaklık farkı
  Daha az gör

  Difference (n) Preposition Kullanımları

  difference from : ...dan farkı
  difference in : ...bakımından farklılık
  difference of : ... farklılığı
  difference with : ...daki farklılık
  difference as to : ... konusunda uyuşmazlık, farklılık
  3 Örnek daha
  difference over : ... konusunda uyuşmazlık, farklılık
  difference among : ... arasında farklılık
  difference between : …arasındaki fark
  Daha az gör