Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Dramatic ne demek?

Dramatic ne demek? Dramatic ne anlama gelir? Dramatic İngilizce örnek cümle. Dramatic eş anlamlıları.

  dramatic (adj)

  çarpıcı

  ani

  Dramatic (adj) ingilizce örnek cümle

  The government made a dramatic change in transport policy.

  Hükümet taşımacılık politikasında çarpıcı bir değişiklik yaptı.

  India experiences the most dramatic monsoons in the world.

  Hindistan dünyadaki en ani musonları yaşar.

  Gutenberg’s invention made a dramatic impact when it reached the public.

  Gutenberg'in icadı halka ulaştığında büyük bir etki yarattı.

  Inflation can have dramatic effects on the economy.

  Enflasyonun ekonomi üzerinde çarpıcı etkileri olabilir.

  tiyatroyla ilgili

  Dramatic (adj) ingilizce örnek cümle

  The dramatic arts are a form of narrative performed on a stage in front of an audience.

  Sahne sanatlar, bir izleyicinin önünde bir sahnede gerçekleştirilen bir anlatı biçimidir.

  Dramatic (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler aniden, ansızın, birdenbire meydana gelen şeyleri ifade etmek için kullanılabilir.
  sudden (adj) : ani
  abrupt (adj) : ani, kısa ve ters (konuşma)
  dramatic (adj) : çarpıcı, tiyatroyla ilgili
  sharp (adj) : keskin, ani


  Dramatic (adj) Collocations

  particularly dramatic : özellikle dramatik
  especially dramatic : özellikle belirgin/etkileyici
  extremely dramatic : son derece belirgin
  dramatic advance : dramatik ilerleme
  dramatic alteration : dramatik değişiklik
  29 Örnek daha
  dramatic announcement : heyecanlandırıcı duyuru
  dramatic art : tiyatro sanatı
  dramatic backdrop : çarpıcı zemin/arka plan
  dramatic change : büyük/çarpıcı değişiklik
  dramatic contrast : dramatik kontrast
  dramatic cut : dramatik kesinti
  dramatic decline : çarpıcı düşüş
  dramatic decrease : çarpıcı azalma
  dramatic demonstration : çarpıcı gösteri
  dramatic difference : çarpıcı fark
  dramatic drop : çarpıcı düşüş
  dramatic effect : çarpıcı etki
  dramatic episode : dramatik bölüm
  dramatic fall : çarpıcı düşüş
  dramatic gain : ani/önemli kazanç
  dramatic growth : çarpıcı gelişme
  dramatic impact : dramatik etki
  dramatic increase : çarpıcı artış
  dramatic loss : dramatik kayıp
  dramatic pause : ani duraklama
  dramatic poetry : dramatik şiir
  dramatic reduction : dramatik azalma
  dramatic rise : dramatik yükseliş
  dramatic role : dramatik rol
  dramatic scene : dramatik sahne
  dramatic shift : çarpıcı değişim
  dramatic society : dramatik toplum
  dramatic variation : dramatik değişim
  dramatic view : çarpıcı/etkileyici görünüm/manzara
  Daha az gör