Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Drawback ne demek?

Drawback ne demek? Drawback ne anlama gelir? Drawback İngilizce örnek cümle. Drawback eş anlamlıları.

  drawback (n)

  dezavantaj

  sorun, güçlük, ayakbağı

  Drawback (n) ingilizce örnek cümle

  One drawback of living in a bustling city is the high cost of living.

  Kalabalık bir şehirde yaşamanın bir dezavantajı, yaşam maliyetinin yüksek olmasıdır.

  The major drawbacks of the drugs include their toxicity, side effects and hidden dangers.

  İlaçların başlıca sakıncaları arasında toksisiteleri, yan etkileri ve gizli tehlikeler bulunmaktadır.

  Drawback (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyin olumsuz tarafını anlatırken kullanılabilir.
  disadvantage (n) : dezavantaj
  drawback (n) : dezavantaj
  downside (n) : dezavantaj


  Drawback (n) Collocations

  outweigh drawback : dezavantajdan daha ağır basmak
  overcome drawback : sakıncayı aşmak
  big drawback : büyük dezavantaj
  main drawback : ana sakınca
  major drawback : büyük dezavantaj
  8 Örnek daha
  minor drawback : küçük dezavantaj
  obvious drawback : açık dezavantaj
  possible drawback : olası dezavantaj
  potential drawback : potansiyel dezavantaj
  real drawback : gerçek dezavantaj
  serious drawback : ciddi dezavantaj
  significant drawback : önemli dezavantaj
  slight drawback : hafif dezavantaj
  Daha az gör

  Drawback (n) Preposition Kullanımları

  drawback of : ...nın dezavantajı