Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Existing ne demek?

Existing ne demek? Existing ne anlama gelir? Existing İngilizce örnek cümle. Existing eş anlamlıları.

  exist (v)

  var olmak

  mevcut olmak, bulunmak, yaşamını sürdürmek

  Existing (v) ingilizce örnek cümle

  It is difficult to prove that ghosts exist.

  Hayaletlerin var olduğunu kanıtlamak zor.

  Existing (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; varlığını sürdürmek, var olmak anlamında kullanılabilir.
  exist (v) : var olmak
  live (v) : yaşamak


  Existing (adj) Collocations

  alternative may exist : seçenek olabilir/bulunabilir
  attitude may exist : tutum var olabilir
  bias may exist : ön yargılar var olabilir
  bond may exist : bağ mevcut olabilir
  case may exist : vaka var olabilir
  48 Örnek daha
  challenge may exist : engel var olabilir
  competition may exist : rekabet olabilir
  condition may exist : durum mevcut olabilir
  consensus may exist : fikir birliği olabilir
  controversy may exist : tartışma olabilir
  correlation may exist : ilişki var olabilir
  danger may exist : tehlike var olabilir
  disagreement may exist : anlaşmazlık var olabilir
  discrepancy may exist : çelişki/uyumsuzluk olabilir
  discrimination may exist : ayrımcılık var olabilir
  distinction may exist : ayrım mevcut olabilir
  doubt may exist : şüphe olabilir
  effect may exist : etki olabilir
  evidence may exist : kanıt bulunabilir
  explanation may exist : açıklama olabilir
  facility may exist : tesis var olabilir
  god may exist : tanrı var olabilir
  gulf may exist : körfez var olabilir
  imbalance may exist : dengesizlik var olabilir
  inequality may exist : eşitsizlik var olabilir
  link may exist : bağlantı mevcut olabilir
  need may exist : ihtiyaç olabilir
  opportunity may exist : Fırsat olabilir
  parallel may exist : benzerlik var olabilir
  phenomenon may exist : olay mevcut olabilir
  possibility may exist : olasılık olabilir
  practice may exist : uygulama olabilir
  problem may exist : sorun olabilir
  rationing may exist : karneye bağlama yürürlükte olabilir
  record may exist : kayıt olabilir
  regime may exist : rejim var olabilir
  relationship may exist : ilişki mevcut olabilir
  similarity may exist : benzerlik olabilir
  situation may exist : durum mevcut olabilir
  suspicion may exist : şüphe var olabilir
  system may exist : sistem mevcut olabilir
  technology may exist : teknoloji mevcut olabilir
  tension may exist : gerginlik var olabilir
  tradition may exist : gelenek var olabilir
  trust may exist : güven olabilir
  uncertainty may exist : belirsizlik var olabilir
  vacancy may exist : boşluk var olabilir
  exist already : zaten var olmak
  exist currently : şu anda var olmak
  exist previously : daha önce var olmak
  exist primarily : öncelikle var olmak
  exist solely : sadece olmak
  cease to exist : yok olmak
  Daha az gör
  existing (adj)

  mevcut

  halihazırda, var olan, yaşayan

  Existing (adj) Collocations

  existing building : mevcut bina
  existing client : mevcut müşteri
  existing contract : mevcut sözleşme
  existing customer : mevcut müşteri
  existing expertise : mevcut uzmanlık
  25 Örnek daha
  existing facility : mevcut tesis
  existing framework : mevcut çerçeve
  existing hierarchy : mevcut hiyerarşi
  existing home : mevcut ev
  existing institution : mevcut kurum
  existing literature : mevcut edebiyat
  existing order : mevcut sipariş
  existing pattern : mevcut model
  existing premises : mevcut tesisler
  existing regime : mevcut rejim
  existing regulation : mevcut düzenleme
  existing remains : mevcut kalıntı
  existing research : mevcut araştırma
  existing reserve : mevcut stok
  existing rule : mevcut kural
  existing saver : mevcut birikimci
  existing shareholder : mevcut hissedar
  existing stock : mevcut stok
  existing stockholder : mevcut hissedar
  existing system : mevcut sistem
  existing technology : mevcut teknoloji
  existing tenant : mevcut kiracı
  existing user : mevcut kullanıcı
  existing data : mevcut veri
  existing structure : mevcut yapı
  Daha az gör