Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Express ne demek?

Express ne demek? Express ne anlama gelir? Express İngilizce örnek cümle. Express eş anlamlıları.

  express (v)

  ifade etmek

  açıklamak, belirtmek

  Express (v) ingilizce örnek cümle

  Parents should express disappointment in their children's bad behaviour.

  Ebeveynler, çocuklarının kötü davranışları konusundaki hayal kırıklığını ifade etmelidir.

  He expressed his opinion in a few words.

  Fikrini birkaç kelimeyle dile getirdi.

  Children can use their imaginations to express their desires and emotions through art.

  Çocuklar arzularını ve duygularını sanat yoluyla ifade etmek için hayal etme güçlerini kullanabilirler.

  Express (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; konuşmak, söylemek, fade etmek anlamında kullanılabilir.
  say (v) : söylemek
  speak (v) : konuşmak
  talk (v) : konuşmak
  express (v) : ifade etmek
  voice (v) : dile getirmek
  phrase (v) : ifade etmek


  Express (adj) Collocations

  report may express : rapor açıklayabilir
  union may express : sendika ifade edebilir
  word may express : kelime ifade edebilir
  express aggression : saldırganlığı ifade etmek
  express appreciation : takdiri ifade etmek
  46 Örnek daha
  express astonishment : şaşkınlık ifade etmek
  express belief : inancı ifade etmek
  express concern : endişeyi dile getirmek
  express confidence : güven ifade etmek
  express creativity : yaratıcılığı ifade etmek
  express desire : arzuyu ifade etmek
  express disagreement : anlaşmazlık ifade etmek
  express disappointment : hayal kırıklığını ifade etmek
  express disbelief : inançsızlığı ifade etmek
  express dissatisfaction : memnuniyetsizliği ifade etmek
  express distress : sıkıntıyı ifade etmek
  express distrust : güvensizlik ifade etmek
  express emotion : duyguyu ifade etmek
  express enthusiasm : coşku ifade etmek
  express essence : niteliği ifade etmek
  express fear : korkuyu ifade etmek
  express feeling : duygu ifade etmek
  express gratitude : minnettarlığı dile getirmek
  express idea : fikir ifade etmek
  express identity : kişiliğini ifade etmek
  express indifference : ilgisizlik ifade etmek
  express individuality : bireyselliği ifade etmek
  express judgement : kararı belirtmek
  express loyalty : sadakat ifade etmek
  express meaning : anlam ifade etmek
  express opinion : fikrini ifade etmek
  express pain : acıyı ifade etmek
  express point of view : bakış açısını ifade etmek
  express preference : tercih ifade etmek
  express prejudice : önyargıyı ifade etmek
  express proposition : teklif sunmak
  express relief : rahatlamak
  express sadness : üzüntüyü ifade etmek
  express solidarity : dayanışmayı göstermek /ifade etmek
  express surprise : şaşkınlığı göstermek
  express thought : düşünce ifade etmek
  express view : görüşü ifade etmek
  express willingness : istekliliği ifade etmek
  express wonder : harika ifade etmek
  express clearly : açıkça ifade etmek
  express concisely : kısaca ifade etmek
  express exactly : tam olarak ifade etmek
  express explicitly : açıkça ifade etmek
  express fully : tam olarak ifade etmek
  express precisely : kesinlikle ifade etmek
  express repeatedly : tekrar tekrar ifade etmek
  Daha az gör
  express (n)

  ekspres taşıt

  ekspres tren/otobüs/posta
  express (adv)

  ekspres olarak

  ekspresle
  express (adj)

  ekspres

  Express (adj) Collocations

  express reference : referans ifade etmek
  express train : ekspres tren