Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Fail ne demek?

Fail ne demek? Fail ne anlama gelir? Fail İngilizce örnek cümle. Fail eş anlamlıları.

  fail (v)

  başarısız olmak

  başaramamak, çuvallamak, suya düşmek

  Fail (v) ingilizce örnek cümle

  She failed in her attempt to break the record.

  Rekoru kırma girişiminde başarısız oldu.

  He tried to give up smoking several times, but failed.

  Birkaç kez sigarayı bırakmayı denedi ama başaramadı.

  He failed in spite of his great efforts.

  Büyük çabalarına rağmen başarısız oldu.

  He failed to escape from the fire and burned to death.

  Yangından kaçmayı başaramadı ve yanarak öldü.

  The government has failed to halt economic decline.

  Hükümet, ekonomik çöküşü durduramadı.

  I am sure that this endeavour will not fail and that, on the contrary, it will be very profitable.

  Bu çabanın başarısız olmayacağına ve tam tersine çok karlı olacağına eminim.

  The experiment failed. It was, nevertheless, worth making.

  Deney başarısız oldu. Yine de yapmaya değdi.

  It was not an impossible task, but they failed nonetheless.

  Bu imkansız bir görev değildi, ama yine de başarısız oldular.

  When he failed to find a job, Samuel started feeling desperate.

  Bir iş bulamayınca, Samuel çaresiz hissetmeye başladı.

  kalmak (sınav)

  geçememek, çakmak, sınıfta kalmak

  Fail (v) ingilizce örnek cümle

  People often fail chemistry in school.

  İnsanlar okulda kimya dersinden genelde kalırlar.

  The student felt frustration after failing his exams due to being ill.

  Öğrenci, hasta olduğu için sınavlarında başarısız olduktan sonra hayal kırıklığı hissetti.

  He managed to enter the university after failing the examination twice.

  Sınavda iki kez kaldıktan sonra üniversiteye girdi.

  arızalanmak

  çalışmamak, aksamak, güçten düşmek

  Fail (v) ingilizce örnek cümle

  She's lucky to be alive after her heart failed while behind the wheel of her car.

  Arabanın direksiyonunda kalbi durduktan sonra hayatta olduğu için şanslı.

  Both engines on the plane failed and the plane crash-landed in the sea.

  Uçaktaki her iki motor da arızalandı ve uçak denize düştü.

  yüzüstü bırakmak

  yardım edememek, faydalı olamamak, faydası dokunmamak

  Fail (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birini hayal kırıklığına uğratmak anlamında kullanılabilir.
  disappoint (v) : hayal kırıklığına uğratmak
  let down (pv) : hayal kırıklığına uğratmak
  fail (v) : başarısız olmak, kalmak (sınav), arızalanmak, yüzüstü bırakmak


  Fail (n) Collocations

  appeal may fail : itiraz başarısız olabilir
  approach may fail : yaklaşım başarısız olabilir
  attack may fail : saldırı başarısız olabilir
  attempt may fail : deneme başarısız olabilir
  bid may fail : teklif başarısız olabilir
  52 Örnek daha
  brake may fail : fren başarısız olabilir
  business may fail : iş başarısız olabilir
  campaign may fail : kampanya başarısız olabilir
  claim may fail : iddia başarısız olabilir
  company may fail : şirket başarısız olabilir
  crop may fail : hasat düşebilir
  diplomacy may fail : diplomasi başarısız olabilir
  economy may fail : ekonomi başarısız olabilir
  effort may fail : girişim başarısız olabilir
  engine may fail : motor çalışmayabilir/bozulabilir
  enterprise may fail : işletme başarısız olabilir
  experiment may fail : deney başarısız olabilir
  eyesight may fail : görüş başarısız olabilir
  firm may fail : firma başarısız olabilir
  gamble may fail : kumar kaybedilebilir
  harvest may fail : hasat başarısız olabilir
  health may fail : sağlık bozulabilir
  heart may fail : kalp durabilir
  initiative may fail : girişim/teşebbüs başarısız olabilir
  light may fail : ışık sönebilir
  manoeuvre may fail : manevra başarısız olabilir
  marriage may fail : evlilik başarısız olabilir
  merger may fail : birleşme başarısız olabilir
  mission may fail : görev başarısız olabilir
  move may fail : hareket başarısız olabilir
  negotiation may fail : görüşme başarısız olabilir
  nerve may fail : sinir bozulabilir/zayıflayabilir
  plan may fail : plan başarısız olabilir
  rebellion may fail : isyan başarısız olabilir
  referendum may fail : halk oylaması başarısız olabilir
  reform may fail : reform/yenilik başarısız olabilir
  relationship may fail : ilişki başarısız olabilir
  revolution may fail : devrim başarısız olabilir
  scheme may fail : proje başarısız olabilir
  sight may fail : görüş başarısız olabilir
  signal may fail : sinyal alınamayabilir
  strategy may fail : strateji başarısız olabilir
  strength may fail : güç yetmeyebilir
  system may fail : sistem başarısız olabilir
  tactic may fail : taktik başarısız olabilir
  talk may fail : konuşma başarısız olabilir
  word may fail : kelime başarısız olabilir
  fail class : sınıfta kalmak
  fail course : dersten kalmak
  fail exam : sınavı geçememek
  fail task : görevde başarısız olmak
  fail completely : tamamen başarısız olmak
  fail spectacularly : olağanüstü bir şekilde başarısız olmak
  task may fall to : görev düşebilir
  fail to do sth : bir şeyi yapamamak
  fail due to absence : devamsızlık sınıfta kalmak
  fail to balance : dengeleyememek
  Daha az gör

  Fail (n) Preposition Kullanımları

  fail in : ...da başarısız olmak
  fail (n)

  başarısızlık

  başarısız olma, kırık not