Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Find ne demek?

Find ne demek? Find ne anlama gelir? Find İngilizce örnek cümle. Find eş anlamlıları.

  find (v)

  bulmak

  keşfetmek, öğrenmek

  Find (v) ingilizce örnek cümle

  Peter has been trying to find a new apartment for some time.

  Peter bir süredir yeni bir daire bulmaya çalışıyor.

  I know exactly where to find the buried treasure.

  Gömülü hazineyi tam olarak nerede bulacağımı biliyorum.

  Find (n) Collocations

  archaeologist may find : arkeolog bulabilir
  autopsy may find : otopsi bulabilir
  census may find : nüfus sayımı bulabilir
  committee may find : komite bulabilir
  court may find : mahkeme bulabilir
  155 Örnek daha
  enquiry may find : soruşturma bulabilir
  experiment may find : deney bulabilir
  hand may find : el bulabilir
  inquest may find : Soruşturma bulabilir
  judge may find : hakim bulabilir
  poll may find : seçim bulabilir
  report may find : rapor bulabilir
  research may find : araştırma bulabilir
  researcher may find : araştırmacı bulabilir
  scientist may find : bilim insanı bulabilir
  study may find : çalışma bulabilir
  survey may find : araştırma bulabilir
  trial may find : mahkeme bulabilir
  tribunal may find : mahkeme bulabilir
  find acceptance : kabul görmek
  find accommodation : kalacak yer bulmak
  find alternative : alternatif bul
  find answer : cevap bulmak
  find association : ilişki bulmak
  find average : ortalamayı bulmak
  find balance : denge bulmak
  find bargain : pazarlık bul
  find a body : ceset bulmak
  find buyer : alıcı bulmak
  find cause : neden bulmak
  find clue : ipucu bulmak
  find common ground : ortak zemin/fikir bulmak/belirlemek
  find consistency : tutarlılık/istikrar sağlamak
  find culprit : suçluyu bulmak
  find cure : çare bulmak
  find difference : fark bulmak
  find discrepancy : tutarsızlığı bulmak
  find employment : iş bulmak
  find error : hata bulmak
  find evidence : kanıt bulmak
  find example : örnek bulmak
  find excuse : bahane bulmak
  find explanation : açıklama bulmak
  find explosive : patlayıcı bulmak
  find fault : hata bulmak
  find favour : beğenilmek
  find first : önce bulmak
  find food : yiyecek bulmak
  find haven : cenneti bulmak
  find husband : koca bulmak
  find identity : kimlik bulmak
  find information : bilgi edinmek
  find inspiration : esinlenmek
  find a job : iş bulmak
  find link : bağlantı bulmak
  find love : aşkı bulmak
  find mark : hedefi bulmak
  find mate : eş bulmak
  find opportunity : fırsat bulmak
  find peace : huzur bulmak
  find pleasure : zevk bulmak
  find premises : tesis bulmak
  find proof : kanıt bulmak
  find reason : sebep bulmak
  find reference : referans bulmak
  find refuge : sığınmak
  find relief : huzur bulmak
  find remains : kalıntıları bulmak
  find remedy : çözüm bulmak
  find role : rol bulmak
  find room : yer bulmak
  find route : rotayı bulmak
  find satisfaction : memnuniyet bulmak
  find shelter : barınak bulmak
  find sign : işaret bulmak
  find similarity : benzerlik bulmak
  find site : yer/konum bulmak
  find skeleton : iskelet bulmak
  find a solution : çözüm bulmak
  find source : kaynağı bulmak
  find support : destek bulmak
  find target : hedefi bulmak
  find time : zaman bulmak
  find trace : iz bulmak, keşfetmek
  find use : kullanmak
  find variation : değişikliği bulmak
  find volunteer : gönüllü bulmak
  find a way : bir yol bulmak
  find work : iş bulmak
  find yearning : özlem bulmak
  be found alive : canlı bulunmak
  find sb guilty : birini suçlu bulmak
  find admirable : takdire değer bulmak
  find agreeable : anlaşılabilir bulmak
  find amazing : harika bulmak
  find amenable : uygun bulmak
  find attractive : çekici bulmak
  find charming : büyüleyici bul
  find helpful : yararlı bulmak
  find suitable : uygun bulmak
  find uncomfortable : rahatsız bulmak
  find unpleasant : nahoş bulmak
  find willing : istekli bulmak
  find sth abhorrent : bir şeyi aykırı/iğrenç bulmak
  find sth absurd : bir şeyi saçma bulmak
  find sth advantageous : bir şeyi avantajlı bulmak
  find sth alarming : bir şeyi endişe verici bulmak
  find sth alien : bir şeyi barklı bulmak
  find sth amusing : bir şeyi eğlenceli bulmak
  find sth annoying : bir şeyi can sıkıcı bulmak
  find sth astonishing : bir şeyi şaşırtıcı bulmak
  find sth bearable : bir şeyi katlanılabilir bulmak
  find sth believable : inandırıcı bulmak
  find sth bewildering : bir şeyi şaşırtıcı bulmak
  find sth challenging : bir şeyi zorlu bulmak
  find sth compelling : bir şeyi zorlayıcı bulmak
  find sth convenient : uygun bulmak
  find sth difficult : bir şeyi zor bulmak, zorlanmak
  find sth hard : bir şeyi zor bulmak
  find sth impossible : bir şeyi imkansız bulmak
  find sth impressive : bir şeyi etkileyici bulmak
  find sth inadequate : bir şeyi yetersiz bulmak
  find sth incomprehensible : bir şeyi anlaşılmaz bulmak
  find sth inexplicable : bir şeyi anlaşılmaz bulmak
  find sth informative : bir şeyi bilgilendirici bulmak
  find sth insulting : bir şeyi aşağılayıcı bulmak
  find sth invaluable : bir şeyi paha biçilmez bulmak
  find sth necessary : bir şeyi gerekli bulmak
  find sth preferable : sth tercih edilir
  find sth profitable : bir şeyi karlı bulmak
  find sth satisfactory : bir şeyi tatmin edici bulmak
  find sth satisfying : bir şeyi tatmin edici bulmak
  find sth simple : bir şeyi basit bulmak
  find sth strange : bir şeyi tuhaf bulmak
  find sth tedious : bir şeyi can sıkıcı bulmak
  find sth tough : sert bulmak
  find sth unacceptable : bir şeyi kabul edilemez bulmak
  find sth unbelievable : bir şeyi inanılmaz bulmak
  find sth uncomfortable : bir şeyi rahatsız edici bulmak
  find sth unlikely : bir şeyi olasılık dışı bulmak
  find sth unsuitable : bir şeyi uygun bul
  find sth uplifting : bir şeyi neşelendirici bulmak
  find sth useful : bir şeyi faydalı bulmak
  find sth wrong : bir şeyi yanlış bulmak
  find sth easy : bir şeyi kolay bulmak
  find sth effective : bir şeyi etkili bulmak
  find sth enjoyable : bir şeyi zevkli bulmak
  find sth essential : gerekli bulmak
  find sth expensive : bir şeyi pahalı bulmak
  find sth disturbing : rahatsız edici bulmak
  find sth formidable : bir şeyi güç / zor bulmak
  find sth distasteful : bir şeyi tiksindirici bulmak
  find sth fascinating : bir şeyi büyüleyici bulmak
  find sth extraordinary : bir şeyi olağanüstü bulmak
  find no way out : çaresiz kalmak / çıkış yolu bulamamak
  find a way out : çözüm bulmak / çıkış yolu bulmak
  be found abandoned : terk edilmiş halde bulunmak
  find sth acceptable : bir şeyi kabul edilebilir görmek
  find global acceptance : dünyaca kabul görmek
  find somehow : bir şekilde bulmak | bulup buluşturmak
  Daha az gör
  find (n)

  buluş

  keşif, buluntu

  Find (n) Collocations

  make find : buluntu keşfetmek / ortaya çıkarmak
  unearth find : buluntuyu keşfetmek/ ortaya çıkarmak
  archaeological find : arkeolojik bulgu
  important find : önemli sonuç
  lucky find : şanslı buluş
  6 Örnek daha
  rare find : nadir buluş
  remarkable find : kaydadeğer buluş
  spectacular find : muhteşem bulgu
  exciting find : heyecan verici buluş
  frequently found : sık sık bulunan
  generally found : genellikle bulunan
  Daha az gör

  Find ile Bağlantılı Kelimeler