Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Illusion ne demek?

Illusion ne demek? Illusion ne anlama gelir? Illusion İngilizce örnek cümle. Illusion eş anlamlıları.

  illusion (n)

  illüzyon

  yanılsama, hayal

  Illusion (n) ingilizce örnek cümle

  In order to shatter the illusion, you need to see the reality behind it.

  İllüzyonu bozmak için arkasındaki gerçeği görmeniz gerekir.

  Most African emigrants leave their countries under the illusion that life in Europe will be better.

  Çoğu Afrikalı göçmen, Avrupa'daki yaşamın daha iyi olacağı hayaliyle ülkelerini terk ediyor.

  An illusion is a lack of correspondence between the perception of an object and the physical reality.

  Bir yanılsama, bir nesnenin algılanması ile fiziksel gerçeklik arasındaki uygunluk eksikliğidir.

  Illusion (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, gerçekte var olmayan sadece zihnimizde var olan düşünceleri anlatmak için kullanılabilir.
  dream (n) : rüya, hayal
  vision (n) : görme yeteneği, vizyon
  illusion (n) : illüzyon
  nightmare (n) : kabus
  hallucination (n) : halüsinasyon


  Illusion (n) Collocations

  break illusion : illüzyonu yıkılmak
  destroy illusion : illüzyonu yok etmek
  give illusion : izlenim uyandırmak
  have illusion : yanılsaması
  shatter illusion : illüzyonu bozmak
  3 Örnek daha
  sustain illusion : aldanmayı sürdürmek
  dangerous illusion : tehlikeli yanılsama
  optical illusion : göz yanılsaması
  Daha az gör