Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Improve ne demek?

Improve ne demek? Improve ne anlama gelir? Improve İngilizce örnek cümle. Improve eş anlamlıları.

  improve (v)

  gelişmek

  ilerlemek, iyileşmek, artmak

  Improve (v) ingilizce örnek cümle

  Technological advances have dramatically improved our quality of life.

  Teknolojik ilerlemeler yaşam kalitemizi çarpıcı bir şekilde geliştirdi.

  Practice is the best way to improve your English.

  Pratik, İngilizcenizi geliştirmenin en iyi yoludur.

  Improve (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; gelişmek, geliştirmek, daha iyi hale getirmek anlamında kullanılabilir.
  improve (v) : gelişmek
  enhance (v) : geliştirmek
  upgrade (v) : geliştirmek
  better (v) : iyileştirmek
  amend (v) : düzeltmek


  Improve (v) Collocations

  circumstance may improve : durum gelişebilir
  condition may improve : durum iyileşebilir
  economy may improve : ekonomi gelişebilir
  fortune may improve : servet artabilir
  health may improve : sağlık iyileşebilir
  176 Örnek daha
  hearing may improve : işitme iyileşebilir
  mood may improve : ruh hali iyileşebilir
  morale may improve : moral düzelebilir
  patient may improve : hasta iyileşebilir
  productivity may improve : verimlilik artırabilir
  prospect may improve : olasılık artabilir
  quality may improve : kalite artabilir
  rating may improve : derece artabilir
  ratio may improve : oranı artabilir
  relation may improve : ilişki gelişebilir
  reliability may improve : güvenilirlik artabilir
  sale may improve : satış artabilir
  service may improve : hizmet gelişebilir
  situation may improve : durum iyileşebilir
  symptom may improve : belirti kaybolabilir/düzelebilir
  temper may improve : sinirlilik artabilir
  thing may improve : şey iyileşebilir
  weather may improve : hava durumu iyileşebilir
  improve ability : yeteneği geliştirmek
  improve accountability : hesap verebilirliği arttırmak
  improve accuracy : doğruluğu arttırmak
  improve amenity : iyiliğini arttırmak
  improve appearance : görünümü geliştirmek
  improve atmosphere : atmosferi geliştirmek
  improve attendance : katılımı arttırmak
  improve balance : dengeyi geliştirmek
  improve balance sheet : bilançoyu geliştirmek
  improve base : kökü iyileştirmek
  improve capability : yetenek geliştirmek
  improve chance : şansı artırmak
  improve circulation : dolaşımını iyileştirmek
  improve clarity : netliği arttırmak
  improve climate : iklimi iyileştirmek
  improve command : komutu iyileştirmek
  improve communication : iletişimi geliştirmek
  improve condition : şartı iyileştirmek
  improve confidence : güven arttırmak
  improve consistency : tutarlılığı artırmak
  improve control : kontrolü iyileştirmek
  improve cooperation : işbirliğini geliştirmek
  improve coordination : koordinasyonu geliştirmek
  improve defence : savunmayı geliştirmek
  improve delivery : teslimatı iyileştirmek
  improve design : tasarımı geliştimekr
  improve detection : tespiti iyileştirmek
  improve digestion : sindirimi iyileştirmek
  improve economy : ekonomiyi geliştirmek
  improve education : eğitimi geliştirmek
  improve effectiveness : etkinliği artırmak
  improve efficiency : verimliliği artırmak
  improve endurance : dayanıklılığı arttırmak
  improve environment : çevreyi geliştirmek
  improve facility : tesisi iyileştirmek
  improve finance : finansı geliştirmek
  improve fitness : zindeliği geliştirmek
  improve flavour : lezzetini geliştirmek
  improve flexibility : esnekliği arttırmak/geliştirmek
  improve flow : akışı iyileştirmek
  improve footwork : ayak çalışmasını iyileştir
  improve fortune : servet geliştirmek
  improve fundamentals : temelleri geliştirmek
  improve game : oyunu iyileştirmek
  improve grade : notu iyileştirmek
  improve handling : idareyi geliştirmek
  improve health : sağlığı iyileştirmek
  improve health service : sağlık hizmetini iyileştirmek
  improve image : resmi iyileştirmek
  improve knowledge : bilgiyi geliştirmek
  improve level : düzeyi iyileştirmek
  improve liaison : bağlantıyı geliştirmek
  improve likelihood : olasılığını artırmak
  improve literacy : okuryazarlığı geliştirmek
  improve management : yönetimi geliştirmek
  improve manuscript : (kitap) kopyasını/müsveddeyi geliştirmek
  improve margin : kenar boşluğunu arttırmak
  improve marketing : pazarlamayı geliştirmek
  improve method : yöntemi geliştirmek
  improve mood : ruh halini iyileştirmek
  improve morale : ahlaki geliştirmek
  improve motivation : motivasyonu geliştirmek
  improve neighbourhood : mahalleyi iyileştirmek
  improve nutrition : beslenmeyi geliştirmek
  improve odds : oranları geliştirmek
  improve outlook : görünüm geliştirmek
  improve penetration : tesiri arttırmak
  improve per cent : yüzdesini artırmak
  improve perception : algıyı geliştirmek
  improve performance : performans geliştirmek
  improve point : konuyu iyileştirmek
  improve posture : duruşu geliştirmek
  improve practice : uygulamayı geliştirmek
  improve precision : hassasiyeti arttırmak
  improve production : üretimi geliştirmek
  improve productivity : verimliliği arttırmak
  improve profile : profili geliştirmek
  improve profitability : karlılığı arttırmak
  improve prospect : potansiyelini iyileştirmek
  improve quality : kaliteyi arttırmak
  improve rate : hızı arttırmak
  improve rating : derecelendirmeyi iyileştir
  improve ratio : oranı artırmak
  improve record : kaydı iyileştirmek
  improve recovery : iyileşmeyi geliştirmek
  improve relation : ilişkiyi geliştirmek
  improve relationship : ilişkiyi geliştirmek
  improve reliability : güvenilirliği artırmak
  improve reputation : itibarı iyileştirmek
  improve return : dönüşü iyileştirmek
  improve safety : güvenliği arttırmak
  improve score : durumu iyileştirmek
  improve security : güvenliği artırmak
  improve service : hizmeti geliştirmek
  improve situation : durumu iyileştirmek
  improve skill : beceri geliştirmek
  improve soil : toprağı iyileştirmek
  improve spelling : yazımı geliştirmek
  improve squad : kadroyu geliştirmek
  improve stability : istikrarı arttırmak
  improve stamina : dayanıklılığı arttırmak
  improve standard : standardı iyileştirmek
  improve standing : saygınlığı arttırmak
  improve status : durumu iyileştirmek
  improve strength : gücü geliştirmek
  improve supervision : denetimi geliştirmek
  improve survival : sağkalımı arttırmak
  improve symptom : belirtilerri geliştirmek
  improve system : sistemi geliştirmek
  improve taste : tadını geliştirmek
  improve technique : tekniği geliştirmek
  improve technology : teknolojiyi geliştirmek
  improve temper : hali geliştirmek
  improve tolerance : hoşgörü geliştirmek
  improve understanding : anlayışı geliştirmek
  improve utility : yardımcı programı geliştirmek
  improve ventilation : havalandırmayı iyileştirmek
  improve viability : yaşayabilirliği iyileştirmek
  improve visibility : görünürlüğü iyileştirmek
  improve vision : vizyonu geliştirmek
  improve welfare : refahı iyileştirmek
  improve well-being : iyiliğini arttırmak
  improve writing : yazıyı geliştirmek
  improve certainly : kesinlikle geliştirmek
  improve considerably : önemli ölçüde geliştirmek
  improve consistently : sürekli olarak geliştirmek
  improve constantly : sürekli geliştirmek
  improve continually : sürekli geliştirmek
  improve continuously : sürekli iyileştirmek
  improve definitely : kesinlikle geliştirmek
  improve dramatically : çarpıcı biçimde geliştirmek
  improve drastically : büyük ölçüde geliştirmek
  improve generally : genel olarak geliştirmek
  improve gradually : yavaş yavaş geliştirmek
  improve greatly : büyük ölçüde geliştirmek
  improve immeasurably : ölçülemez bir şekilde geliştirmek
  improve immensely : son derece geliştirmek
  improve marginally : çok az olarak geliştirmek
  improve markedly : önemli ölçüde geliştirmek
  improve materially : maddi olarak geliştirmek
  improve measurably : ölçülebilir şekilde geliştirmek
  improve modestly : tevazuyla geliştirmek
  improve noticeably : fark edilir derecede geliştirmek
  improve potentially : potansiyel olarak geliştirmek
  improve quickly : çabuk iyileşmek
  improve radically : temelinden geliştirmek
  improve rapidly : hızla geliştirmek
  improve really : fiilen geliştirmek
  improve remarkably : dikkat çekici şekilde geliştirmek
  improve significantly : önemli ölçüde geliştirmek
  improve slightly : biraz iyileşmek
  improve slowly : yavaş yavaş geliştirmek
  improve somewhat : biraz geliştirmek
  improve steadily : sürekli geliştirmek
  improve substantially : önemli ölçüde geliştirmek
  improve tremendously : muazzam geliştirmek
  improve ultimately : nihayetinde geliştirmek
  improve vastly : büyük ölçüde geliştirmek
  Daha az gör

  Improve (v) Preposition Kullanımları

  on the improve : gelişmekte