Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Involve ne demek?

Involve ne demek? Involve ne anlama gelir? Involve İngilizce örnek cümle. Involve eş anlamlıları.

  involve (v)

  içermek

  içine almak, dahil etmek, kapsamak

  Involve (v) ingilizce örnek cümle

  This project will involve 50 trained staff members.

  Bu proje 50 eğitimli personeli içerecektir.

  Staying fit usually involves eating a healthy diet.

  Formda kalmak genellikle sağlıklı bir diyet yapmayı kapsar.

  gerektirmek

  kapsamak

  Involve (v) ingilizce örnek cümle

  Mastering a foreign language involves a lot of patience.

  Yabancı bir dile hakim olmak çok sabır gerektirir.

  Involve (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler içermek anlamında kullanılabilir.
  include (v) : içermek
  contain (v) : içermek, kontrol altına almak
  incorporate (v) : birleştirmek
  encompass (v) : kapsamak
  involve (v) : içermek, gerektirmek
  embrace (v) : sarılmak, kabul etmek, kapsamak


  Involve (v) Collocations

  case may involve : dava dahil olabilir
  crash may involve : çarpışma içerebilir
  crime may involve : suç içerebilir
  deal may involve : anlaşma içerebilir
  dispute may involve : anlaşmazlık içerebilir
  38 Örnek daha
  disturbance may involve : rahatsızlık içerebilir
  experiment may involve : deney içerebilir
  incident may involve : olay içerebilir
  initiative may involve : girişim içerebilir
  method may involve : yöntem içerebilir
  mystery may involve : gizem içerebilir
  plan may involve : plan içerebilir
  plot may involve : konu içerebilir
  programme may involve : program içerebilir
  regimen may involve : rejim içerebilir
  research may involve : araştırma içerebilir
  scandal may involve : skandal içerebilir
  scheme may involve : plan içerebilir
  sequence may involve : (film vb.) bölüm içerebilir
  story may involve : hikaye içerebilir
  strategy may involve : strateji içerebilir
  tale may involve : masal içerebilir
  task may involve : görev içerebilir
  training may involve : eğitim içerebilir
  trial may involve : deney içerebilir
  work may involve : iş içerebilir
  involve danger : tehlike içermek
  involve element : madde içermek
  involve expenditure : harcama gerektirmek
  involve expense : masraf gerektirmek
  involve guesswork : tahmin içermek
  involve modification : değişiklik gerektirmek
  involve paperwork : evrak içermek
  involve risk : risk içermek
  involve actively : etkin şekilde katılmak
  involve directly : doğrudan dahil etmek
  involve generally : genel olarak içermek
  involve inevitably : kaçınılmaz olarak içermek/zorunlu hale getirmek
  involve necessarily : zorunlu olarak dahil etmek
  involve typically : tipik olarak içermek
  involve usually : genellikle içermek
  be involved in an accident : kazaya karışmak
  an accident involving ... : ...nın dahil olduğu bir kaza
  Daha az gör

  Involve (v) Preposition Kullanımları

  involve in : ...ya dahil olmak/karışmak