Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Labour ne demek?

Labour ne demek? Labour ne anlama gelir? Labour İngilizce örnek cümle. Labour eş anlamlıları.

  labour (v)

  uğraşmak

  çabalamak

  emek vermek

  güçlükle ilerlemek

  Labour (v) ingilizce örnek cümle

  The slaves labored on the cotton plantation while their owner enjoyed a life of leisure.

  Sahipleri boş zamanın tadını çıkarırken, köleler pamuk tarlasında çalışıyorlardı.

  labour (n)

  Labour (n) ingilizce örnek cümle

  These costs include materials and labour, primarily.

  Bu maliyetler temel olarak malzemeleri ve işçiliği içerir.

  iş gücü

  işçi

  Labour (n) ingilizce örnek cümle

  Building a house requires a lot of labour.

  Bir ev inşa etmek çok fazla emek gerektirir.

  Industrial countries require a lot of skilled labor.

  Sanayi ülkeleri çok kalifiye iş gücü gerektirir.

  The company uses cheap labor to increase its profit margins.

  Şirket, kâr marjını artırmak için ucuz iş gücü kullanıyor.

  doğum sancısı

  doğum ağrısı

  Labour (n) ingilizce örnek cümle

  My wife went into labour at six in the morning.

  Karım sabah altıda doğum sancısı çekmeye başladı.

  Labour (n) Collocations

  withdraw labour : işi bırakmak / greve gitmek
  backbreaking labour : yıpratıcı/ağır iş
  casual labour : gündelik iş
  cheap labour : ucuz iş gücü
  hard labour : ağır iş
  13 Örnek daha
  illegal labour : kaçak işçi
  low-cost labour : düşük maliyetli işgücü
  manual labour : el işçiliği
  skilled labour : nitelikli işgücü
  forced labour : zorla çalıştırma
  foreign labour : yabancı işçi
  child labour : çocuk işçiliği
  labour cost : iş gücü maliyeti
  labour-intensive industry : yoğun iş gücü gerektiren sanayi
  labour relations : işçi-işveren ilişkileri
  labour movement : işçi hareketi
  labour union : işçi sendikası
  labour market : iş piyasası
  Daha az gör