Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Matter ne demek?

Matter ne demek? Matter ne anlama gelir? Matter İngilizce örnek cümle. Matter eş anlamlıları.

  matter (v)

  önemi olmak

  önem taşımak, olanları etkilemek

  Matter (v) ingilizce örnek cümle

  Don't worry, it doesn't matter at all.

  Endişelenme, hiç önemi yok.

  It doesn't matter where you go in Holland, you'll see windmills.

  Hollanda'da nereye giderseniz gidin, yel değirmenleri görürsünüz.

  Matter (n) Collocations

  matter hardly : önemli değil
  matter (n)

  sorun

  konu, durum, mesele

  Matter (n) ingilizce örnek cümle

  It's rather a personal matter.

  Bu daha çok kişisel bir mesele.

  Could we reach a consensus on this matter? Let's take a vote.

  Bu konuda bir fikir birliğine varabilir miyiz? Bir oylama yapalım.

  Happiness in marriage is entirely a matter of chance.

  Evlilikte mutluluk tamamen bir şans meselesidir.

  Jude avoided making any comment on the matter.

  Jude konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

  We should deal with this matter without delay.

  Bu konuyu gecikmeden ele almalıyız.

  madde

  cisim, öz

  Matter (n) ingilizce örnek cümle

  Atoms are often described as the basic unit of matter.

  Atomlar genellikle maddenin temel birimi olarak tanımlanır.

  Matter (n) Collocations

  address matter : meseleye eğilmek
  approach matter : meseleye yaklaşmak
  arrange matter : koşulları düzenlemek
  broach matter : konuya girmek
  clarify matter : maddeyi netleştirmek
  23 Örnek daha
  decide matter : karar vermek
  discuss matter : konuyu tartışmak
  investigate matter : meseleyi araştırmak
  pursue matter : konuyu takip etmek
  settle matter : meseleyi halletmek
  complicated matter : karmaşık konu
  dark matter : karanlık madde
  important matter : önemli husus
  organic matter : organik madde
  private matter : özel mesele
  related matter : ilgili konu
  serious matter : ciddi mesele
  simple matter : Basit mesele
  solid matter : katı madde
  trivial matter : önemsiz mesele
  urgent matter : acil mesele
  economic matter : ekonomik mesele
  financial matter : mali konu
  decaying matter : çürüyen madde
  bring up a matter : bir meseleyi gündeme getirmek
  life-and-death matter : ölüm kalım meselesi / can pazarı
  topic matter : konu
  a matter of time : an meselesi
  Daha az gör

  Matter (n) Preposition Kullanımları

  matter of : ... konusu
  matter for : ...nın konusu, sorunu
  on the matter : konu üzerine / konuyla ilgili