Yükleniyor...
Other [Det] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Other (Det) ne demek?

Other (Det) ne anlama gelir? Other ne demektir? Other İngilizce örnek cümle.

  other (det)

  diğer

  başka, öteki, öbür

  Other (det) ingilizce örnek cümle

  Don’t compare yourself with other students in your class!

  Kendini sınıfındaki diğer öğrencilerle kıyaslama!

  I don't care about what other people think.

  Diğer insanların ne düşündüğünü umursamıyorum.

  Other (det) Collocations

  every other week : iki haftada bir
  other bank : diğer kıyı

  Other (det) Preposition Kullanımları

  on the other hand : öte yandan…
  in other words : yani, başka bir deyişle