Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Paper ne demek?

Paper ne demek? Paper ne anlama gelir? Paper İngilizce örnek cümle. Paper eş anlamlıları.

  paper (v)

  duvar kağıdı ile kaplamak

  paper (n)

  kâğıt

  Paper (n) ingilizce örnek cümle

  We've run out of paper for the photocopier.

  Fotokopi makinesi için kağıdımız bitti.

  I wrote down his address on a piece of paper.

  Adresini bir kağıda not aldım.

  gazete

  Paper (n) ingilizce örnek cümle

  The photo of the fire is on the front pages of all the papers.

  Yangının fotoğrafı tüm gazetelerin ön sayfasında.

  belge

  Paper (n) ingilizce örnek cümle

  I'll bring you the papers you need to sign.

  İmzalamanız gereken kağıtları getireceğim.

  Read your paper over again before you hand it in.

  Teslim etmeden önce belgenizi tekrar okuyun.

  makale

  deneme, araştırma yazısı, ödev yazısı

  Paper (n) ingilizce örnek cümle

  He wrote a paper on the subject.

  Konuyla ilgili bir makale yazdı.

  I have to write a paper on the European economies.

  Avrupa ekonomileri üzerine bir makale yazmam gerekiyor.

  Paper (n) Collocations

  paper may argue : makale iddia edebilir
  paper may conclude : belge sona erebilir
  paper may demonstrate : makale gösterebilir
  paper may describe : belge vurgulayabilir/açıklayabilir
  paper may examine : yazı inceleyebilir
  45 Örnek daha
  paper may explore : makale inceleyebilir
  paper may flutter : kağıt dalgalanabilir
  paper may outline : makale özetleyebilir
  paper may propose : makale öneride bulunabilir
  paper may report : makale anlatabilir
  author paper : yazar yazısı
  buy paper : gazete satın almak
  cite paper : alıntı kağıdı
  fold paper : kağıt katlamak
  give paper : kağıt vermek
  issue paper : para basmak
  prepare paper : makale hazırlamak
  produce paper : kağıt üretmek
  publish paper : makale yayınlamak
  read paper : gazete|makale okumak
  recycle paper : kağıdı geri dönüştürmek
  submit paper : ödevi teslim etmek
  write paper : makale yazmak
  daily paper : günlük gazete
  weekly paper : haftalık gazete
  blank paper : boş kağıt
  coloured paper : renkli kağıt
  local paper : yerel gazete
  necessary papers : gerekli belgeler
  recycled paper : geri dönüştürülmüş kağıt
  scientific paper : bilimsel makale
  technical paper : teknik makale
  unpublished paper : yayınlanmamış makale
  working paper : çalışma tebliği/kağıdı
  written paper : yazılı kağıt
  published paper : yayınlanan makale
  waste paper : atık kağıt
  paper may deal with : makale ... ile ilgili olabilir
  paper may focus on : makale ... üzerinde odaklanabilir
  paper money : kağıt para
  abrasive paper : zımpara kağıdı
  absorbent paper : emici kağıt
  paper tissue : kağıt mendil
  paper recycling : kağıt geri dönüşümü
  paper bag : kese kağıdı / kağıt torba
  ballot paper : oy pusulası
  research paper : araştırma makalesi
  term paper : dönem ödevi
  paper towel : kağıt havlu
  graph paper : grafik kağıdı
  Daha az gör

  Paper (n) Preposition Kullanımları

  in the paper : gazetede, makalede
  paper on : ... üzerine makale
  on paper : kağıt üzerinde/üzerine

  Paper ile Bağlantılı Kelimeler