Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Pay ne demek?

Pay ne demek? Pay ne anlama gelir? Pay İngilizce örnek cümle. Pay eş anlamlıları.

  pay (v)

  ödemek

  ödeme yapmak, vermek (para)

  Pay (v) ingilizce örnek cümle

  We had to pay them $100 to repair the car.

  Arabayı tamir etmeleri için onlara 100 dolar ödemek zorunda kaldık.

  The young man left the restaurant without paying his bill.

  Genç adam hesabını ödemeden restorandan ayrıldı.

  Children over five must pay full price for the ticket.

  Beş yaşından büyük çocuklar bilet için tam ücret ödemek zorundadır.

  Pay (n) Collocations

  bank may pay : banka ödeyebilir
  consumer may pay : tüketici ödeyebilir
  job may pay : iş yeri maaş verebilir
  pay advance : avans ödemek
  pay attention : dikkat etmek
  37 Örnek daha
  pay balance : kalan tutarı ödemek
  pay bill : fatura ödemek
  pay sb bribe : birine rüşvet ödemek
  pay cash : nakit ödemek
  pay check : çek ödemek
  pay claim : talebi ödemek
  pay compensation : tazminat ödemek
  pay cost : ücret ödemek
  pay damage : zararı karşılamak/ödemek
  pay debt : borç ödemek
  pay difference : farkı ödemek
  pay employee : ücretli çalışan
  pay expense : masraf ödemek
  pay fee : ücret ödemek
  pay fine : para cezası ödemek
  pay fortune : servet ödemek
  pay instalment : taksit ödemek
  pay interest : faiz ödemek
  pay maintenance : nafaka ödemek
  pay money : para ödemek
  pay ransom : fidye ödemek
  pay regard : dikkate almak
  pay rent : kira ödemek
  pay respect : saygı göstermek
  pay subscription : aidat ödemek
  pay subsidy : ödenek ödemek
  pay supplement : ek ödeme yapmak
  pay tax : vergi ödemek
  pay tribute to sb : birini övmek
  pay a visit : ziyaret etmek
  pay well : iyi ödemek
  pay homage : saygı göstermek
  paying spectator : ödeme yapan seyirci
  paying public : ödeme yapan halk
  paying customer : ödeme yapan müşteri
  paying proposition : ödeme teklifi
  pay a price : bir bedel ödemek
  Daha az gör

  Pay (n) Preposition Kullanımları

  pay for : ...yı karşılamak, ...nın parasını ödemek
  pay attention to : ...ya dikkat etmek
  pay to : ...ya ödemek
  pay (n)

  ödeme

  maaş, ücret

  Pay (n) ingilizce örnek cümle

  The female workers stood in unity and demanded equal pay for equal work on their jobs.

  Kadın işçiler birlik içindeydiler ve işlerinde eşit işe eşit ücret talep ettiler.

  Pay (n) Collocations

  boost pay : maaşını artırmak
  earn pay : ücret kazanmak
  increase pay : maaşı arttırmak
  make pay : ödeme yapmak
  receive pay : ücret/ödeme almak
  22 Örnek daha
  weekly pay : haftalık ödeme
  performance-related pay : performansa bağlı ödeme
  average pay : ortalama ödeme
  high pay : yüksek ücret
  low pay : düşük ücret
  back pay : gecikmiş ödeme
  retirement pay : emeklilik maaşı
  pay increase : maaş artışı / zammı
  pay hike : maaş artışı / zammı
  pay raise : maaş artışı / zammı
  pay rise : maaş artışı / zammı
  pay cut : maaş kesintisi
  pay freeze : maaşın dondurulması
  pay slip : maaş bordrosu
  pay stub : maaş bordrosu
  merit pay : performansa dayalı ödeme
  pay scheme : ödeme planı
  performance pay : performansa dayalı ödeme
  performance-related pay : performansa dayalı ödeme
  overtime pay : fazla mesai ücreti
  maternity pay : doğum parası
  pay channel : ödemeli kanal
  Daha az gör

  Pay (n) Preposition Kullanımları

  with pay : ücretli