Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Regard ne demek?

Regard ne demek? Regard ne anlama gelir? Regard İngilizce örnek cümle. Regard eş anlamlıları.

  regard (v)

  ...olarak görmek

  görmek, kabul etmek

  Regard (v) ingilizce örnek cümle

  We regard him as the best player on the team.

  Onu takımdaki en iyi oyuncu olarak görüyoruz.

  Regard (n) Collocations

  eye may regard : göz göz atabilir
  regard commonly : yaygın olarak görmek/düşünmek
  regard conventionally : geleneksel olarak görmek
  regard curiously : meraklı bir şekilde bakmak
  regard generally : genellikle görmek
  81 Örnek daha
  regard highly : çok iyi görmek
  regard hitherto : şimdiye kadar görmek/düşünmek
  regard intently : dikkatle bakmak
  regard legitimately : yasalara uygun olarak görmek
  regard long : uzun zamandır görmek/düşünmek
  regard popularly : genelde / popüler olarak görmek
  regard properly : doğru dürüst görmek
  regard reasonably : makul bir şekilde görmek
  regard rightly : haklı olarak düşünmek/görmek
  regard steadily : sürekli olarak bakmak
  regard still : hâlâ/ yine de düşünmek
  regard suspiciously : şüpheli şekilde bakmak
  regard thoughtfully : düşüncelere dalmış bir şekilde/ düşünceli görmek
  regard traditionally : geleneksel olarak görmek/düşünmek
  regard universally : dünyaca/evrensel olarak görmek
  regard usually : genellikle düşünmek
  regard warily : tedbirli bir şekilde bakmak
  regard well : iyi görmek/düşünmek
  regard widely : yaygın olarak (birini/bir şeyi) görmek/düşünmek
  regard sb as responsible : birini sorumlu olarak görmek
  regard sb as eccentric : birini eksantrik/tuhaf/alışılmadık bulmak
  regard immoral : ahlaksız görmek/bulmak
  regard peculiar : tuhaf görmek
  regard sth as commonplace : bir şeyi sıradan görmek
  regard sth as competent : becerikli/yetkin görmek
  regard sth as crucial : bir şeyi hayati/önemli görmek
  regard sth as dangerous : bir şeyi tehlikeli olarak görmek
  regard sth as desirable : bir şeyi istenebilir görmek
  regard sth as dishonest : sahtekâr olarak görmek
  regard sth as glamorous : bir şeyi çekici/ cazibeli bulmak
  regard sth as hostile : bir şeyi kötü/düşmanca görmek
  regard sth as illegitimate : gayri meşru/yasa dışı görmek
  regard sth as important : bir şeyi önemli olarak görmek
  regard sth as impossible : imkânsız olarak kabul etmek
  regard sth as impractical : bir şeyi kullanışsız/ uygulanamaz bulmak
  regard sth as improper : bir şeyi yasa dışı/ yanlış/ uygunsuz görmek/bulmak
  regard sth as inadequate : bir şeyi yetersiz görmek
  regard sth as inappropriate : bir şeyi uygunsuz olarak görmek
  regard sth as indecent : bir şeyi edepsiz/uygunsuz bulmak/görmek
  regard sth as indicative : bir şeyi göstergesi olarak görmek
  regard sth as inevitable : bir şeyi kaçınılmaz görmek
  regard sth as inferior : bir şeyi aşağı görmek
  regard sth as inhuman : insanlık dışı olarak görmek
  regard sth as irrational : bir şeyi mantıksız görmek
  regard sth as irrelevant : bir şeyi alakasız görmek
  regard sth as legitimate : bir şeyi meşru görmek/ yasal olarak kabul etmek
  regard sth as naive : bir şeyi sade bulmak/görmek
  regard sth as necessary : bir şeyi gerekli görmek
  regard sth as normal : bir şeyi normal olarak kabul etmek
  regard sth as old-fashioned : bir şeyi eski moda/modası geçmiş olarak görmek
  regard sth as outrageous : bir şeyi çok çirkin/ korkunç görmek
  regard sth as reasonable : bir şeyi makul görmek
  regard sth as relevant : bir şeyi ilgili/ uygun olarak görmek
  regard sth as sacred : bir şeyi kutsal olarak görmek
  regard sth as satisfactory : bir şeyi tatmin edici görmek
  regard sth as significant : bir şeyi önemli görmek
  regard sth as strange : bir şeyi tuhaf bulmak
  regard sth as subversive : bir şeyi yıkıcı olarak görmek
  regard sth as sufficient : bir şeyi yeterli olarak görmek
  regard sth as suspicious : bir şeyi kuşkulu bulmak/görmek
  regard sth as symbolic : bir şeyi sembolik/temsili olarak görmek
  regard sth as synonymous : bir şeyi eş anlamlı/uyumlu görmek
  regard sth as threatening : bir şeyi tehdit/tehdit edici olarak görmek
  regard sth as trivial : bir şeyi önemsiz görmek
  regard sth as typical : bir şeyi tipik/özgü olarak kabul etmek/düşünmek
  regard sth as unacceptable : bir şeyi kabul edilemez görmek
  regard sth as undesirable : bir şeyi istenmeyen olarak görmek
  regard sth as unfair : bir şeyi haksız bulmak
  regard sth as unnatural : bir şeyi doğaya aykırı/ anormal görmek
  regard sth as unnecessary : bir şeyi gereksiz olarak görmek
  regard sth as unreasonable : bir şeyi mantıksız bulmak/görmek
  regard sth as valid : geçerli olarak görmek
  regard sth as viable : bir şeyi uygulanabilir/yaşayabilir olarak görmek
  regard sth as vital : bir şeyi hayati/önemli görmek
  regard sth as worthless : bir şeyi değersiz olarak görmek
  regard sth as distinct : bir şeyi farklı olarak görmek
  regard sth as essential : gerekli kabul etmek
  regard sth as excessive : bir şeyi aşırı bulmak/ görmek
  regard sth as fundamental : bir şeyi temel olarak görmek
  regard sth as extraordinary : bir şeyi olağanüstü görmek
  widely regarded : yaygın şekilde saygı gören
  Daha az gör

  Regard (n) Preposition Kullanımları

  regard as : …olarak görmek
  regard with : ... (şüphe, sempati vb) ile bakmak
  regard (n)

  saygı

  hürmet

  Regard (n) Collocations

  have regard : saygı duymak
  pay regard : dikkate almak
  send regard : selam yollamak
  show regard : dikkate almak
  best regard : saygılarımla
  15 Örnek daha
  critical regard : önemli saygı, ciddi hayranlık
  deep regard : derin saygı/hayranlık
  great regard : büyük saygı/hayranlık
  high regard : önemli/yüksek saygı/hayranlık
  insufficient regard : yetersiz/düşük saygı
  low regard : düşük saygı/hayranlık
  mutual regard : karşılıklı saygı/hayranlık
  proper regard : tam/uygun dikkat/özen
  scant regard : az/yetersiz dikkat/özen
  special regard : özel dikkat/ilgi
  specific regard : açık dikkat/ilgi/önem
  due regard : beklenen/tam dikkat/özen
  full regard : tam dikkat/özen
  particular regard : özel dikkat/ilgi
  hold in regard : saygı duymak
  Daha az gör

  Regard (n) Preposition Kullanımları

  in regard to : ... ile ilgili
  as regards : … ile ilgili, ...nın hakkında, ...e dair
  with regard to : … ile ilgili, ...nın hakkında, ...e dair
  regard for : ...için saygı
  without regard to : ...ya bakılmaksızın

  Regard ile Bağlantılı Kelimeler