Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Related ne demek?

Related ne demek? Related ne anlama gelir? Related İngilizce örnek cümle. Related eş anlamlıları.

  relate (v)

  bağlantı kurmak

  ilgili/bağlantılı olmak

  anlatmak

  bir dizi olayı tanımlamak

  Related (adj) Collocations

  relate experience : deneyimi anlatmak
  relate closely : yakından ilgili olmak
  relate primarily : öncelikle ilgili olmak
  relate specifically : özellikle bağlantı kurmak
  relate somehow : bir şekilde bağlantılı olmak

  Related (adj) Preposition Kullanımları

  relate to : ...ile ilgisi olmak
  relate with : ... ile ilgili/bağlantılı olmak
  relating to : ...ile bağlantılı
  related (adj)

  bağlantılı

  ilişkili, ilgili, alakalı

  Related (adj) ingilizce örnek cümle

  Global warming is directly related to carbon dioxide emissions.

  Küresel ısınma, doğrudan karbondioksit salınımları ile ilişkilidir.

  akraba

  aile bağı olan, akran

  Related (adj) Collocations

  apparently related : görünüşte ilgili
  biologically related : biyolojik olarak ilişkili
  clearly related : açıkça ilişkili
  closely related : yakından ilişkili, akraba
  contextually related : bağlamsal olarak ilgili
  45 Örnek daha
  directly related : doğrudan ilgili
  indirectly related : dolaylı olarak ilgili
  inextricably related : ayrılmaz biçimde ilgili
  intimately related : yakından ilgili
  inversely related : ters ilişkili
  largely related : büyük ölçüde ilgili
  logically related : mantıksal olarak ilgili
  loosely related : gevşek ilişkili
  negatively related : olumsuz ilişkili
  obviously related : açıkça ilgili
  partly related : kısmen ilişkili
  positively related : olumlu ilişkili
  significantly related : önemli derecede ilişkili
  specifically related : özellikle ilgili
  strongly related : son derece ilişkili
  structurally related : yapısal olarak ilgili
  functionally related : işlevsel olarak ilişkili
  genetically related : genetik olarak ilgili
  evolutionarily related : evrimsel olarak ilgili
  thematically related : tematik olarak ilgili
  tangentially related : teğetsel olarak ilgili
  integrally related : bütünsel olarak ilgili
  causally related : nedensel olarak ilgili
  linearly related : doğrusal olarak ilgili
  distantly related : uzaktan alakalı
  related article : ilgili makale
  related discipline : ilgili disiplin
  related field : ilgili alan
  related issue : ilişkili konu/sorun
  related link : ilgili bağlantı
  related matter : ilgili konu
  related note : ilgili not
  related question : ilişkili soru
  related species : akraba olan türler
  related theme : ilgili tema
  related topic : ilişkili konu
  be related : bağlantılı olmak / akraba olmak
  seem related : ilgili görünmek
  related activity : bağlantılı etkinlik
  related area : bağlantılı alan
  related aspect : ilişkili taraf/özellik
  related factor : ilişkili etken
  related information : ilişkili bilgi
  related problem : ilişkili sorun
  performance-related pay : performansa dayalı ödeme
  Daha az gör

  Related (adj) Preposition Kullanımları

  related to : ...ile ilişkili