Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Saving ne demek?

Saving ne demek? Saving ne anlama gelir? Saving İngilizce örnek cümle. Saving eş anlamlıları.

  save (v)

  kurtarmak

  Saving (v) ingilizce örnek cümle

  We must reduce pollution if we want to save our Earth from destruction.

  Dünyamızı yıkımdan kurtarmak istiyorsak kirliliği azaltmalıyız.

  He saved a child from drowning in a pool.

  Bir çocuğu havuzda boğulmaktan kurtardı.

  birikim yapmak

  biriktirmek

  Saving (v) ingilizce örnek cümle

  I try to save 10% of my wages each month.

  Her ay ücretimin %10'unu biriktirmeye çalışıyorum.

  tasarruf etmek

  Saving (v) ingilizce örnek cümle

  I used a calculator in order to save time.

  Zaman kazanmak için hesap makinesi kullandım.

  The most evident advantage of fast food is that it saves time.

  Fast food'un en belirgin avantajı zamandan tasarruf sağlamasıdır.

  The President called on everyone to save energy.

  Başkan herkesi enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

  kaydetmek

  Saving (v) ingilizce örnek cümle

  In which folder did you save the image?

  Resmi hangi klasöre kaydettiniz?

  Saving (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, kurtarmak anlamında kullanılabilir.
  rescue (v) : kurtarmak
  save (v) : kurtarmak, birikim yapmak, tasarruf etmek, kaydetmek


  Saving (n) Collocations

  firefighter may save : itfaiyeci kurtarabilir
  save your breath : nefesini boşuna tüketme
  save earth : dünyayı kurtarmak
  save energy : enerji tasarruf etmek
  save a file : dosyayı kaydetmek
  19 Örnek daha
  save fuel : yakıt tasarrufu sağlamak
  save inconvenience : rahatsızlıktan kurtulmak
  save life : hayat kurtarmak
  save mankind : insanlığı kurtarmak
  save money : para biriktirmek
  save penalty : penaltı kurtarmak
  save republic : cumhuriyeti kurtarmak
  save setting : ayarı kaydetmek
  save time : zaman kazan(dır)mak
  save victim : kurbanı kurtarmak
  save a whale : balinayı kurtarmak
  save wildlife : vahşi doğayı kurtarmak/korumak
  save the world : dünyayı kurtarmak
  save brilliantly : zekice kurtarmak
  save literally : kelimenin tam anlamıyla kaydetmek
  save probably : muhtemelen tasarruf etmek
  save face : itibarını kurtarmak, korumak
  be saved from bankruptcy : iflasın eşiğinden dönmek
  saved document : kaydedilmiş belge
  Daha az gör

  Saving (n) Preposition Kullanımları

  save from : ...dan kurtarmak
  save for : ... için birikim yapmak
  saving (n)

  birikim

  tasarruf, artırım, kazanç

  Saving (n) Collocations

  saving may grow : tasarruf artabilir
  achieve saving : tasarruf sağlamak
  boost saving : tasarrufu artırmak
  have saving : kaydetme var
  identify saving : tasarrufu belirlemek
  8 Örnek daha
  lose saving : birikimini kaybetmek
  make saving : tasarrufta bulunmak, birikim yapmak
  realize saving : tasarrufu gerçekleştirmek
  personal saving : bireysel tasarruf
  estimated saving : tahmini tasarruf
  retirement savings : emeklilik birikimi
  use up saving : birikimini tüketmek
  savings bank : tasarruf bankası
  Daha az gör

  Saving (n) Preposition Kullanımları

  saving for : ...için birikim