Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Shape ne demek?

Shape ne demek? Shape ne anlama gelir? Shape İngilizce örnek cümle. Shape eş anlamlıları.

  shape (v)

  şekillendirmek

  biçimlendirmek, şekil/biçim vermek

  Shape (n) Collocations

  influence may shape : etki şekil verebilir
  shape development : gelişimi etkilemek/şekillendirmek
  shape future : geleceği şekillendirmek
  shape idea : düşünceyi şekillendirmek
  shape identity : kişiliği şekillendirmek
  11 Örnek daha
  shape opinion : fikrini şekillendirmek
  shape preference : tercihini şekillendirmek
  shape society : toplumu şekillendirmek
  shape understanding : anlayışı şekillendirmek
  shape view : görüşünü şekillendirmek/biçimlendirmek
  shape actively : etkin bir şekilde şekillendirmek
  shape deliberately : kasten şekil vermek
  shape largely : büyük ölçüde şekillendirmek
  shape partly : kısmen şekil vermek
  shape profoundly : derinlemesine şekil vermek
  shape sth into ball : bir şeyi top yapmak
  Daha az gör

  Shape (n) Preposition Kullanımları

  shape in : şekil vermek
  shape (n)

  şekil

  biçim

  Shape (n) ingilizce örnek cümle

  The earth is the shape of an orange.

  Dünya bir portakal şeklindedir.

  Shape (n) Collocations

  shape may appear : şekil görünebilir
  shape may emerge : şekil ortaya çıkabilir
  shape may loom : şekil görünebilir
  alter shape : şekli değiştirmek
  assume shape : şekil almak
  37 Örnek daha
  change shape : şeklini değiştirmek
  determine shape : şekli belirlemek
  distinguish shape : şekli ayırt etmek
  draw shape : şekil çizmek
  have shape : şekil almak
  influence shape : şekli etkilemek
  make shape : şekil yapmak
  regain shape : şekli geri kazanmak
  retain shape : şekli korumak
  take shape : şekil almak
  abstract shape : soyut şekil
  aerodynamic shape : aerodinamik şekil
  bad shape : kötü durum
  circular shape : dairesel şekil
  good shape : iyi şekil
  human shape : insan şekli
  irregular shape : düzensiz şekil
  massive shape : büyük şekil
  regular shape : düzenli şekil
  round shape : yuvarlak şekil
  rounded shape : yuvarlak şekil
  solid shape : üç boyutlu cisim
  terrible shape : korkunç/kötü durum
  three-dimensional shape : üç boyutlu şekil
  unique shape : benzersiz şekil
  unusual shape : olağandışı şekil
  facial shape : yüz şekli
  future shape : gelecekteki şekil
  geometric shape : geometrik şekil
  distinctive shape : ayırt edici şekil
  geometric shape : geometrik şekil
  overall shape : genel şekil
  make out shape : durumunu/şeklini görmek
  take on shape : şekil almak
  dome shape : kubbe şekli
  shape shifter : şekil değiştiren
  stay in shape : formda kalmak
  Daha az gör

  Shape (n) Preposition Kullanımları

  in the shape of : şeklinde
  keep in shape : formda kalmak

  Shape ile Bağlantılı Kelimeler