Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Showing ne demek?

Showing ne demek? Showing ne anlama gelir? Showing İngilizce örnek cümle. Showing eş anlamlıları.

  show (v)

  göstermek

  sergilemek

  Showing (n) Collocations

  ad may show : reklam gösterilebilir
  advert may show : ilan gösterebilir
  advertisement may show : reklam gösterebilir
  amusement may show : eğlence gösterebilir
  analysis may show : analiz gösterebilir
  187 Örnek daha
  argument may show : iddia gösterebilir
  arrow may show : ok gösterilir
  article may show : yazı gösterebilir
  artist may show : sanatçı gösterebilir
  autopsy may show : otopsi gösterebilir
  census may show : nüfus sayımı gösterebilir
  chart may show : grafik gösterebilir
  compass may show : pusula gösterebilir
  curve may show : eğri gösterebilir
  data may show : veri gösterebilir
  detail may show : ayrıntı gösterebilir
  diagram may show : grafik gösterebilir
  disappointment may show : hayal kırıklığı belli olabilir
  display may show : sergi sergilemek
  document may show : belge gösterebilir
  drawing may show : çizim gösterebilir
  estimate may show : tahmin gösterebilir
  evidence may show : kanıt gösterebilir
  exam may show : sınav gösterebilir
  examination may show : muayene/inceleme kanıtlayabilir
  example may show : örnek gösterebilir
  exhibit may show : sergi gösterebilir
  exhibition may show : sergi gösterebilir
  experience may show : tecrübe gösterebilir
  experiment may show : deney kanıtlayabilir
  expression may show : ifade kanıtlayabilir
  eye may show : göz gösterebilir
  face may show : yüz renk verebilir
  figure may show : şekil gösterebilir
  film may show : film gösterebilir
  finding may show : bulgu kanıtlayabilir
  gallery may show : galeri sergileyebilir
  gauge may show : ölçü aleti kanıtlayabilir
  graph may show : grafik gösterebilir
  history may show : tarih gösterebilir
  illustration may show : resim gösterebilir
  image may show : resim /görüntü gösterebilir
  incident may show : olay ortaya çıkabilir
  indication may show : kanıt gösterebilir
  indicator may show : gösterge gösterebilir
  inexperience may show : tecrübesizlik gösterebilir
  inscription may show : yazıt gösterilebilir
  inspection may show : muayene/inceleme gösterebilir
  instance may show : örnek gösterebilir
  investigation may show : araştırma gösterebilir
  irritation may show : tahriş gösterebilir
  line may show : çizgi gösterebilir
  map may show : harita gösterebilir
  mirror may show : ayna gösterebilir
  monitor may show : monitör gösterebilir
  movie may show : film gösterebilir
  mural may show : duvar resmi gösterebilir
  painting may show : tablo gösterebilir
  percentage may show : yüzde gösterebilir
  photograph may show : fotoğraf gösterebilir
  picture may show : resim gösterebilir
  plan may show : plan gösterebilir
  poll may show : anket gösterebilir
  post-mortem may show : otopsi gösterebilir
  postcard may show : kartpostal gösterebilir
  poster may show : afiş gösterebilir
  receipt may show : alındı gösterebilir
  record may show : kayıt gösterebilir
  recording may show : kayıt gösterebilir
  referendum may show : halk oylaması gösterebilir
  reflection may show : yansıma gösterebilir
  replay may show : tekrar gösterebilir
  report may show : rapor gösterebilir
  research may show : araştırma gösterebilir
  researcher may show : araştırmacı gösterebilir
  result may show : sonuç gösterebilir
  sample may show : örnek gösterebilir
  scan may show : tarama gösterebilir
  scene may show : sahne gösterebilir
  score may show : puan gösterebilir
  screen may show : ekran gösterebilir
  sequence may show : sıklık/frekans gösterilebilir
  shot may show : çekim gösterebilir
  simulation may show : taklit gösterebilir
  spreadsheet may show : hesap tablosu gösterilebilir
  statistics may show : istatistikler gösterebilir
  strain may show : baskı (durumunu vb.) kötüleştirebilir
  study may show : çalışma gösterebilir
  survey may show : anket gösterebilir
  table may show : tablo gösterebilir
  tape may show : bant gösterebilir
  test may show : test gösterebilir
  trend may show : eğilim gösterebilir
  trial may show : duruşma gösterebilir
  videotape may show : video kaset gösterebilir
  watch may show : saat gösterebilir
  writing may show : yazı gösterebilir
  X-ray may show : Röntgen ışını gösterebilir
  show ability : yeteneğini göstermek
  show aggression : saldırganlık göstermek
  show appreciation : takdir göstermek
  show association : ilişkiyi göstermek
  show balance : bakiyeyi göstermek
  show behaviour : davranış sergilemek
  show bent : eğilim göstermek
  show bravery : yüreklilik göstermek
  show change : değişiklik göstermek
  show claw : pençesini göstermek
  show commercial : reklam görmek
  show commitment : bağlılığı göstermek
  show common sense : sağduyu göstermek
  show competence : yeteneği göstermek
  show concern : endişeyi göstermek
  show confidence : güven göstermek
  show consideration : anlayış göstermek
  show contrast : zıtlığı göstermek
  show correlation : karşılıklı ilişki göstermek
  show creativity : yaratıcılığı göstermek
  show decrease : düşüş/azalma göstermek
  show dedication : özveri göstermek
  show deficit : açığı göstermek
  show difference : farkı göstermek
  show disagreement : anlaşmazlık göstermek
  show disappointment : hayal kırıklığını göstermek
  show discrepancy : tutarsızlık göstermek
  show disloyalty : sadakatsizlik göstermek
  show disregard : aldırmazlık göstermek
  show distress : sıkıntıyı göstermek
  show distribution : dağıtımı göstermek
  show distrust : güvensizlik göstermek
  show emotion : duygu göstermek/belli etmek
  show enthusiasm : coşkuyu göstermek
  show evidence : kanıt göstermek
  show example : örnek göstermek
  show expression : ifade göstermek
  show fear : korkuyu göstermek
  show flexibility : esneklik göstermek
  show gain : kazancı göstermek/yansıtmak
  show gallantry : cesaret göstermek
  show gratitude : minnet göstermek
  show hand : elini göstermek
  show identification : kimlik göstermek
  show ignorance : cehaleti göstermek
  show importance : önemi göstermek
  show improvement : iyileştirme göstermek
  show inclination : eğilim göstermek
  show increase : artış göstermek
  show indifference : kayıtsızlık göstermek
  show inexperience : deneyimsizliği göstermek
  show intelligence : zekayı göstermek
  show interest : ilgi göstermek
  show judgement : hükmünü belirtmek
  show link : bağlantıyı, ilişkiyi göstermek
  show loyalty : sadakat göstermek
  show majority : çoğunluğu göstermek
  show manner : davranışı göstermek
  show nervousness : sinirlilik göstermek
  show persistence : süreklilik göstermek
  show picture : resim göstermek
  show potential : potansiyel göstermek
  show preference : tercih göstermek
  show profit : karı göstertermek
  show progress : ilerleme göstermek
  show promise : umut vadetmek
  show regard : dikkate almak
  show remorse : pişmanlık göstermek
  show representation : temsili göstermek
  show resemblance : benzerlik göstermek
  show respect : saygı gösternek
  show restraint : sınırlama/baskı/çekinme göstermek
  show scale : ölçeği göstermek
  show self-confidence : kendine güven göstermek
  show sign : belirti göstermek
  show similarity : benzerlik göstermek
  show solidarity : dayanışma göstermek
  show surprise : sürprizi göstermek
  show symptom : belirti göstermek
  show tact : incelik göstermek
  show tendency : eğilim göstermek
  show trace : izini göstermek
  show trend : eğilim göstermek
  show validity : geçerliliğini göstermek
  show variation : değişiklik göstermek
  show vulnerability : güvenlik açığı göstermek
  show the way : yol göstermek
  show weakness : zayıflık göster
  show willingness : istekliliği göstermek
  show conclusively : kesin olarak göstermek
  show convincingly : inandırıcı bir şekilde göstermek
  show hardly : neredeyse hiç göstermemek
  show repeatedly : art arda göstermek
  show yourself willing : kendini istekli göstermek
  Daha az gör

  Showing (n) Preposition Kullanımları

  show to : ...e göstermek
  showing (n)

  performans

  gösteri

  oyun

  Showing (n) Collocations

  attend showing : (film vb.) seansa katılmak
  catch showing : (film vb.) bölümünü görmek
  have showing : gösterme
  make showing : gösteriş yapmak
  good showing : iyi gösteri

  Showing ile Bağlantılı Kelimeler