Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Strike ne demek?

Strike ne demek? Strike ne anlama gelir? Strike İngilizce örnek cümle. Strike eş anlamlıları.

  strike (v)

  çarpmak

  vurmak, isabet etmek

  Strike (v) ingilizce örnek cümle

  The gun went off while he was cleaning it, and the bullet almost struck his wife.

  Silahı temizlerken silah patladı ve kurşun neredeyse karısına çarpıyordu.

  The ship struck a submerged rock, and sunk within minutes.

  Gemi su altındaki bir kayaya çarptı ve dakikalar içinde battı.

  etkilemek (afet vs)

  çarpmak

  Strike (v) ingilizce örnek cümle

  The house was struck by lightning yesterday.

  Eve dün yıldırım çarptı.

  A devastating typhoon has struck the Philippines.

  Filipinler'i korkunç bir tayfun vurdu.

  grev yapmak

  greve gitmek

  Strike (v) ingilizce örnek cümle

  Employees are striking for improved safety standards.

  Çalışanlar, gelişmiş güvenlik standartları için grev yapıyor.

  The governor wants to put restraints on public service workers' right to strike.

  Vali, kamu hizmeti çalışanlarının grev hakkını kısıtlamak istiyor.

  saldırmak

  hücum etmek

  Strike (v) ingilizce örnek cümle

  We will strike the enemy early in the morning.

  Düşmana sabahın erken saatlerinde saldıracağız.

  Strike (n) Collocations

  arrow may strike : ok vurabilir
  ball may strike : top vurabilir
  blizzard may strike : kar fırtınası vurabilir
  bullet may strike : mermi vurabilir
  burglar may strike : hırsız gelebilir/çarpabilir
  59 Örnek daha
  catastrophe may strike : felaket meydana gelebilir
  clock may strike : saat vurabilir
  disaster may strike : felaket vurabilir
  disease may strike : hastalık etkileyebilir
  earthquake may strike : deprem vurabilir
  epidemic may strike : salgın vurabilir
  famine may strike : kıtlık vurabilir
  fate may strike : kader vurabilir
  fear may strike : korku etkileyebilir
  fist may strike : yumruk çarpabilir
  flood may strike : sel vurabilir
  hurricane may strike : kasırga vurabilir
  idea may strike : fikir aniden bulunabilir
  illness may strike : hastalık vurabilir
  inspiration may strike : ilham gelebilir
  jinx may strike : musibet gelebilir
  killer may strike : Katil vurabilir
  lightning may strike : yıldırım çarpabilir
  luck may strike : şans vurabilir
  midnight may strike : gece yarısı vurabilir
  misfortune may strike : talihsizlik vurabilir
  missile may strike : füze vurabilir
  murderer may strike : katil vurabilir
  pain may strike : ağrı vurabilir/etkileyebilir
  plague may strike : veba vurabilir
  rapist may strike : tecavüzcü saldırabilir
  ray may strike : ışın vurabilir
  realization may strike : farkındalık gerçekleşebilir
  rocket may strike : roket vurabilir
  shell may strike : top mermisi vurabilir
  shot may strike : top mermisi vurabilir
  snake may strike : yılan ısırabilir
  storm may strike : fırtına vurabilir
  sun may strike : güneş vurabilir
  thief may strike : hırsız çalabilir
  thought may strike : düşünce (aniden) gelebilir
  tornado may strike : Kasırga vurabilir
  torpedo may strike : torpido vurabilir
  tragedy may strike : trajedi olabilir
  typhoon may strike : tayfun vurabilir
  vandal may strike : zorba vurabilir
  wave may strike : dalga çarpabilir
  worker may strike : işçi grev yapabilir
  strike balance : anlaşmaya varmak | denge kurmak
  strike ball : topa vurmak
  strike a bargain : pazarlıkta uzlaşmak
  strike a deal : anlaşma yapmak / anlaşmaya varmak
  strike gold : altın bulmak
  strike ground : yere çarpmak/ vurmak
  strike hour : grev saati
  strike jury : grev jürisi
  strike match : kibrit yakmak
  strike target : hedefi vurmak
  strike particularly : özellikle grev yapmak
  strike repeatedly : defalarca vurmak
  strike suddenly : ansızın vurmak
  strike fear into someone : birinin ödünü koparmak
  strike fear into the heart of someone : birinin ödünü koparmak
  be struck by lightning : üzerine yıldırım düşmesi
  Daha az gör

  Strike (n) Preposition Kullanımları

  strike for : ... için grev yapmak
  strike at : ...ya çarpmak
  strike (n)

  grev

  Strike (n) ingilizce örnek cümle

  The strike of 1912 was put down very violently by police.

  1912 grevi polis tarafından çok şiddetli bir şekilde bastırıldı.

  We're on strike because the company hasn't improved our wages.

  Şirket ücretlerimizi iyileştirmediği için grevdeyiz.

  The miners went on strike for a wage increase.

  Madenciler maaş artışı için greve gitti.

  saldırı

  hücum, atak

  Strike (n) ingilizce örnek cümle

  NATO launched air strikes after the failure of peace talks.

  NATO, barış müzakerelerinin başarısız olmasının ardından hava saldırıları başlattı.

  çarpma

  vuruş, vurma

  Strike (n) ingilizce örnek cümle

  Meteor strikes have left giant craters all over Earth.

  Meteor çarpmaları tüm dünyada dev kraterler bıraktı.

  Strike (n) Collocations

  strike may end : grev sona erebilir
  strike may last : grev devam edebilir
  strike may occur : grev meydana gelebilir
  strike may spread : grev yayılabilir
  strike may start : grev başlayabilir
  32 Örnek daha
  avert strike : grev yapmak
  ban strike : grevi yasaklamak
  begin strike : greve başlamak
  break strike : grevi dağıtmak
  call strike : greve çağırmak
  end strike : grevi bitirmek
  join strike : greve katılmak
  make strike : (ani askeri) saldırı yapmak
  organize strike : grev düzenlemek
  prevent strike : grev önlemek
  stage strike : grev düzenlemek
  start strike : greve başlamak
  wildcat strike : denetimsiz grev
  damaging strike : zarar veren grev
  illegal strike : yasa dışı grev
  massive strike : büyük grev
  military strike : askeri saldırı
  nationwide strike : ülke çapında grev
  nuclear strike : nükleer saldırı
  sit-down strike : oturma eylemi
  surgical strike : cerrahi grev
  unofficial strike : resmi olmayan grev
  general strike : genel grev
  lightning strike : küçük çaplı grev
  go on strike : greve gitmek
  ballot for strike : grevi oylamak
  call off strike : grevi iptal etmek
  carry out strike : grev yapmak
  go out on strike : greve çıkmak
  missile strike : füze saldırısı
  strike ballot : grev oylaması
  lightning strike : yıldırım çarpması
  Daha az gör

  Strike (n) Preposition Kullanımları

  on strike : grevde
  strike for : ... için grev
  strike against : ...e karşı grev