Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Suffer from ne demek?

Suffer from ne demek? Suffer from ne anlama gelir? Suffer from İngilizce örnek cümle. Suffer from eş anlamlıları.

  suffer from (pv)

  ...dan muzdarip olmak

  ...den sıkıntı çekmek, ...den acı çekmek, ...den çok çekmek

  Suffer from (pv) ingilizce örnek cümle

  The report says that about 12% of the world's population suffers from obesity.

  Rapor, dünya nüfusunun yaklaşık % 12'sinin obeziteden muzdarip olduğunu belirtiyor.

  She suffers from a contagious disease.

  Bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip.

  In developing countries, poor people have suffered the most from shortages of clean water.

  Gelişmekte olan ülkelerde, fakir insanlar en çok temiz su kıtlığından muzdarip olmuştur.

  Robert Hooke suffered from ill health as a child and was tutored at home by his father.

  Robert Hooke çocukken hastalıktan muzdaripti ve evde babası tarafından özel olarak eğitildi.

  She's suffering from a serious disease.

  Ciddi bir hastalıktan muzdarip.

  Some patients with diabetes may suffer from kidney disease.

  Bazı diyabet hastaları böbrek hastalığından muzdarip olabilir.

  Some countries suffer from "the curse of natural resources."

  Bazı ülkeler “doğal kaynakların laneti” nden muzdariptir.

  Suffer from (pv) Collocations

  suffer from AIDS : AIDS hastası olmak
  suffer from an ailment : bir hastalıktan muzdarip olmak
  suffer from alcoholism : alkolik olmak
  suffer from allergy : alerjisi olmak
  suffer from anxiety : kaygıdan muzdarip olmak
  48 Örnek daha
  suffer from arthritis : romatizma hastası olmak
  suffer from asthma : astım hastası olmak
  suffer from attack : nöbet geçirmek
  suffer from bleeding : kanaması olmak
  suffer from bout : nöbet geçirmek
  suffer from cancer : kanser hastası olmak
  suffer from cholera : kolera hastası olmak
  suffer from claustrophobia : klostrofobisi olmak
  suffer from cold : soğuk algınlığı olmak
  suffer from a complaint : bir şikayeti olmak (hastalık)
  suffer from a condition : bir hastalıktan muzdarip olmak
  suffer from constipation : kabız olmak
  suffer from cough : öksürüğü olmak
  suffer from damp : rutubetten muzdarip olmak
  suffer from depression : depresyonda olmak
  suffer from diarrhoea : ishal olmak
  suffer from diphtheria : difteri hastası olmak
  suffer from disability : bir sakatlığı olmak
  suffer from discrimination : ayrımcılıktan muzdarip olmak
  suffer from a disease : bir hastalıktan muzdarip olmak
  suffer from a disorder : bir hastalıktan muzdarip olmak
  suffer from exhaustion : yorgunluktan muzdarip olmak
  suffer from fatigue : yorgunluktan muzdarip olmak
  suffer from fever : ateşi olmak
  suffer from fit : nöbet geçirmek
  suffer from flu : grip olmak
  suffer from gangrene : kangren olmak
  suffer from an illness : bir hastalıktan muzdarip olmak
  suffer from indigestion : hazımsızlık çekmek
  suffer from infection : enfeksiyondan muzdarip olmak
  suffer from influenza : grip olmak
  suffer from leukaemia : lösemi hastası olmak
  suffer from malaria : sıtma hastası olmak
  suffer from meningitis : menenjit olmak
  suffer from migraine : migren hastası olmak
  suffer from pain : ağrı çekmek
  suffer from paralysis : felç olmak
  suffer from paranoia : paranoya olmak
  suffer from persecution : zulüm çekmek
  suffer from phobia : fobisi olmak
  suffer from pneumonia : zatürre olmak
  suffer from rheumatism : romatizma hastası olmak
  suffer from schizophrenia : şizofreni hastası olmak
  suffer from a sickness : bir hastalıktan muzdarip olmak
  suffer from starvation : açlık çekmek
  suffer from stress : stres yaşamak
  suffer from weakness : zafiyeti olmak
  suffer from wound : yarası olmak
  Daha az gör

  Suffer from ile Bağlantılı Kelimeler