Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Supply ne demek?

Supply ne demek? Supply ne anlama gelir? Supply İngilizce örnek cümle. Supply eş anlamlıları.

  supply (v)

  tedarik etmek

  sağlamak, temin etmek

  Supply (v) ingilizce örnek cümle

  Spinach or carrots can supply significant amounts of vitamin A.

  Ispanak veya havuç, önemli miktarda A vitamini sağlayabilir.

  The power plant supplies remote districts with electricity.

  Enerji santrali uzak bölgelere elektrik tedarik etmektedir.

  Supply (n) Collocations

  supply clue : ipucu sağlamak
  supply adequately : yeterince kaynak sağlamak
  supply amply : bolca kaynak sağlamak
  supply generously : cömertçe kaynak sağlamak
  supply helpfully : yardımseverlikle kaynak sağlamak
  6 Örnek daha
  supply kindly : kibarca kaynak sağlamak
  supply poorly : yetersiz miktarda kaynak sağlamak
  supply readily : kolayca sağlamak
  supply well : bolca kaynak sağlamak
  blood vessel may supply : kan damarı tedarik edebilir
  supply troops : askeri birlik sağlamak
  Daha az gör

  Supply (n) Preposition Kullanımları

  supply from : ...-den tedarik etmek
  supply to : ...ya sağlamak
  supply sb with sth : birine bir şeyi tedarik etmek
  supply sth for sb : birine bir şeyi tedarik etmek
  supply (n)

  kaynak

  arz, tedarik, temin, sağlama

  Supply (n) Collocations

  supply may dwindle : kaynak azalabilir
  supply may fall : kaynak azalabilir
  supply may increase : kaynak artabilir
  supply may last : kaynak olabilir
  bring supply : kaynak sağlamak
  82 Örnek daha
  buy supply : kaynak satın almak
  control supply : kaynağı kontrol etmek
  deliver supply : tedarik sağlamak
  deplete supply : kaynağı tüketmek
  disconnect supply : kaynağı kesmek
  disrupt supply : kaynağı kesmek
  ensure supply : kaynağı garanti altına almak
  exceed supply : kaynak aşmak
  exhaust supply : kaynağı tüketmek
  gather supply : kaynak toplamak
  get supply : kaynak almak
  have supply : kaynağa sahip olmak
  increase supply : kaynağı arttırmak
  limit supply : kaynağı sınırlamak
  maintain supply : kaynağı korumak
  obtain supply : tedarik etmek
  outstrip supply : arzı geçmek
  produce supply : kaynak üretmek
  provide supply : tedarik etmek, kaynak sağlamak
  receive supply : (erzak) tedarik etmek
  reduce supply : arzı/kaynağı azaltmak
  replenish supply : kaynağı yeniden doldurmak
  restock supply : kaynağı yeniden stoklamak
  restore supply : kaynağı onarmak
  restrict supply : kaynağı kısıtlamak
  stop supply : kaynağı durdurmak
  threaten supply : kaynağı tehdit etmek
  use supply : kaynak kullanmak
  abundant supply : bol kaynak
  adequate supply : yeterli kaynak
  ample supply : bol kaynak
  available supply : mevcut kaynak
  bountiful supply : bol kaynak
  constant supply : devamlı kaynak
  continuous supply : devamlı kaynak
  good supply : bol kaynak
  inadequate supply : yetersiz kaynak
  inexhaustible supply : tükenmez kaynak
  infinite supply : sonsuz kaynak
  large supply : geniş kaynak
  limited supply : sınırlı kaynak
  limitless supply : sınırsız kaynak
  meagre supply : yetersiz kaynak
  medical supply : tıbbi malzeme
  military supply : askeri kaynak
  never-ending supply : hiç bitmeyen kaynak
  plentiful supply : bol kaynak
  ready supply : hazır kaynak
  regular supply : düzenli kaynak
  reliable supply : güvenilir kaynak
  small supply : az kaynak
  steady supply : devamlı kaynak
  sufficient supply : yeterli kaynak
  total supply : toplam kaynak
  unending supply : hiç bitmeyen kaynak
  unlimited supply : sınırsız kaynak
  vital supply : hayati kaynak
  fresh supply : yeni kaynak
  excess supply : aşırı arz/kaynak
  endless supply : sonsuz kaynak
  domestic supply : iç kaynak
  dwindling supply : azalan kaynak/yardım
  basic supply : temel yardım/kaynak
  humanitarian supply : insani yardım
  supply may hold out : kaynak yetebilir/dayanabilir
  supply may run out : kaynak bitebilir
  bring in supply : kaynak sağlamak
  cut off supply : kaynağı kesmek
  lay in supply : kaynak depolamak
  run out of supply : kaynağı bitirmek
  rich supply : zengin kaynak
  food supply : gıda arzı/kaynağı
  water supply : su kaynağı
  gas supply : doğalgaz kaynağı
  electricity supply : elektrik kaynağı
  supply chain : tedarik zinciri
  supply vessel : tedarik gemisi
  supply teacher : vekil öğretmen
  vaccine supply : aşı kaynağı
  use up supply : kaynağı tüketmek
  school supplies : okul gereçleri
  in short supply : yetersiz
  Daha az gör

  Supply (n) Preposition Kullanımları

  supply of : ... arzı, temini

  Supply ile Bağlantılı Kelimeler