Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Treat ne demek?

Treat ne demek? Treat ne anlama gelir? Treat İngilizce örnek cümle. Treat eş anlamlıları.

  treat (v)

  davranmak

  muamele etmek

  Treat (v) ingilizce örnek cümle

  She's not very consistent in the way she treats her children.

  Çocuklarına davranma biçiminde çok tutarlı değil.

  Every child objects to being treated like a baby.

  Her çocuk bebek gibi muamele görmeye itiraz eder.

  The teacher treated all the students fairly.

  Öğretmen bütün öğrencilere adil davrandı.

  I don't like being treated like a slave.

  Bana bir köle gibi davranılmasını sevmiyorum.

  tedavi etmek

  bakmak, iyileştirmek

  Treat (v) ingilizce örnek cümle

  No cure for the common cold exists, but the symptoms can be treated.

  Soğuk algınlığının tedavisi yoktur, ancak belirtiler tedavi edilebilir.

  Ancient Egyptians grew chamomile to treat a variety of ailments.

  Eski Mısırlılar, çok çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için papatya yetiştirdiler.

  Surgical intervention may be required to treat this disease.

  Bu hastalığın tedavi etmek için cerrahi müdahale gerekebilir.

  işleme tutmak

  kimyasal işlem uygulamak

  ısmarlamak

  ikram etmek

  Treat (v) ingilizce örnek cümle

  Let me treat you to a cup of coffee at the coffee shop over there.

  Size, oradaki kafede bir fincan kahve ısmarlayayım.

  Treat (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, davranmak anlamında kullanılabilir.
  behave (v) : davranmak
  treat (v) : davranmak, tedavi etmek, işleme tutmak, ısmarlamak
  act (v) : davranmak, (rol) oynamak, harekete geçmek


  Treat (n) Collocations

  drug may treat : ilaç tedavi edebilir
  staff may treat : personel tedavi edebilir
  vet may treat : veteriner tedavi edebilir
  veterinarian may treat : veteriner tedavi edebilir
  treat abscess : apseyi tedavi etmek
  36 Örnek daha
  treat acne : akneyi tedavi etmek
  treat ailment : hastalığı tedavi etmek
  treat asthma : astımı tedavi etmek
  treat burn : yanığı iyileştirmek
  treat cancer : kanseri tedavi etmek
  treat condition : rahatsızlığı tedavi etmek
  treat depression : depresyonu tedavi etmek
  treat a disease : hastalığı tedavi etmek
  treat disorder : bozukluğu tedavi etmek
  treat HIV : HIV tedavi etmek
  treat illness : hastalığı tedavi etmek
  treat infection : hastalığı tedavi etmek
  treat injury : yarayı tedavi etmek
  treat patient : hastayı tedavi etmek
  treat symptom : belirtiyi tedavi etmek
  treat tumour : tümör tedavi etmek
  treat victim : kurbanı tedavi etmek
  treat waste : atıkları arıtmak/işlemek
  treat abominably : iğrenç davranmak
  treat appropriately : uygun şekilde tedavi etmek
  treat differently : farklı şekilde davranmak
  treat easily : rahat bir şekilde davranmak
  treat effectively : etkili bir şekilde tedavi etmek
  treat equally : eşit davranmak
  treat fairly : adil bir şekilde davranmak
  treat humanely : insanca davranmak
  treat kindly : nazikçe davranmak
  treat properly : doğru düzgün tedavi etmek
  treat roughly : kabaca davranmak
  treat separately : ayrı ayrı davranmak
  treat successfully : başarılı biçimde tedavi etmek
  treat unfairly : adaletsizce davranmak
  treat well : iyi davranmak
  treat sth as confidential : sth'yi gizli olarak ele al
  treat sth as a joke : işi şakaya vurmak
  treat badly : kötü davranmak
  Daha az gör

  Treat (n) Preposition Kullanımları

  treat for : ...için tedavi etmek
  treat like : ... gibi davranmak
  treat as : ... olarak davranmak
  treat with : ...ile tedavi etmek
  treat (n)

  ikram

  ısmarlama, sunma

  Treat (n) Collocations

  deserve treat : ikramı hak etmek
  rare treat : nadir ikram

  Treat (n) Preposition Kullanımları

  as a treat : ikram olarak