Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Value ne demek?

Value ne demek? Value ne anlama gelir? Value İngilizce örnek cümle. Value eş anlamlıları.

  value (v)

  değer vermek

  paha biçmek, önemsemek

  Value (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyin önemli, değerli, olduğunu düşünmek; değer vermek anlamında kullanılabilir.
  appreciate (v) : takdir etmek, farkına varmak
  value (v) : değer vermek
  admire (v) : hayran olmak
  cherish (v) : değer vermek
  prize (v) : değer vermek
  treasure (v) : değer vermek


  Value (n) Collocations

  value particularly : özellikle değer vermek
  highly valued : son derece değerli
  numerical value : sayısal değer
  value sb's opinion : birinin fikrine değer vermek
  value sb's words : birinin söylediklerine değer vermek

  Value (n) Preposition Kullanımları

  value for : ... için değer vermek
  value as : ... olarak değer vermek
  value (n)

  değer

  kıymet, eder, önem, yarar, fayda

  Value (n) ingilizce örnek cümle

  Different cultures reflect different values.

  Farklı kültürler farklı değerleri yansıtır.

  Insects have considerable value in experimental biology.

  Böcekler deneysel biyolojide önemli bir değere sahiptir.

  Value (n) Collocations

  value may appreciate : değer takdir edebilir
  value may decline : değer düşebilir
  value may decrease : değer düşebilir
  value may depreciate : değer düşebilir
  value may double : değer iki katına çıkabilir
  62 Örnek daha
  value may exceed : değer aşabilir
  value may fall : değer düşebilir
  value may increase : değer artabilir
  value may lie : değer dayanabilir/yatabilir
  value may rise : değer artabilir
  value may triple : değer üç katına çıkabilir
  add value : değer katmak
  appreciate value : değeri takdir etmek
  attach value : değer vermek
  boost value : değeri artırmak
  calculate value : maddi değeri hesaplamak
  cherish value : değerleri güçlendirmek
  emphasize value : değeri vurgulamak
  estimate value : değerini tahmin etmek
  foster value : değeri geliştirmek
  have value : değer sahibi olmak
  overestimate value : değeri tahmin etmek
  place value : değer vermek
  preserve value : değeri korumak
  put value : değer vermek
  realize value : değeri anlamak
  recognize value : değerinin farkına varmak
  retain value : değer tutmak, barındırmak
  set value : değerini belirlemek
  share value : değer paylaşmak
  underestimate value : değeri küçümsemek
  aesthetic value : estetik değer
  average value : ortalama değer
  common value : ortak/genel değer
  cultural values : kültürel değerler
  great value : büyük değer
  high value : yüksek değer
  human value : insani değer
  immense value : muazzam değer
  incalculable value : hesaplanamayan değer
  inestimable value : paha biçilemez değer
  monetary value : parasal değer
  moral value : ahlaki değer
  nutritional value : besin değeri
  poor value : düşük değer
  religious value : dinî değer
  shared values : paylaşılan değerler
  symbolic value : sembolik değer
  total value : toplam değer
  traditional value : geleneksel değer
  tremendous value : muazzam değer
  true value : gerçek değer
  universal value : evrensel değer/önem
  dominant value : baskın değer
  enormous value : muazzam değer
  estimated value : tahmini değer
  value may go down : değer azalabilir
  core value : temel değer
  economic value : ekonomik değer
  minimum value : asgari değer
  negative value : olumsuz değer
  potential value : olası değer
  value judgement : değer yargısı
  humanistic value : insani değer
  value added tax : katma değer vergisi
  lose value : değer kaybetmek
  nutrient value : besin değeri
  Daha az gör

  Value (n) Preposition Kullanımları

  to the value of : ...-nin değeri
  in value : değer
  of value : ... değerinde
  value to : ... için değer / önem

  Value ile Bağlantılı Kelimeler