Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Virtually ne demek?

Virtually ne demek? Virtually ne anlama gelir? Virtually İngilizce örnek cümle. Virtually eş anlamlıları.

  virtually (adv)

  neredeyse

  hemen hemen, adeta

  Virtually (adv) ingilizce örnek cümle

  She had eaten virtually nothing at supper.

  Akşam yemeğinde neredeyse hiçbir şey yememişti.

  Inside the tomb there was a mummy in a gold coffin which was virtually untouched.

  Mezarın içinde altın bir tabutta neredeyse hiç bozulmamış bir mumya vardı.

  The country of Nepal was virtually closed to the outside world for centuries.

  Nepal ülkesi yüzyıllar boyunca neredeyse dış dünyaya kapalıydı.

  No one was hurt in the robbery, but virtually no clues were left behind.

  Soygunda kimse yaralanmadı, ancak neredeyse hiçbir ipucu geride kalmadı.

  sanal olarak

  Virtually (adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; neredeyse, hemen hemen anlamında kullanılabilir.
  almost (adv) : neredeyse
  nearly (adv) : neredeyse
  virtually (adv) : neredeyse, sanal olarak
  practically (adv) : neredeyse, pratikte


  Virtually (adv) Collocations

  virtually absent : hemen hemen yok
  virtually assured : neredeyse güvence
  virtually automatic : neredeyse otomatik
  virtually bankrupt : neredeyse iflas etmiş
  virtually certain : neredeyse kesin
  85 Örnek daha
  virtually complete : neredeyse tamamlanmış
  virtually constant : neredeyse sabit
  virtually defenceless : neredeyse savunmasız
  virtually derelict : neredeyse sahipsiz
  virtually deserted : neredeyse terkedilmiş
  virtually devoid : neredeyse yoksun
  virtually empty : neredeyse boş
  virtually endless : neredeyse sonsuz
  virtually equal : neredeyse eşit
  virtually essential : neredeyse gerekli
  virtually extinct : neredeyse tükenmiş
  virtually foolproof : neredeyse kusursuz
  virtually free : neredeyse ücretsiz
  virtually friendless : neredeyse arkadaşsız
  virtually full : neredeyse dolu
  virtually harmless : neredeyse zararsız
  virtually helpless : neredeyse çaresiz
  virtually identical : hemen hemen aynı
  virtually illiterate : neredeyse okuma yazma bilmeyen
  virtually immobile : neredeyse hareketsiz
  virtually immortal : neredeyse ölümsüz
  virtually immune : neredeyse bağışıklık
  virtually impassable : neredeyse geçilmez
  virtually impenetrable : neredeyse delinmez
  virtually imperceptible : neredeyse algılanamaz
  virtually impervious : neredeyse geçirimsiz
  virtually impossible : hemen hemen imkânsız
  virtually impotent : neredeyse iktidarsız
  virtually inaccessible : neredeyse erişilemez
  virtually incomprehensible : neredeyse anlaşılmaz
  virtually inconceivable : neredeyse düşünülemez
  virtually independent : neredeyse bağımsız
  virtually indestructible : neredeyse imkansız
  virtually inevitable : neredeyse kaçınılmaz
  virtually inexhaustible : neredeyse bitmez tükenmez
  virtually infinite : neredeyse sonsuz
  virtually insoluble : neredeyse çözünmez
  virtually instantaneous : neredeyse anlık
  virtually insurmountable : neredeyse aşılmaz
  virtually intact : neredeyse bozulmamış
  virtually invincible : neredeyse yenilmez
  virtually invisible : neredeyse görünmez
  virtually irrelevant : neredeyse alakasız
  virtually meaningless : neredeyse anlamsız
  virtually motionless : neredeyse hareketsiz
  virtually naked : neredeyse çıplak
  virtually non-existent : neredeyse yok
  virtually obsolete : neredeyse eskimiş
  virtually perfect : neredeyse mükemmel
  virtually powerless : neredeyse güçsüz
  virtually redundant : neredeyse gereksiz
  virtually same : neredeyse aynı
  virtually silent : neredeyse sessiz
  virtually static : neredeyse statik
  virtually synonymous : neredeyse eşanlamlı
  virtually taboo : neredeyse tabu
  virtually unable : hemen hemen
  virtually unaffected : neredeyse etkilenmemiş
  virtually unanimous : neredeyse oybirliği ile
  virtually unavoidable : neredeyse kaçınılmaz
  virtually unaware : neredeyse habersiz
  virtually unbeatable : neredeyse rakipsiz
  virtually unbroken : neredeyse kırılmamış
  virtually uncontrollable : neredeyse kontrol edilemez
  virtually unheard-of : neredeyse hiç duyulmamış
  virtually uninhabitable : neredeyse yaşanmaz/oturulamaz
  virtually unintelligible : neredeyse anlaşılmaz
  virtually unique : adeta eşsiz
  virtually universal : neredeyse evrensel
  virtually unknown : neredeyse bilinmeyen
  virtually unnoticed : neredeyse fark edilmeyen
  virtually unprecedented : neredeyse hiç görülmemiş
  virtually unscathed : neredeyse zarar görmemiş
  virtually unthinkable : neredeyse düşünülemez
  virtually unused : neredeyse kullanılmamış
  virtually useless : neredeyse işe yaramaz
  virtually worthless : neredeyse değersiz
  abandon virtually : neredeyse terk etmek
  abolish virtually : neredeyse son vermek
  cease virtually : neredeyse dur
  collapse virtually : neredeyse çökmek
  destroy virtually : sanal olarak yok etmek
  disappear virtually : neredeyse ortadan kaybolmak
  surround virtually : neredeyse sarmak
  virtually everyone : neredeyse herkes
  Daha az gör