Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Vomiting ne demek?

Vomiting ne demek? Vomiting ne anlama gelir? Vomiting İngilizce örnek cümle. Vomiting eş anlamlıları.

  vomiting (n)

  istifra

  kusma
  vomit (v)

  istifra etmek

  kusmak, çıkarmak, geri çıkartmak

  Vomit (v) ingilizce örnek cümle

  Nausea and vomiting are common in pregnancy, especially in the first trimester.

  Bulantı ve kusma gebelikte, özellikle ilk üç ayda yaygındır.

  It contains sugar and salts to help replace the water and salts lost through vomiting and diarrhoea.

  Kusma ve ishal yoluyla kaybedilen su ve tuzların yerine konmasına yardımcı olacak şeker ve tuzlar içerir.

  The old man started vomiting blood, and died soon after.

  Yaşlı adam kan kusmaya başladı ve hemen sonra öldü.

  Violent vomiting is usually the first symptom of alcohol poisoning.

  Şiddetli kusma, alkol zehirlenmesinin genellikle ilk belirtisidir.

  Vomit (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; kusmak, yediklerini çıkarmak anlamında kullanılabilir.
  vomit (v) : istifra etmek
  throw up (pv) : kusmak
  puke (v) : kusmak
  barf (v) : kusmak
  regurgitate (v) : kusmak, tekrar etmek
  bring up (pv) : yetiştirmek, gündeme getirmek, kusmak


  Vomit (v) Collocations

  vomit violently : şiddetli bir şekilde kusmak
  want to vomit : kusmak istemek
  make sb vomit : birini kusturmak
  nausea and vomiting : bulantı ve istifra
  vomiting and diarrhoea : istifra ve ishal

  Vomit (v) Preposition Kullanımları

  vomit out : kusarak çıkarmak
  vomit up : istifra etmek, çıkarmak