Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Water ne demek?

Water ne demek? Water ne anlama gelir? Water İngilizce örnek cümle. Water eş anlamlıları.

  water (v)

  sulamak

  Water (v) ingilizce örnek cümle

  You only need to water plants every other day.

  Bitkileri gün aşırı sulaman yeterlidir.

  Water (n) Collocations

  eye may water : göz sulanabilir/akabilir
  mouth may water : ağzın suyu akabilir
  water lawn : çim sulamak
  water plant : bitki sulamak
  water field : tarlayı sulamak
  water (n)

  su

  Water (n) Collocations

  water may boil : su kaynayabilir
  water may drip : su damlayabilir
  water may evaporate : su buharlaşabilir
  water may flow : su akabilir
  water may freeze : su donabilir
  97 Örnek daha
  water may gush : su fışkırabilir
  water may lap : su sarabilir/çalkalanabilir
  water may pour : su dökülebilir
  water may recede : su geri çekilebilir
  water may rise : su yükselebilir
  water may run : su akabilir
  water may rush : su hızla akabilir
  water may slosh : su çalkalanabilir
  water may spill : su dökülebilir
  water may splash : su sıçrayabilir
  water may spray : su püskürtülebilir
  water may spurt : su fışkırabilir
  water may squirt : su fışkırabilir
  water may trickle : su damlayabilir
  absorb water : suyu emmek
  boil water : su kaynatmak
  bring water : su getirmek
  carry water : su taşımak
  contaminate water : suyu kirletmek
  drink water : su içmek
  heat water : su ısıtmak
  pollute water : suyu kirletmek
  pour water : su dökmek
  pump water : su pompalamak
  sip water : su yudumlamak
  spill water : yanlışlıkla suyu dökmek
  splash water : su sıçratmak
  murky water : bulanık su
  bottled water : şişe su
  brackish water : tuzlu su
  clean water : temiz su
  coastal water : kıyı suları
  cold water : soğuk su
  contaminated water : kirlenmiş su
  dangerous water : tehlikeli su
  deep water : derin su
  dirty water : kirli / pis su
  hot water : sıcak su
  lukewarm water : ılık su
  open water : açık su
  pure water : saf su
  running water : musluk suyu, akan su
  safe water : güvenilir su
  salt water : tuzlu su
  salty water : tuzlu su
  scarce water : yetersiz su
  shallow water : sığ su
  soapy water : sabunlu su
  soft water : yumuşak su
  stagnant water : durgun su
  standing water : durgun su
  still water : durgun su
  territorial waters : kara suları
  tropical water : tropikal su
  warm water : ılık su
  fresh water : tatlı su
  excess water : fazla su
  frigid water : buzlu su
  flowing water : akan su
  foreign water : yabancı su(lar)
  freezing water : çok soğuk su
  distilled water : damıtılmış su
  polluted water : kirlenmiş su
  potable water : içme suyu
  waste water : atık su
  boiling water : kaynayan su
  crystal-clear water : dupduru su
  turn off water : suyu kapatmak/kesmek
  water vapour : su buharı
  water treatment : su arıtma
  drinking water : içme suyu
  mineral water : maden suyu
  water skiing : su kayağı
  water bottle : su şişesi
  water filter : su filtresi
  tap water : musluk suyu
  barley water : arpa suyu
  pass water : su dökmek, çiş yapmak
  water sports : su sporları
  water erosion : su erozyonu
  water storage : su deposu
  water bear : su ayısı
  water cycle : su döngüsü
  slack water : durgun su
  hard water : sert su
  turn on water : suyu açmak
  water pollution : su kirliliği
  water stress : su stresi
  water body : su kaynağı
  water deficit : su eksikliği
  water absorption : su emilimi
  water jet : su jeti (püskürtme)
  water balloon : su balonu
  water resource : su kaynağı
  body of water : su kütlesi
  saline water : tuzlu su
  water main : su şebekesi
  Daha az gör

  Water (n) Preposition Kullanımları

  by water : su yoluyla
  on the water : su üzerinde
  into water : suya, suyun içine
  in the water : suda, suyun içinde
  under the water : suyun altında
  1 Örnek daha
  under water : su altında
  Daha az gör