Yükleniyor...
YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.


Başvuru Koşulları:

1-Tezli Yüksek Lisans ve TezsizYüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

1. Lisans mezunu olmak. (Anabilim Dalıtarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak)

2. AkademikPersonel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programınpuan türündeen aztabloda belirtilen puanı almış olmak,

3. Lisans mezuniyet not ortalamasının tabloda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,

4. Yabancı Dil Sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veyaEşdeğer sınavlardan) enaz tabloda belirtilen puanı veya eşdeğer puanı almış olmak,

5. Enstitümüz internet sitesinde yayınlananelektronik formu noksansız ve doğru şekilde doldurup sisteme kaydetmek.


2-Doktora Programları BaşvuruKoşulları

1.Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. (AnabilimDalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Yüksek Lisansdiplomasına sahip olmak)

2. AkademikPersonel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programınpuan türündeen aztabloda belirtilen puanı almış olmak,

3.Lisans mezuniyet not ortalamasının tabloda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,

4.Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının tabloda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,

5. Yabancı Dil Sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veyaEşdeğer sınavlardan) enaz tabloda belirtilen puanı veya eşdeğer puanı almış olmak,

6.Enstitümüz internet sitesinde yayınlananelektronik formu noksansız ve doğru şekilde doldurup sisteme kaydetmek.


Açıklamalar:


— Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

—Yanlış ve noksan bilgilerin yer aldığıbaşvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

—Bilimsel Değerlendirme Sınavlarına gelirken; BaşvuruÇıktısı, Lisans/Yüksek Lisans NotDöküm Belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafgetirilecektir.

—Adaylar en fazla bir (1) tezli Program ile birlikte bir(1) tezsiz programa başvuru yapabilir. İki tezli veya iki tezsiz programa aynıanda başvuru yapılamaz.

— Tezli Yüksek Lisans Programları için; Yabancı Dil (YDS, ÜDS veKPDS veya Eşdeğer) sınavlarından en az 50 alan adaylar, Yalova ÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nce yapılacak yabancı dil sınavındanmuaftırlar. Bu sınavlardan en az 50 puan aldığını belgeleyemeyenler, YalovaÜniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nce yapılacak sınavagireceklerdir.

—Tezsiz Yüksek Lisans programları, ikinciöğretim kapsamında olup ücretlidir.(Toplam Ücret: 6.000 TL olup iki eşit taksit halinde alınır.)

—Tezsiz Yüksek Lisans programlarına yeterlisayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsü YönetimKurulu kararı ile ilgili program açılmayabilir.

—Özel Öğrenci ve Özel Koşullu Öğrencikontenjanı bulunmamaktadır.

Değerlendirme:


1- Tezli Yüksek LisansProgramları

—Adayların değerlendirmesi yapılırken; ALESPuanının %50’si, Lisans Mezuniyet Notunun %20’si, Yabancı DilPuanının %10’u (Yabancı dil puanı en az 50 olmayan veya bu puanınaltında olup, Yalova Üniversitesi’nin yaptığı yabancı dil sınavına girmeyenadayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) ve Bilimsel DeğerlendirmeSınavının %20’si esas alınacaktır. Ortaya çıkan Başarı değerlendirmenotu en az 60 olmalıdır.

—Bilimsel Değerlendirme Sınavına katılmakzorunludur. (Bilimsel Değerlendirme Sınavı’nda 100 üzerinden 60 puanın altındaalan adayların başvuruları kabul edilmez.)

2- Tezsiz Yüksek LisansProgramları

—Adayların değerlendirmesi yapılırken; ALESPuanının %30’u, Lisans Mezuniyet Notunun %40’ı, Yabancı DilPuanının %10’u (Yabancı dil puanı belgelemeyen veya YalovaÜniversitesi’nin yaptığı yabancı dil sınavına girmeyen adayların, yabancı dilpuanı sıfır(0) sayılacaktır.) ve Bilimsel Değerlendirme Sınavının %20’siesas alınacaktır. Ortaya çıkan Başarı değerlendirme notu esas alınacaktır.

—Bilimsel Değerlendirme Sınavına katılmakzorunludur. (Bilimsel Değerlendirme Sınavı’nda 100 üzerinden 60 puanın altındaalan adayların başvuruları kabul edilmez.)

3- Doktora Programları

—Adayların değerlendirmesi yapılırken; ALESPuanının %50’si, Lisans Mezuniyet Notunun %20’ı, Yabancı DilPuanının %10’u (Yabancı dil puanı en az 60 olmayan veya bu puanınaltında olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Doktorabaşvurularında Yalova Üniversitesi’nin yaptığı yabancı dil sınavı geçerlideğildir.)ve Bilimsel DeğerlendirmeSınavının %20’si esas alınacaktır. Ortaya çıkan Başarı değerlendirmenotu esas alınacaktır.

—Bilimsel Değerlendirme Sınavına katılmakzorunludur. (Bilimsel Değerlendirme Sınavı’nda 100 üzerinden 75 puanın altındaalan adayların başvuruları kabul edilmez.)

Kesin Kayıtta İstenecekBelgeler:


1.Lisansüstü Kayıt Formu, (Enstitü’den veyaenstitü web sayfasından temin edilebilir.)

2.Beş (5) Adet Mevzuata Uygun VesikalıkFotoğraf,

3.Son Üç yılda Alınmış GeçerliALES Sonuç Belgesi,

4.Lisans Mezuniyet Belgesinin Noter OnaylıFotokopisi

5.Lisans Not Döküm Belgesinin (Transkript) Aslıveya Noter Onaylı Fotokopisi,

6.Yabancı Dil Sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veyaEşdeğer) Sonuç Belgesi,

7.T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanının(Kimlik) Fotokopisi,

8.Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum BelgesininAslı,

9.Tezsiz Yüksek Lisans programları için ÖğrenciKatkı Payı ve Öğrenim Giderlerinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu.

İletişim:

Adres : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü:Şehit Ömer Faydalı Caddesi No: 146 1.Kat(Fidanlar AVM üstü)77100 YALOVA

Tel: 0 (226) 815 57 00

Faks : 0 (226) 815 57 04

[email protected],[email protected]

www.yalova.edu.tr/fenbilimlerienstitusu

KONTENJANLAR:

PROGRAM ADI:Polimer Mühendisliği Tezli Y.L.

KONTENJAN: 15

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:-

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, , Metal Eğitimi Bölümü, Makine Eğitimi Bölümü, Plastik Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Tekstil Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Kalıp Tasarımı,Konstrüksiyon Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği

DİĞER ŞARTLAR:ALES (sayısal): en az 60 Yabancı Dil: en az 50 Lisans mezuniyet: en az 60/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Y.L.

KONTENJAN: 15

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:2

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Mühendislik Fakültesi Lisans diploması sahipleri programa başvurabilir. İlgilinin lisansta almış olduğu dersler dikkate alınarak Bölüm Kurulu önerisi ile Bilimsel Hazırlık sınıfı okutulur.

DİĞER ŞARTLAR:ALES (sayısal): en az 60 Yabancı Dil. en az 50 Lisans mezuniyet: en az 60/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.L.

KONTENJAN: 20

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:-

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Eğitimi, Elektronik veBilgisayar Eğitimi, Yazılım Mühendisliği, MekatronikMühendisliği,Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

DİĞER ŞARTLAR:ALES (sayısal): en az 60 Yabancı Dil: en az 50 Lisans mezuniyet: en az 60/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Kimya ve Süreç Mühendisliği Tezli Y.L.

KONTENJAN: 15

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:-

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Kimya Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Bölümü

DİĞER ŞARTLAR:ALES (sayısal): en az 60 Yabancı Dil: en az 50 Lisans mezuniyet: en az 60/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Endüstri Müh. Tezli Y.L.

KONTENJAN: 15

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:3

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,Petrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği

DİĞER ŞARTLAR:ALES (sayısal): en az 60 Yabancı Dil: en az 50 Lisans mezuniyet: en az 60/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Polimer Mühendisliği Tezsiz Y.L. (II. Öğretim)

KONTENJAN: 20

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:-

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Metal Eğitimi Bölümü, Makine Eğitimi Bölümü, Plastik Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Tekstil Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Kalıp Tasarımı ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Petrol Mühendisliği

DİĞER ŞARTLAR:ALES puan şartı yok Yabancı Dil puan şartı yok Lisans mezuniyet: en az 55.00/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Mühendislik YönetimiTezsiz Y.L. (II. Öğretim)

KONTENJAN: 15

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:3

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Mühendislik diploması veren fakülte mezunu olmak.

DİĞER ŞARTLAR:ALES puan şartı yok Yabancı Dil puan şartı yok Lisans mezuniyet: en az 60.00/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Bilişim Teknolojileri Tezsiz Y.L. (II. Öğretim)

KONTENJAN: 30

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:-

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümleri haricindeki diğer 4 yıllık fakülte mezunları.

DİĞER ŞARTLAR:ALES puan şartı yok Yabancı Dil puan şartı yok Lisans mezuniyet: en az 55/100 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Kimya ve Süreç Mühendisliği Doktora

KONTENJAN: 5

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:-

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Kimya Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

DİĞER ŞARTLAR:ALES (sayısal): en az 70 Yabancı Dil: en az 60 Yüksek Lisans mezuniyet: en az 70 veya eşdeğeri Lisans mezuniyet: en az 60 veya eşdeğeri


PROGRAM ADI:Polimer Mühendisliği Doktora

KONTENJAN: 5

YABANCI UYRUKLU KONTENJAN:-

KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI:Polimer Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Plastik Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi,Biyomühendislik ve Kimya Bölümü

DİĞER ŞARTLAR:ALES(sayısal): en az 60 Yabancı Dil: en az 60 Yüksek Lisans mezuniyet: en az 70 veya eşdeğeri Lisans mezuniyet: en az 60 veya eşdeğeri

Not:Yukarıdaki tablolarda belirtilen Lisansüstü Programlarda (Tezsiz Y.L. Programları hariç) gerektiğinde, ilgili EABD Başkanlığı’nın Bölüm Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.


Önemli Tarihler:


Online Başvuru Tarihi ve Yeri:26 Ağustos 2013, saat: 09.00–06 Eylül 2013, saat: 17.00, Yalova Üniversitesi resmi web sitesi, www.yalova.edu.tr/fenbilimlerienstitusu

Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Yeri 11 Eylül 2013 Çarşamba, Saat:10.00, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü,Karizma İş Merkezi 4.Kat, Yalova

Bilimsel Değerlendirme Sınavı Tarihi, Şekli ve Yeri12 Eylül 2013 - 13 Eylül 2013

(Bilimsel Değerlendirme Sınavlarının günü, saati ve şekli daha sonra ayrıca ilan edilecektir.)Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,Yalova

Kazananların İlanı:17 Eylül 2013 Salı

Kesin Kayıt Tarihleri:17 Eylül 2013 – 25 Eylül 2013

Yedek Kayıt Tarihi :26 Eylül 2013 –27 Eylül 2013

Derse Yazılma:23 Eylül 2013– 27 Eylül 2013

Güz Ders Başlangıcı:30 Eylül 2013 Pazartesi


Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
29/08/2013 0 4326
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!