Yükleniyor...
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İSTATİSTİK SONUÇLARINA GÖRE KURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurulu İstatistik Sonuçlarina Göre Kurumlarin Değerlendirilmesi

Yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarının istatistikî verilerle net bir şekilde ortaya konulması, strateji ve politika geliştirme süreçlerinin sistematik ve veriye dayalı olarak yürütülmesi ve tüm karar verme süreçlerinde karar kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlanan istatistik.yok.gov.tr kamuoyunun ilgi ve bilgisine açılmıştır.  

#Akademik Haberler
0 2123

Türkiye yükseköğretim alanı son yıllarda önemli bir büyüme kaydetmiş ve 2014 Mart ayı verilerine göre öğrenci sayısı 5.5 milyona yaklaşmıştır. Bu sayı, dünyada 128, Avrupa'da 11 ülkenin nüfusundan fazladır.Türkiye'nin net (18-22 yaş aralığı) yükseköğretim okullaşma oranı 2003'te %14,7 iken, 2013 yılında % 38,5 olmuştur. Türkiye'nin brüt okullaşma oranı ise 2003 yılında % 27,1 iken, 2013 yılında %74,9'e yükselmiştir. Bu oranlar, Türkiye yükseköğretim sisteminin son yıllardaki muazzam büyümesini ortaya koyması açısından son derece önemlidir.2014 yılı itibariyle Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilen verilere göre, Türkiye'de yükseköğretim okullaşma oranları şu an net %40'ın ve brüt %80'in üzerine çıkmıştır.

Diğer ülkelerle Türkiye'nin güncel verilerini kıyasladığımızda, Türkiye'nin son on yılda yükseköğretimde önemli bir niceliksel büyüme ve genişleme sağlamış olduğunu daha net görülmektedir.UNESCO verilerine göre, 2011 yılında Türkiye'nin brüt yükseköğretim okullaşma oranı % 61 iken, Birleşik Krallık'ta bu oran % 61, Almanya ve Fransa'da % 57, ABD'de ise % 95 olarak gerçekleşmiştir. 2014 itibariyle Türkiye'nin mevcut yükseköğretim brüt okullaşma oranın, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin brüt okullaşma oranlarının üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.Net okullaşma oranları açısından bakıldığında ise, Türkiye'de son yıllarda zaten artış eğiliminde olan net okullaşma oranlarının, 2016 yılından sonra 4+4+4 yani zorunlu 12 yıllık eğitimin ilk mezunlarını vermesi sonrasında daha da hızlı artacağı öngörülmektedir.Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısında da önemli bir artış sağlanmıştır. 2011 yılında 31 bin 170 olan uluslararası öğrenci sayısı, 2014 itibariyle 54 bine çıkmıştır.Yükseköğretim Kurulu, bir yandan bu büyümeyi koordine ederken, diğer yandan etkin bir yönetişim kültürünü hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bugün kamuoyu ile paylaşılmakta olan yükseköğretim istatistikleri ve Kurumsal Değerlendirme Raporu bu amaç kapsamında geliştirilmiştir.  Türkiye yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması için gereken stratejik hedeflerin planlanması ve hayata geçirilmesi noktasında sağlıklı bir istatistikî altyapıya sahip olmak büyük bir önem taşımaktadır.Bu yaklaşımla yükseköğretimin planlaması, koordinasyonu ve geleceğe hazırlanmasında güvenilir, güncel ve şeffaf verilerin sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS), istatistik.yok.gov.tr web sitesi yoluyla yayına geçirilmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından 17 Mart 2014 günü Üniversitelerarası Kurul'da paylaşılmıştır.Kurumsal Değerlendirme Raporu'nun birinci aşamasında üniversiteler sahip oldukları kaynaklar ve büyüklüklerine göre sıralanmakta, ikinci aşamasında ise sahip olduğu kaynakların nasıl kullandığına ilişkin bir performans değerlendirmesine tâbi tutulmaktadır. Çalışma, kapsamı ve muhtevası ile ülkemizde ve dünyada yükseköğretimdeki kalite güvencesi çalışmalarına da olumlu yönde katkılarda bulunacaktır.

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi ve Kurumsal Değerlendirme Raporu'ndaki değerlendirmeleri görmek için tıklayınız.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
20/03/2014 0 2123
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!