Yükleniyor...
ORDU ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Ordu Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

Başvuru İçin Zorunlu Belgeler

1.Öğrenim görmek istediği anabilimdalını belirteceği dilekçe ve özgeçmişi (örnek dilekçe enstitü tarafındanverilecektir)

2.Genel ağırlıklı akademik ortalamasıbelirtilen onaylı transkript (Yüksek Lisans programına başvurular için lisans,Doktora programına başvurular için Yüksek Lisans transkripti)

3.Not değerlendirme sistemi 100’lüksistemden farklı ise, YÖK’ün çevrim tablosu kullanılacaktır.

4. Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı örneği (Doktora için yüksek lisans veya lisans diplomasıörneği)

(Evraklarınasıllarını göstermek kaydıyla onay işlemi enstitümüz tarafından dayapılmaktadır)

5. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalıkfotoğraf (2 adet)

6. ALES sonuç belgesi

7. Yabancı dil  sonuç belgesi (varsa)

Başvuru Koşulları

1. ALES  “Sayısal”türde en az 55 puana sahip olunması gerekmektedir.

2.Yüksek lisans programına başvuruyapacak adaylardan yabancı dil belgesi olanların (YDS vb.) yabancı dilsınavından almış oldukları puan değerlendirmeye katılır. Değerlendirmekriterlerine web sayfamızdan ulaşılabilir.

3.Denklik Belgesi: ÖğrenimleriniTürkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların TürkÜniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezunolduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almalarıgerekmektedir.

4. Başvuracak adayların ilan edilen mezuniyet şartlarını taşımalarıgerekmektedir. Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5.Sınavı kazanamayan adaylar, başvurusırasındaki belgelerini müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gerialabilirler.

Başvuru Yeri ve Tarihi:

Adaylar,belgeleri tamamlanmış olarak başvurularını  02- 06 Eylül 2013  tarihleri arasında  Fen BilimleriEnstitüsü Müdürlüğü’ne ŞAHSEN yadaPOSTA *  ile yapılabilir.

(*Postaile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmeler dikkatealınmayacaktır. Gönderilen belgelerin onaylı olması gerekmektedir)

Sınav Tarihi ve Yeri:

Yazılı Sınav; 10.09.2013Salı günü saat 10.00’da ilgilianabilim dalında yapılacaktır.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt:

Sonuçlar,12.09.2013 tarihinde EnstitüMüdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kayıt hakkı kazananadayların kesin kayıtları 12-13 Eylül2013 tarihlerinde yapılacaktır.

 

NOT: - Yedekler içinkesin kayıt ve ders kaydı 16-17 Eylül2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

-Kesin kayıt için gerekli belgelerEnstitü Müdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresindenduyurulacaktır. 

-Anabilim dallarına başvuranların mezuniyetkoşulları www.fbe.odu.edu.tr adresindenduyurulacaktır.

KONTENJANLAR

*Ondokuz MayısÜniversitesi ile Ortak Lisansüstü Protokol kapsamında ilan edilmiştir.

**KKTC uyrukluadaylar için ayrılmıştır.

***Belirtilen kontenjanmezuniyet alanlarına göre ayrılmış olup, ilgili alanlar web sayfasında ilanedilecektir. 


Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

Y.L. Yatay Geçiş

Doktora

D. Yatay Geçiş

Bahçe Bitkileri

22

2

5

2

Balıkçılık Tek. Müh

17

2

-

-

Bitki Koruma

12

2

-

-

Biyoloji

12

-

8

-

Gıda Mühendisliği

4*

-

-

-

Kimya

16

-

-

-

Matematik

15

1

7*

2*

Tarla Bitkileri

12 + 1**

-

3

1

Toprak Bilimi ve Bit. Bes.

21

-

4

-

Yenilenebilir Enerji

10***

2

-

-

Zootekni

10*

8

-

-

TOPLAM

152

17

27

5

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
01/08/2013 0 2908
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!