Yükleniyor...
ÖSYM Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı Yaptı

Ösym Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı Yaptı

ÖSYM 3 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da açık uçlu sorularla deneme sınavı yaptı.

#Akademik Haberler
0 1658

ÖSYM 3 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da açık uçlu sorularla deneme sınvaı yaptı.ÖSYM’de başlamış olan değişim süreci ölçme kalitesini artırmayı, sınava giren tüm adaylara sadece bilgisinin karşılığını vermeyi, hak ve adalet ölçüsünde sınav yapmayı amaçlamaktadır.Yenilikçi olmak, sınav sisteminin, ölçme ve değerlendirme işleminin bilimsel yöntemlerle sürekli iyileştirilmesini sağlamak ÖSYM'nin  temel değerleri arasındadır.Yaklaşık 9 ay önce Açık Uçlu Sorularla Sınav Projesi başlamıştır.Projenin amacı açık uçlu soru kullanarak, ilgili teknolojileri edinmek, öğrenmek, geliştirmek ve bu alandaki kurumsal yetkinliğini görebilmektir.

Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı için soruların hazırlanması, sınav evrakının tasarlanması, sınavın yürütülmesi, sınav evrakının toplanması ve taranması, sınavın değerlendirilmesi süreçleri oluşturulmuş ve ilgili teknolojik altyapı tamamlanmıştır.Yoğun bir çalışma içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı ve il Millî Eğitim Müdürlüğünün de yakın desteği ile Ankara’da birbirinden farklı okul türünde 20 okulda öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinden oluşan ve tamamıyla gönüllülük esası ile 2.648 adayın başvurusu alınmıştır.Sınavın başından sonuna kadar yapılan uygulamada gerçek sınav koşulları uygulanmıştır. Sınav uygulaması, 9 sınav binasında toplam 470 görevlinin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.Sınavda 30 adet açık uçlu ve 30 adet çoktan seçmeli olmak üzere 60 soru yer almıştır.Tüm bu sorular için 120 dakika verilmiştir.

Bu sınavda açık uçlu sorularda; kısa cevaplı sorular ve cevabı sınırlandırılmış açık uçlu sorular kullanılmıştır. Bu sayede her iki durum için öğrencilerin muhakeme tarzı ve göstereceği davranışın değerlendirilmesi hedeflenmektedir.Sınava katılan adaylardan herhangi bir ücret alınmamıştır.

Sınavın içeriği YGS içeriğiyle aynı doğrultuda olup, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi alanlarından sorular yer almıştır.

Sınav görevlilerine 24 Ekim 2013 tarihinde bir eğitim verilmiş, sınav sonrasında görevliler ve adaylara sınavla ilgili anket uygulanmıştır. 

ÖSYM, bu deneme sınavından elde edeceği değerlendirme sonuçları ile varsa uygulamadaki eksikliklerini giderecek ve önümüzdeki yıllarda aday sayısının az olduğu sınavlarda açık uçlu sorularla ölçme ve seçme çalışmalarına başlayacaktır. Kurumsal yeteneğin gelişmesine paralel olarak zaman içerisinde daha büyük çaplı sınavlara da bu uygulama yaygınlaştırılacaktır.

Açık uçlu sorularla sınavın adayların bilgi düzeylerinin daha gerçekçi ölçülmesi, şans faktörünün ortadan kaldırılması, sorunun biçiminden cevabın kestirilmesinin önlenmesi, adayın muhakeme gücünün ortaya çıkarılması gibi çok önemli faydaları yaygın olarak kabul edilirken, sınavı değerlendirmenin güçlüğü, değerlendirme süresinin uzun sürecek olması gibi olumsuz yönleri de tartışılmaktadır. 

Açık Uçlu Sorularla Sınav Projesinde de ÖSYM, konunun uzmanı bilim insanları ile birlikte çalışmış, gerek sınav sorularının hazırlanmasında gerekse sınav evrakının oluşturulup değerlendirilmesinde bilinen uygulamalardan ve uzmanlıklardan faydalanmıştır.

Sınavın ülke genelinde uygulanabilirliği incelenecek ve ileriye yönelik bir program oluşturulacaktır.Değerlendirme sonuçlarını kısa zamanda ÖSYM sitesinde paylaşacaktır.

ÖSYM,ulusal ve uluslararası düzeyde şeffaf, adil, gerçekçi ve doğru ölçme kalitesinin merkezi olma yönünde önemli bir adım atmıştır ve buna ilerleyen zamanlarda da devam edecek.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
03/11/2013 0 1658
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!