Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Ability ne demek?

Ability ne demek? Ability ne anlama gelir? Ability İngilizce örnek cümle. Ability eş anlamlıları.

  ability (n)

  yetenek

  kabiliyet, beceri, hüner

  Ability (n) ingilizce örnek cümle

  His ability in English is above average.

  İngilizce'deki yeteneği ortalamanın üzerindedir.

  My family pushed me to the limit of my abilities.

  Ailem beni yeteneklerimin sınırına kadar zorladı.

  A manager's ability to handle stress is a key factor in team performance.

  Bir yöneticinin stresle başa çıkma yeteneği, ekip performansında önemli bir etkendir.

  Fertility is the ability to have children.

  Doğurganlık, çocuk sahibi olma yeteneğidir.

  Her ability to write with her foot is amazing.

  Ayağıyla yazı yazabilmesi inanılmaz.

  Students are losing the ability to write by hand.

  Öğrenciler elle yazma yeteneklerini kaybediyorlar.

  He has the ability to carry out big plans.

  Büyük planlar yürütme yeteneğine sahip.

  Ability (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, yetenek anlamında kullanılabilir.
  ability (n) : yetenek
  skill (n) : beceri
  talent (n) : yetenek
  capability (n) : kabiliyet
  capacity (n) : kapasite
  gift (n) : armağan, doğuştan gelen yetenek
  flair (n) : doğuştan gelen kapasite, zarafet, özgünlük
  aptitude (n) : yetenek


  Ability (n) Collocations

  acquire ability : yetenek edinmek
  affect ability : yeteneği etkilemek
  appreciate ability : yeteneğini takdir etmek
  assess ability : yeteneği değerlendirmek
  demonstrate ability : yeteneğini göstermek
  71 Örnek daha
  develop ability : yetenek geliştirmek
  doubt ability : yeteneğinden şüphe duymak
  enhance ability : beceriyi geliştirmek
  hamper ability : yeteneği engellemek
  have ability : yeteneği olmak
  hinder ability : yeteneği engellemek
  impair ability : yeteneği zayıflatmak
  impede ability : yeteneği engellemek
  improve ability : yeteneği geliştirmek
  limit ability : yeteneği sınırlamak
  lose ability : yeteneğini kaybetmek
  measure ability : yeteneği ölçmek
  overestimate ability : yeteneğini abartmak
  possess ability : yeteneği olmak
  question ability : yeteneğini sorgulamak
  recognize ability : yeteneği takdir etmek
  retain ability : yeteneğini muhafaza etmek
  show ability : yeteneğini göstermek
  test ability : yeteneği test etmek
  underestimate ability : yeteneğini küçümsemek
  undermine ability : yeteneği zayıflatmak
  academic ability : akademik yetenek
  artistic ability : sanatsal yetenek
  average ability : ortalama yetenek
  creative ability : yaratıcı yetenek
  great ability : büyük yetenek, müthiş yetenek
  high ability : yüksek yetenek
  inherent ability : içsel yetenek
  innate ability : doğuştan gelen yetenek
  intellectual ability : düşünsel beceri
  limited ability : sınırlı yetenek
  linguistic ability : dil becerisi
  low ability : düşük yetenek
  mathematical ability : matematik yeteneği
  mental ability : zihinsel yetenek
  mixed ability : karışık yetenek
  musical ability : müzik yeteneği
  natural ability : doğal yetenek
  outstanding ability : göze çarpan yetenek
  physical ability : fiziksel yeterlik
  proven ability : kanıtlanmış yetenek
  psychic ability : psişik yetenek
  remarkable ability : dikkate değer yetenek
  technical ability : teknik yetenek
  uncanny ability : esrarengiz yetenek
  exceptional ability : istisnai yetenek
  extraordinary ability : olağanüstü yetenek
  athletic ability : atletik beceri
  cognitive ability : bilişsel yetenek
  gain ability : yetenek kazanmak
  acting ability : oyunculuk yeteneği
  reading ability : okuma becerisi
  level of ability : yetenek seviyesi
  lack ability : yeteneği eksik olmak
  to the best of one's ability : elinden geldiği kadar
  ability level : yetenek seviyesi
  ability range : yetenek aralığı
  obtain ability : yetenek kazanmak
  ability assessment : yetenek değerlendirmesi
  general ability : genel yetenek
  ability testing : yetenek testi
  native ability : tanrı vergisi yetenek
  executive ability : yönetim yeteneği
  occupational ability : mesleki yetenek
  learning ability : öğrenme yeteneği
  drawing ability : çizim yeteneği
  ability of persuasion : ikna yeteneği
  persuasive ability : ikna kabiliyeti
  ability of self-expression : kendini ifade etme becerisi
  language learning ability : dil öğrenme becerisi
  fighting ability : dövüş yeteneği
  Daha az gör

  Ability (n) Preposition Kullanımları

  ability in : …da yetenek, beceri
  within one's abilities : dişine göre
  beyond sb's ability : birinin yapamayacağı kadar