Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Absolute ne demek?

Absolute ne demek? Absolute ne anlama gelir? Absolute İngilizce örnek cümle. Absolute eş anlamlıları.

  absolute (adj)

  mutlak

  tam, eksiksiz, kesin

  Absolute (adj) ingilizce örnek cümle

  The absolute amount of capacity was used.

  Tam kapasite miktarı kullanıldı.

  Absolute (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, tam anlamında kullanılabilir.


  Absolute (adj) Collocations

  absolute accuracy : mutlak doğruluk
  absolute agony : mutlak ıstırap
  absolute agreement : mutlak anlaşma
  absolute angel : tam bir melek
  absolute assurance : mutlak güvence
  101 Örnek daha
  absolute astonishment : mutlak şaşkınlık
  absolute authority : mutlak otorite
  absolute autonomy : mutlak özerklik
  absolute bargain : mutlak pazarlık
  absolute beauty : mutlak güzellik
  absolute beginner : tam bir acemi
  absolute belief : mutlak/tam inanç
  absolute catastrophe : tam bir felaket
  absolute certainty : mutlak kesinlik
  absolute chaos : mutlak kaos
  absolute clarity : mutlak netlik
  absolute commitment : mutlak bağlılık
  absolute concentration : mutlak konsantrasyon
  absolute confidence : mutlak güven
  absolute conformity : mutlak uygunluk
  absolute consistency : mutlak tutarlılık
  absolute control : mutlak kontrol
  absolute decline : mutlak düşüş
  absolute delight : mutlak zevk
  absolute dependence : mutlak bağımlılık
  absolute determination : mutlak kararlılık
  absolute devotion : mutlak bağlılık
  absolute disaster : tam bir felaket
  absolute disbelief : mutlak inançsızlık
  absolute discretion : mutlak sağ duyu
  absolute disgrace : mutlak rezalet
  absolute disgust : mutlak iğrenme
  absolute distinction : mutlak ayrım
  absolute dominance : mutlak baskınlık
  absolute evil : mutlak kötülük
  absolute faith : mutlak inanç
  absolute favourite : mutlak favori
  absolute fidelity : mutlak sadakat
  absolute fool : tam bir budala
  absolute garbage : tam bir saçmalık
  absolute guarantee : mutlak garanti
  absolute hate : mutlak nefret
  absolute hatred : mutlak nefret
  absolute hell : tam bir cehennem
  absolute honesty : mutlak dürüstlük
  absolute horror : mutlak korku
  absolute idiot : tam bir salak
  absolute impartiality : mutlak tarafsızlık
  absolute integrity : mutlak bütünlük
  absolute lie : tam bir yalan
  absolute limit : mutlak limit
  absolute loathing : mutlak nefret
  absolute loyalty : mutlak sadakat
  absolute madness : mutlak delilik
  absolute magic : mutlak sihir
  absolute majority : mutlak çoğunluk, salt çoğunluk
  absolute mastery : mutlak ustalık
  absolute maximum : mutlak maksimum
  absolute mess : tam bir kargaşa
  absolute minimum : mutlak minimum
  absolute monarch : mutlak hükümdar
  absolute monarchy : mutlak monarşi
  absolute monopoly : mutlak tekel
  absolute necessity : mutlak gereklilik
  absolute nightmare : tam bir kabus
  absolute nonsense : tam bir saçmalık
  absolute obedience : mutlak itaat
  absolute perfection : mutlak mükemmellik
  absolute poverty : mutlak yoksulluk
  absolute power : mutlak güç
  absolute precision : mutlak kesinlik
  absolute prerequisite : mutlak önkoşul
  absolute privacy : mutlak gizlilik
  absolute prohibition : mutlak yasak
  absolute proof : mutlak kanıt
  absolute purity : mutlak saflık
  absolute refusal : mutlak ret
  absolute reliability : mutlak güvenilirlik
  absolute requirement : mutlak gereksinim
  absolute restriction : mutlak kısıtlama
  absolute right : mutlak hak
  absolute rubbish : tam bir saçmalık
  absolute rule : mutlak kural
  absolute ruler : mutlak hükümdar
  absolute secrecy : mutlak gizlilik
  absolute shock : mutlak şok
  absolute silence : mutlak sessizlik
  absolute solitude : mutlak yalnızlık
  absolute sovereignty : mutlak egemenlik
  absolute stillness : mutlak durgunluk
  absolute superiority : mutlak üstünlük
  absolute supremacy : mutlak üstünlük
  absolute term : mutlak şart
  absolute tragedy : tam bir trajedi
  absolute trust : mutlak güven
  absolute truth : mutlak gerçek
  absolute wreck : tam bir enkaz
  absolute worst : en kötüsü
  absolute heaven : tam bir cennet
  absolute liability : mutlak sorumluluk
  absolute humidity : mutlak nem
  absolute objectivity : mutlak nesnellik
  absolute punctuality : mutlak dakiklik
  absolute freedom : mutlak özgürlük
  absolute zero : mutlak sıfır
  decree absolute : kesin karar / boşanma kararı
  Daha az gör