Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Complete ne demek?

Complete ne demek? Complete ne anlama gelir? Complete İngilizce örnek cümle. Complete eş anlamlıları.

  complete (v)

  tamamlamak

  bitirmek

  Complete (v) ingilizce örnek cümle

  They complete each other perfectly.

  Birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlarlar.

  The producers quickly completed filming the 20th episode.

  Yapımcılar 20. bölümün çekimlerini kısa sürede tamamladı.

  Complete (adj) Collocations

  complete acquisition : kazanımını tamamlamak
  complete assessment : tam değerlendirme
  complete assignment : ödevi tamamlamak
  complete building : binayı tamamlamak
  complete check : tam kontrol
  23 Örnek daha
  complete degree : öğrenim tamamlamak
  complete draft : tam taslak
  complete job : işi tamamlamak
  complete a journey : yolculuğu tamamlamak
  complete manuscript : (kitap) kopyasını tamamlamak
  complete marathon : maratonu tamamlamak
  complete mission : görevi tamamlamak
  complete orbit : yörüngeyi tamamlamak
  complete phase : evreyi tamamlamak
  complete preparation : hazırlığı tamamlamak
  complete procedure : işlemi tamamlamak
  complete programme : programı tamamlamak
  complete project : projeyi tamamlamak
  complete revolution : devrimi tamamlamak
  complete sentence : cümleyi tamamlamak
  complete sequence : sırayı tamamlamak
  complete study : çalışmayı tamamlamak
  complete task : görevi tamamlamak
  complete accurately : doğru şekilde tamamlamak
  complete correctly : doğru şekilde tamamlamak
  complete fully : tam olarak bitirmek
  complete partially : kısmen tamamlamak
  complete successfully : başarılı bir şekilde tamamlamak
  Daha az gör
  complete (adj)

  tam

  eksiksiz, bütün, tamamlanmış

  Complete (adj) ingilizce örnek cümle

  Some patients make a complete recovery and can return to normal activities.

  Bazı hastalar tamamen iyileşir ve normal aktivitelere dönebilir.

  Complete (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, tam anlamında kullanılabilir.


  Complete (adj) Collocations

  almost complete : neredeyse tamamlanmış
  nearly complete : neredeyse tam
  reasonably complete : makul olarak tamamlanmış
  relatively complete : nispeten tamamlanmış
  remarkably complete : son derece eksiksiz
  64 Örnek daha
  substantially complete : büyük ölçüde tamamlanmış
  virtually complete : neredeyse tamamlanmış
  essentially complete : gerçekte tamamlamak
  fairly complete : oldukça tam/eksiksiz
  complete acceptance : tam kabul
  complete agreement : tam anlaşma/uyum
  complete annihilation : tamamlanmış imha
  complete ban : tamamen yasaklama
  complete catastrophe : tam bir facia
  complete ceasefire : tam ateşkes
  complete census : tam sayım
  complete change : tam değişim
  complete check : tam kontrol
  complete coincidence : tam tesadüf
  complete collapse : çöküşü tamamlamak
  complete commitment : tam taahhüt
  complete confidence : tam güven
  complete confidentiality : tam gizlilik
  complete contrast : tam karşıtlık
  complete control : tam kontrol
  complete darkness : tamamen karanlık
  complete dedication : tam özveri
  complete dependence : tam bağımlılık
  complete description : tam açıklama/tanım
  complete destruction : tam tahrip/yıkım
  complete devastation : tam tahribat
  complete disappearance : tamamen yok olma
  complete disappointment : tam bir hayal kırıklığı
  complete disaster : tam felaket
  complete disbelief : tam inançsızlık
  complete disorder : tam bozukluk
  complete disregard : tam ihmal/ önemsememe
  complete domination : tam hakimiyet
  complete failure : tam işgörmezlik/bozulma/arıza
  complete forgiveness : tam olarak affetme
  complete freedom : tam özgürlük
  complete harmony : tam uyum
  complete helplessness : tam çaresizlik
  complete ignorance : tam cehalet
  complete indifference : tamamen kayıtsız
  complete jerk : tam bir hırbo
  complete lack : tam eksiklik
  complete loyalty : tam sadakat
  complete mastery : tam hakimiyet
  a complete mess : yangın yerine dönmüş
  complete misunderstanding : yanlış anlaşılmayı tamamla
  complete novice : tam acemi
  complete opposite : ters tamamlamak
  complete overview : genel bakış
  complete paralysis : tam (bütün bedene yayılan) felç
  complete range : tam seri
  complete recovery : tamamen iyileşme
  complete relief : tamamen rahatlama
  complete revolution : tam devir / dönme
  complete sentence : tam cümle
  complete sequence : eksiksiz sıra, komut
  complete set : tam takım (küme)
  complete skeleton : tam iskelet
  complete surprise : eksiksiz sürpriz
  complete transcript : tam kopya
  complete trust : tam güven
  complete understanding : tam anlama
  complete withdrawal : tam geri çekilme
  make sth complete : bir şeyi tamamlamak
  Daha az gör